ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  ХІV сесії районної

ради сьомого скликання

від  29 листопада  2016 року №158

 

 

ПРОГРАМА

розвитку футболу у Верхньорогачицькому районі

на 2017 – 2020 роки

 

 

 

ЗМІСТ

програми розвитку футболу у Верхньорогачицькому районі                                         на 2017 – 2020 роки

 

Паспорт (загальна характеристика районної (бюджетної) цільової Програми)

 

І.       Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

ІІ.      Визначення мети Програми

 

ІІІ.    Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

       

ІV.    Обсяги та джерела фінансування Програми

 

V.      Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

VІ.    Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

VІІ.   Заходи Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Верхньорогачицька районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Відділ культури районної державної адміністрації

3.

Співрозробник програми

Верхньорогачицька районна федерація футболу

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Відділи культури, освіти районної державної адміністрації, районна  федерація футболу, ДЮСШ району, виконкоми сільських та селищної рад.

6.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, селищний, сільські бюджети та позабюджетні джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

334,5 тис. грн.

1)

коштів районного бюджету

94,5 тис. грн.

2)

коштів бюджетів сіл, селищ

240 тис. грн

                     

                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

            Футбол – складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля.
            Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Нині футбол набув такої значущості, якої він не мав, мабуть, ніколи в історії людства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.
            Водночас, футбол зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами суспільного життя. Спорт, і футбол зокрема, не тільки залежить від усієї соціальної структури суспільства, а й активно впливає на його різні і сфери – політику, економіку та культуру. 
            Футбол є одним із методів виховання молоді та оздоровлення всіх верств населення країни, факторів зростання міжнародного авторитету України. Вкладаючи гроші у футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює умови для занять фізичною культурою та спортом.
            Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.
            Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами – означає втратити цілу галузь і приректи значну частину підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку і погіршення здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє.          
            Основні проблеми, пов’язані з ситуацією у футболі, характеризуються такими факторами:

- неналежні умови для занять футболом у загальноосвітніх навчальних закладах;

-забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів футбольними м’ячами, наборами інвентарю, екіпіровкою та методичними матеріалами;

- розбалансованість системи залучення дітей і молоді до масових занять футболом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- відсутність належної кількості облаштованих та доступних місць для занять футболом різних груп населення;  

         Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в районі.

Програма створена для розв’язання проблеми в проведенні кардинальних змін, програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку футболу, які могли б забезпечити його ефективне функціонування.

 

ІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є розвиток футболу в районі шляхом створення сприятливих умов для його розвитку, проведення змагань та занять футболом із залученням населення району, формування здорового способу життя різних верств населення, насамперед молоді.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління футболом, розвитку дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу ветеранів та матеріально-технічного забезпечення.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

Метою Програми є створення організаційних умов для послідовного приведення системи футболу у відповідність до стандартів, забезпечення впливу футболу на формування здорового способу життя молодого покоління та інших верств населення. 
Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. 
Термін дії Програми: 2017-2020 роки.
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є: управління футболом, дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу ветеранів та матеріально-технічне забезпечення.
Фінансування витрат на виконання заходів, передбачених Програмою, проводиться з районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад. 
 

IV. Обсяги та джерела фінансування Програми                                                                                                            (тис. гривень)

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020рік

Усього витрат

на виконання

програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

83

83,5

84

84

334,5

районний бюджет

23

23,5

24

24

94,5

бюджети сіл, селищ

60

60

60

60

240

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить  334,5 тисяч гривень.

 

V. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами даної Програми є:

- підведення підсумків Кубка та чемпіонату району з футболу;

- проведення інвентаризації футбольних полів району та визначення потреби у забезпечені  спортивним інвентарем та обладнанням;

- участь збірних команд району в обласних змаганнях з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів;

- участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях за призи клубу “Шкіряний м’яч”;

- приведення технічного стану футбольного стадіону у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу;

- участь футбольних команд району в обласних змаганнях;

- проведення районних змагань серед ветеранів;

- передбачення в бюджетах сільських та селищних рад кошти на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території, забезпечення необхідним інвентарем та футбольною формою для команд;

- будівництво спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку та загальноосвітніх навчальних закладах;

- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання;

- розроблення документів щодо регламенту взаємовідносин між відділом культури районної державної адміністрації та федерацією футболу району;

- приведення технічного стану футбольних полів у відповідність з вимогами регламенту районної федерації футболу про проведення змагань з футболу;

У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні пріоритети розвитку футболу відповідно до напрямів державної політики у сфері фізичної культури і спорту,  створені умови для комплексного вирішення  поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та продовження тривалості життя, працездатності населення, яке займатиметься фізичною культурою і спортом.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

- створити умови для проведення змагань з футболу серед широких верств населення;

- підвищити рівень авторитету району у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.

Результативними показниками є створення системи покращення розвитку футболу в районі.

 

             VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію, безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою, та взаємне інформування  покладається на відділ культури районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

VII. Заходи програми

розвитку футболу у Верхньорогачицькому районі на 2017 -2020 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний

результат

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Управління футболом

1.1. Розробити документи щодо регламенту взаємовідносин між відділом культури районної державної адміністрації та районною федерацією футболу.

2017-2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації, районна федерація футболу.

Без фінансування.7

-

-

-

-

-

Забезпечення проведення Кубків та чемпіонатів  щорічно.

1.2. Утворення координаційної ради з розвитку футболу в районі та формування її складу.

2017 рік

Відділ культури районної державної адміністрації.

Не

потребує

коштів.

-

-

-

-

-

Утворення  корди-наційної ради, а також призначення осіб,відповідальних  за певну ділянку роботи, можливість удосконалення структури управлін-ня футболом, забез-печення  всебічної підтримки  розвитку футболу в районі, сприяння підготовці команд до участі у спортивних заходах на районному, обласному та на всеукраїнському рівнях тощо.

2.

Дитячо-юнацький футбол

2.1.Проведення паспортизації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначення потреби у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням.

2017-2018 роки

Відділ освіти  районної державної адміністрації.

Не

потребує

коштів.

-

-

-

-

-

Проведення паспортизації у загальноосвітніх навчальних закладах району, виявлення фактичної наявності стану матеріально-технічної та спор-тивної бази фізичної культури і спорту.

2.1.Участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в районних,  обласних та Всеукраїнських змаганнях на  призи клубу «Шкіряний м`яч”.

2017-2020 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації.

Районний

бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в

бюджеті на відповідний

рік.

5

5,5

6

6

22,5

Проведення щорічно районних змагань та забезпечення участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м`яч”.

 

3.

Аматорський футбол

3.1. Приведення технічного стану футбольних стадіонів у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу.

2017-2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації, сільські та селищні ради.

Бюджети сіл, селищ.

50

50

50

50

200

Стадіон, на якому буде виступати районна команда, повинен відповідати вимогам регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу.

3.2. Участь футбольних команд району в чемпіонаті області.

2017-2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації.

Районний бюджет.

10

10

10

10

40

Забезпечення участі однієї команди району в чемпіонаті області.

3.3.Проведення районних змагань серед команд сіл та селищ.

 

2017-2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації.

Районний

бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в

бюджеті на відповідний

рік.

5

5

5

5

20

Забезпечення проведення Кубків та чемпіонатів  щорічно.

4.

Футбол ветеранів

5.1.Проведення районних та участь в обласних змаганнях серед ветеранів.

2017-2020 роки

Відділ культури районної державної адміністрації.

Районний

бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в

бюджеті на відповідний

рік.

3

3

3

3

12

Щорічне проведення Кубка району та забезпечення участі у ньому 4 команд ветеранів. Забезпечення участі збірної команди району в обласних чемпіонатах та куб-ках серед ветеранів.       

5.

Матеріально-технічне забезпечення

6.1.Проведення профілактичного ремонту і благоустрою футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території у селах, селищах,  забезпечення їх необхідним інвентарем та футбольною формою для команд.

2017-2020 роки

Виконкоми сільських та селищних рад.

Бюджети сіл, селищ.

10

10

10

10

40

Створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.

6.2.Облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку, загальноосвітніх навчальних закладах.

2017-2020 роки

Відділи культури, освіти районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад.

Бюджети сіл, селищ.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення населення району спортивними майданчиками  за місцем проживання місцях масового відпочинку та нав-чальних закладах.

 

Всього районний бюджет

23

23,5

24

24

94,5

 

 

Всього бюджети сіл, селищ

60

60

60

60

240

 

 

Всього по програмі:

83

83,5

84

84

334,5

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                              І.Малишева 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua