Публічний звіт голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації по виконанню делегованих районною радою повноважень у 2018 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу» на Ваш розгляд сьогодні  виноситься звіт голови районної державної адміністрації. Підготовка до нього дала змогу детальніше проаналізувати всі сторони діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, ефективність роботи щодо вирішення завдань соціально-економічного розвитку району.

Організаційно-кадрова робота

Робота апарату, управлінь і відділів райдержадміністрації, районних служб зосереджувалась на практичній реалізації цільових програм у галузях сільськогосподарського виробництва, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури.

Значна увага приділялася роботі по зміцненню взаємодії державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, особливо в питаннях соціально-економічного розвитку територій. Апаратом райдержадміністрації надавалася практична і методична допомога виконкомам селищної та сільських рад із цих питань. Проводилися спільні засідання колегії райдержадміністрації з президією та постійними комісіями районної ради. Здійснювалися комплексні перевірки органів місцевого самоврядування  з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та законодавчих актів.

Згідно з Регламентом роботи, щоквартально проводились засідання колегії районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання, передбачені планом роботи. З метою вирішення проблем соціального та економічного розвитку, найважливіших питань життєдіяльності району за звітний період проведено 12 засідань колегії, за результатами яких прийняті відповідні рішення.

Крім того, відповідно до плану заходів проводились оперативні щотижневі та розширені щомісячні наради у голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, на яких зосереджувалась увага на об’єктах соціальної інфраструктури, готовності всіх установ, організацій до роботи в осінньо-зимовий період, обговорювались підсумки роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, формувались реальні завдання на наступний період. За результатами нарад надавались відповідні протокольні доручення та проводився постійний контроль за їх виконанням.

На нарадах у першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації в порядку контролю розглядалися питання виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної і районної державної адміністрації.

З метою системного аналізу наявних проблем, максимального врахування місцевих особливостей територій, донесення до населення об’єктивної інформації щодо актуальності та суті завдань державної політики в робочому порядку проводилися розширені наради за участі селищного та сільських голів.

З метою оперативного управління та зв’язку з обласною державною адміністрацією у 2018 році Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією продовжено роботу проведення аудіо та відео-конференцій, відеоселекторного зв’язку.

Для автоматизації процесів реєстрації, обробки, проходження та контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів в структурних підрозділах районної державної адміністрації у 2018 році активно працює система електронного документообігу «АСКОД».

Так, у 2018 році до районної державної адміністрації для розгляду надійшло 2339 документів, що на 529 документів більше, ніж за попередній рік.

За звітний період прийнято 561 розпорядження.

У рамках дії Закону України «Про державну службу», який набув чинності з 01 травня 2016 року, в районній державній адміністрації забезпечено новації щодо якісних гарантій рівного доступу до державної служби, єдиних підходів до професійної компетентності претендентів на посади та проведено 4 конкурса. З метою реалізації норм Закону України «Про державну службу» в частині підвищення ефективності і компетентності 7 державних службовців підвищили кваліфікацію на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ.

Звернення громадян

У 2018 році, головою районної державної адміністрації та заступниками, під час проведення особистих та виїзних прийомів розглянуто 106 звернень (90 у 2017 році). На «гарячу» телефонну лінію районної державної адміністрації надійшло 33 дзвінка (2017 рік - 24). Основною темою звернень були питання соціальної сфери, вирішення земельних спорів, надання матеріальної допомоги на лікування.

Письмових звернень надійшло 109. З них: на урядову «гарячу» лінію - 90, в порівнянні із 2017  роком на чотири звернення менше. На «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації, зателефонували 12 осіб (11 у 2017 році). Решта, 7 заяв було надано безпосередньо на ім'я голови районної державної адміністрації. Питання, які заявники порушують, переважно стосуються невиплати нарахованої субсидії на придбання твердого побутового палива та скрапленого газу. Проте, через відсутність фінансування значна частина виплат відбувається із затримкою. Зміст звернень також, стосувався соціальних пільг та призначення державних допомог, комунального господарства тощо.

Всього, за 2018 рік в районній державній адміністрації опрацьовано 248 звернень (аналогічно, за період 2017 року - 252). З них: 106 питань вирішено, на 142 надано роз’яснення та відповідні рекомендації, надано допомогу в оформленні необхідних документів.

Крім того, розглянуто 3 колективних звернення, 3 повторних, 1 анонімне і 3 дублетних.

Враховуючи звернення громадян з питань соціального захисту, зокрема, стосовно надання матеріальної допомоги на лікування, проведення хірургічних операцій, у 2018 році з районного бюджету виділено грошову допомогу 35 заявникам на суму 30000 грн. та 18 учасникам АТО на суму 37000 гривень надано за рахунок місцевих бюджетів сільських рад. Що стосується надання матеріальної допомоги як на лікування, так і для вирішення соціально-побутових проблем, через обмеженість фінансування не можливо задовольнити всі питання.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються найменш соціально захищені категорії громадян: учасники та інваліди війни, учасники бойових дій, ветерани праці, «діти війни», пенсіонери (39); багатодітні сім'ї, одинокі матері (13) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

За звітний період проведено перевірки додержання законодавства про звернення громадян у всіх структурних підрозділах Верхньорогачицької районної державної адміністрації. За наслідками перевірок складено відповідні довідки на ім’я керівників, в яких проаналізовано роботу із зверненнями громадян та зазначено певні рекомендації щодо поліпшення роботи на цій ділянці. У всіх перевірених підрозділах, рівень організації роботи із зверненнями громадян визнано позитивним.

Протягом 2018 року проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Питання, які виносились на розгляд комісії, стосувались соціального захисту населення, зокрема: призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання матеріальних допомог та виплати допомоги на лікування, земельні питання тощо.

Районна державна адміністрація вживає відповідні заходи щодо висвітлення у засобах масової інформації району та на офіційному веб-сайті відомостей про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань.

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації, а об’єднання зусиль разом з виконкомами селищної та сільських рад, підприємствами, організаціями і установами району дозволяють вирішувати порушені жителями району питання, надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення. З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, надання дієвої допомоги мешканцям району, Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією передбачається вжити додаткових заходів з удосконалення організації і проведення прийомів осіб, які потребують безоплатної правої допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян, оперативного вирішення порушених у зверненнях питань.

Для досягнення порозуміння в напрямку поставлених завдань були проведені зустрічі з представниками бізнесу, аграріями, демобілізованими учасниками антитерористичної операції. Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво важливих проблем кожної людини є пріоритетом у роботі районної державної адміністрації.

Відповідно до затверджених графіків, керівництвом районної державної адміністрації проводяться особисті та виїзні прийоми громадян, працює «гаряча» телефонна лінія.

Завдяки плановій та системні й роботі РДА спільно з органами місцевого самоврядування району, з підприємствами, установами, організаціями було досягнуто позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.

Бюджет

За 2018 рік до загального фонду місцевих  бюджетів району надійшло 35138,8 тис. грн. власних та закріплених доходів, що складає 116,9 відсотків до планових призначень на цей рік.

У порівнянні з минулим роком надходження власних доходів до загального фонду зведеного бюджету збільшились на  6203,3 тис. грн. Темп росту складає 121,4 відсотки.

Здійснивши аналіз надходжень доходів до загального фонду в розрізі місцевих бюджетів протягом 2018 року можна зазначити, що зростання відбулось по всім 8 бюджетам.

Найвищий темп росту доходів має Чистопільська сільська рада – 147,2 відсотки, або в грошовому виразі це +848,0 тис. грн..

Найнижчим такий показник є у Верхньорогачицької селищної ради – 105,9 відсотків, у грошовому виразі це +507,9 тис. грн.

У відсотковому значенні показники виконання місцевих бюджетів району по загальному фонду протягом 2018 року складають :

Селищна  рада                       -           106,1 %

Бережанська сільська рада   -          114,8 %

Зеленівська  сільська  рада   -          117,4 %

Первомаївська сільська  рада -        136,9 %

Самійлівська  сільська  рада  -         107,1 %

Ушкальська сільська  рада    -          120,3 %

Чистопільська  сільська рада -         125,5 %

Районний бюджет виконаний на  – 118,3 %.

За звітними даними протягом 2018 року до спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 2969,5 тис. грн., в порівнянні з 2017 роком надходження зменшились на 1177,0 тис. грн. в зв’язку з меншим надходженням  власних надходжень бюджетних установ та в 2017 році до спеціального фонду району були надходження від продажу земельної ділянки по Верхньорогачицькій селищній раді.

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету Верхньорогачицького району за 2018 рік виконана на 94,5 % від планових призначень, або 126729,1 тис. грн., в тому числі по галузям:

- по органах місцевого самоврядування проведено видатки на суму 9888,2 тис. грн., що становить 7,8 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по освіті проведено видатки на суму 37271,3 тис. грн., що становить 29,4 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по охороні здоров’я проведено видатки на суму 15622,6 тис. грн., що становить 12,3 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по соціальному захисту населення проведено видатки на суму 40593,6 тис грн., що становить 32,0 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по культурі проведено видатки на суму 3716,1 тис. грн., що становить 2,9 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по фізичній культурі і спорту проведено видатки на суму 830,7 тис. грн., що становить 0,7 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- по житлово-комунальному господарству проведено видатки на суму 4821,8 тис. грн., що становить 3,8 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району;

- інші видатки проведено на суму 13984,8 тис. грн., що становить 11,0 % від видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району.

До загального фонду районного бюджету протягом 2018 року надійшло 15086,7 тис. грн. закріплених доходів, що становить 118,3 відсотки до плану цього року. Перевиконання власних доходів на 01 січня 2019 року складає  2336,7 тис. грн. Темп росту проти надходжень 2017 року склав 127,7  відсотків (+3269,6 тис. грн.).

Доходи районного бюджету за 2018 рік по загальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають – 106871,5 тис. грн., видатки проведено в сумі – 100971,5 тис. грн.

Надходження спеціального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за 2018 рік складають – 2410,5 тис. грн., видатки  проведено у сумі – 4827,3 тис. грн.

З резервного фонду районного бюджету  за січень-грудень 2018 року видатки не проводилися.

АПК

Робота агропромислового комплексу району зосереджена на раціональному та ефективному використанні земельних ресурсів, які дають значну частину надходження до державного та місцевого бюджетів, забезпечують продуктами харчування населення району.

Сільгосптоваровиробниками району в 2018 році зібрано 32518,0 га зернових культур намолочено 92429 тонн зерна при середній урожайності – 28,4 ц/га. Соняшнику скошено на площі 14606 га, намолочено 20156 тонн при урожайності 13,8 ц/га, гірчиці скошено 340 га, намолочено 242 тонн, урожайність – 7,1 ц/га. Збір овочів складає 100% до плану фактично вироблено 6565 тонн, картоплі зібрано 4848 тонн або 100% від завдання, зібрано 2846 тонн баштанних культур, або 100% до запланованого валового збору.

В галузі тваринництва станом на 01 січня 2019 року вироблено (реалізовано): 2105 тонн м’яса на забій у живій вазі, що складає 105,3% відповідного періоду минулого року; 7340 тонн молока (що складає 101,1% до минулого року). Поголів’я худоби та птиці в районі складає: великої рогатої худоби – 3000 голови, що більше показника відповідного періоду минулого року на 12 голову, в тому числі 1830 корів (+3 голови); свиней – 5780 голів (+7 голови); овець та кіз – 1395 голів (+30 голова); птиці всіх видів – 61,6 тис. голів.

Під урожай 2019 року в районі проведено посів озимих зернових культур на площі 26100 га, у тому числі озимої пшениці – 23200 га, озимого ячменю – 2900 га, а також 1400 га озимого ріпаку. Станом на 01 січня 2019 року орендарі району провели розрахунок з громадянами - орендодавцями за оренду земельних паїв на 100%.

Валова продукція в порівняних цінах 2010 року за 12 місяців 2018 року склала 211509,3  тис. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 222,5тис. грн.

Відновлення площ зрошуваних земель залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку району.

Бізнес

На території району торгівельне обслуговування населення здійснюють 76 магазинів, а також працює 9 об’єктів громадського харчування, 28 торгівельних палаток, кіосків і лотків, 3 аптеки та автозаправна станція. Побутове обслуговування населення району здійснюють 26 суб’єктів підприємницької діяльності. Всього станом на 01 січня 2019 року в районі зареєстровано 439 суб’єктів малого бізнесу, з них: 198 фізичні особи-підприємці, 241 – юридичні особи, з яких 98 – фермерські господарства. Із початку 2019 року додатково зареєстровано 3 фізичних осіб-підприємців.

Адміністративні послуги

На особливому контролі РДА знаходилася діяльність Центру надання адміністративних послуг. Протягом 2018 року до Центру надання адміністративних послуг звернулося 3746 громадян, що на 2,4% більше у порівнянні з минулим роком.

За звітний період державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено 1146 реєстраційних дій, стягнуто 120,3 тис. грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації

Інвестиційна діяльність

Одним із напрямків розвитку району є сфера інвестиційної діяльності. В районі створено сприятливе інвестиційне середовище для приватного капіталу, забезпечено умови ефективної взаємодії суб’єктів господарювання та органів влади. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в районі, як і раніше, залишаються власні кошти суб’єктів господарської діяльності. Так, за 2018 рік сільгосптоваровиробниками району залучено капітальних інвестицій на загальну суму 51 млн. 544 тис. грн.

З метою впровадження на території району альтернативних видів енергії, районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування району була проведена відповідна робота по формуванню переліку земельних ділянок, на яких можливе розміщення об’єктів сонячної енергетики.

Житлово-комунальне господарство

Одним із ключових завдань районної державної адміністрації є задоволення потреб мешканців району в отриманні якісних та гарантованих житлово-комунальних послуг. У районі функціонує 4 сільських комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, вивозу твердих та рідких побутових відходів. Крім того, послуги з водопостачання на території Первомаївської сільської ради здійснює фермерське господарство «Еліта», на території Бережанської сільської ради - самообслуговуючий кооператив «Новознам’янка».

У поточному році надано послуг на суму 3215,5 тис. грн., рівень оплати становить 100%.

З метою підтримки та розвитку житлово-комунального господарства впродовж 2018 року залучено кошти в сумі 6260,6 тис. грн.

На проведення  робіт з покращення водопостачання населених пунктів витрачено кошти в сумі 1159,7 тис. грн., з них:

- Верхньорогачицька селищна рада - 941,8 тис. грн. (проведено заміну водопровідних мереж протяжністю 1,3 км, на 2-х артезіанських свердловинах встановлено перетворювачі частот, придбано спецтехніку для КП «Водопровідно-каналізаційне господарство селища Верхній Рогачик», проведено ремонт артезіанських насосів);

- Зеленівська сільська рада - 14,7 тис. грн. (проводилися поточні ремонти на водопровідних мережах, проведено експертизу проекту «Капітальний ремонт системи водопостачання села Зелена Верхньорогачицького району Херсонської області»);

- Чистопільська сільська рада - 170,0 тис. грн. (надана фінансова підтримка Чистопільському сільському комунальному господарству для впровадження заходів з покращення водопостачання села Чистопілля);

- Ушкальська сільська рада - 33,2 тис. грн. (проведені роботи по ремонту водопровідних мереж, артезіанського насосу та хлорування водопровідної мережі).

На проведення робіт з облаштування вуличного освітлення витрачено кошти в сумі 879,3 тис. грн., з них:

- Верхньорогачицька селищна рада - 365,1 тис. грн. (реконструкція вуличного освітлення  по вул. 35р. Перемоги, вул. Чкалова, вул. Українська);

- Бережанська сільська рада - 464,2 тис. грн. (реконструкція вуличного освітлення в селі Бережанка);

- Чистопільська сільська рада - 50,0 тис. грн. (встановлено 2 вуличних ліхтаря з сонячною батареєю)

На проведення ремонтних робіт на дорогах та вулицях комунальної власності витрачено кошти в сумі 3449,7 тис. грн.:

- Верхньорогачицька селищна рада - 1847,3 тис. грн.

- Бережанська сільська рада - 230,0 тис. грн.

- Зеленівська сільська рада - 189,9 тис. грн.

- Первомаївська сільська рада - 486,0 тис. грн.

- Самійлівська сільська рада - 300,0 тис. грн.

- Ушкальська сільська рада - 350,0 тис. грн.

- Чистопільська сільська рада - 46,5 тис. грн.

Для поліпшення благоустрою та утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів району у звітному періоді організовано та проведено щорічну всеукраїнську акцію «За чисте довкілля». В ході проведення акції в населених пунктах району проводилися роботи по приведенню в належний стан територій парків, скверів, територій прилеглих до установ та організацій, упорядкуванню територій дитячих та спортивних майданчиків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, роботи по упорядкуванню братських могил та пам’ятників, на що використано 771,9 тис. грн.

Зайнятість населення

За 2018 рік звернулося до районної філії Херсонського обласного центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні 761 особа, з них статус безробітного надано 638 особам. Скористалися послугами центру занятості з початку року 1118 осіб шукаючих роботу, з них 990 безробітних.

Станом на 01.01.2019 року перебувало на обліку 342 безробітних, з них отримували допомогу по безробіттю 177 осіб, що становить 75 % від загальної чисельності зареєстрованих безробітних. У звітному періоді за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 416 осіб, в тому числі 289 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних становить 39,7 %. Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних 136 осіб, які відносяться до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 3 особи з інвалідністю. Прийнято рішення щодо компенсації роботодавцям сплати єдиного соціального внеску по 14 особам.

Проходили професійне навчання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з початку року 202 безробітних, з них всі на замовлення роботодавців. Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання становить 94,2 %. Приймали участь в роботах тимчасового характеру 144 безробітних. В громадських роботах приймали участь 38 безробітних. Середня тривалість отримання допомоги по безробіттю у звітному періоді становила 114 днів.

Соціальний захист населення

Поліпшення якості життя соціально незахищених верств населення, переселенців з тимчасово окупованих територій, вирішення проблем малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги - важливий напрямок роботи районної державної адміністрації.

Загальна чисельність одержувачів всіх видів допомог у 2018 році становила 1330 осіб, що на 42 особи  , або на 3,2 відсотка менше, ніж у 2017 році.

Загальна сума коштів для фінансування всіх видів допомог за 2018 рік становила 19904,44 тис. грн., що на 924,65 тис. грн., або на 9,6 відсотка менше від фінансування у 2017 році.

По усім видам соціальних допомог заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.

Впродовж 2018 року звернулося за призначенням житлових субсидій 1905 сімей, що становить 44,74% від домогосподарств району, з них для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу звернулося 1299 сім’ї. В порівнянні з 2017 роком звернень, що надійшли до управління на 19,8 %  або на 316 сімей більше , але загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 1041,9 тис.грн.. менше в порівнянні з 2017 роком та  становить 13300,2 тис. грн.  Із загальної кількості домогосподарств, які звернулись за призначенням субсидії склали жителі сіл. Через несвоєчасне отримання фінансування з державного бюджету не забезпечено в повному обсязі виплату підприємствам надавачам послуг сум призначених безготівкових субсидій. Заборгованість з виплати субсидії для відшкодування житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2019 року становить 1674,3тис. грн.,   заборгованість з виплати готівкової субсидії відсутня.

Впродовж 2018 року взято на облік – 14 осіб (8 сім’ї), які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Призначено та виплачено грошову допомогу для покриття витрат на проживання особам які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на загальну суму 414,8 тис. грн.

Забезпечено ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого включено інформацію про 2059 пільговиків (у 2017 році - 2047), яким надаються пільги відповідно до діючого законодавства.   Протягом року в за рахунок субвенції з Державного бюджету профінансовано пільг на житлово-комунальні послуги на загальну суму 768,2 тис. грн.( у 2017 році – 666,1тис.грн).

Нараховано та виплачено щорічну грошову допомогу до 5 травня за 2018 рік на загальну суму 170,8 тис. грн., (у 2017 році - на загальну суму 191,5 тис. грн.).

Впродовж 2018 року відповідно до індивідуальних програм реабілітації видано внесено 47 направлень, заключено 12 договорів на виготовлення 79 протезно-ортопедичних виробів для осіб з інвалідністю різних груп та категорій, профінансовано за виготовлені засоби реабілітації та протезно-ортопедичні вироби на суму 151,1 тис. грн.

На проведення літньої оздоровчої кампанії 2018 року в позаміських таборах з бюджету району виділено 220 тис. грн., в тому числі Верхньорогачицькою селищною радою делеговано коштів в сумі 20,0 тис. грн. на закупівлю 42 путівок до ДОТ ім. Гагаріна.

Відповідно програм сільських рад на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено та використано 65,9 тис. грн., придбано 13 путівок, з них: Чистопільською сільською радою – 26,3 тис. грн., Первомаївською сільською радою – 33 тис. грн., Зеленівською сільською радою – 8,7 тис. грн.

Протягом 2018 року районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати здійснено 29 рейдів, легалізовано 122 осіб.

З метою розв’язання проблем окремих соціальних груп, які перебувають в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, створено і успішно функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який проводить в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким громадянам похилого віку та іншим категоріям незахищених верств  населення, яка спрямована на підтримку їх життєдіяльності і соціальної активності.

При територіальному центрі функціонують відділення денного перебування та організації надання адресної натуральної допомоги і відділення соціальної допомоги вдома.

Так в 2018 році 911 громадянам надано 83064 різних соціальних послуг.

В 2018 році відділенням соціальної допомоги вдома обслуговано 233 громадян похилого віку, з них: 173 послуги надавалися безоплатно, та 60 громадянам надавались за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Протягом 2018 року відділенням надано 73568 послуг, з них 2819 послуг надано за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги  на суму 74 тис.865 грн.

Відділенням надається понад 30 видів соціальних послуг.

За 2018 рік перевірено усі дільниці соціальних робітників, щодо якості надання соціальних послуг. Вході перевірок всі зауваження, які надійшли від підопічних – вирішувалися в робочому порядку. Нарікань з боку обслуговуючих пенсіонерів на неякісне обслуговування не було.

В середньому навантаження на одного соціального робітника складає вісім осіб похилого віку.

Соціальні робітники постійно залучаються до громадських робіт, та надають допомогу сільським радам у вирішенні проблемних питань.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги здійснює обслуговування малозабезпечених громадян, які потребують натуральної чи грошової допомоги. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надаються послуги перукаря, ремонту взуття та одягу. Відділенням протягом 2018 року обслуговано 521 громадянин похилого віку, яким надано 2855 послуг на суму 68 тис 612 грн.

Рішенням ХХVII сесії сьомого скликання Верхньорогачицької районної ради від 22.12.2017 року за № 338 «Про районний бюджет на 2018 рік » із районного бюджету було виділено кошти в сумі 200 тис. гривень на проведення поточного ремонту адміністративної будівлі територіального центру. Протягом  2018 року проводився поточний ремонт І поверху адміністративної будівлі територіального центру (заміна дверних блоків, ремонт внутрішніх стін , улаштування покриття з керамічної плитки, улаштування каркасу підвісних стель).

Подальша робота і надалі буде спрямовуватися на виявлення та повне задоволення якісними соціальними послугами осіб похилого віку району, впровадження нових прогресивних методів роботи, зміцнення матеріальної бази установи.

Забезпечення прав та гарантій учасників АТО та членів їх сімей

На обліку перебуває 55 учасників бойових дій АТО, з них 2 особи з інвалідністю. Учасники АТО та члени їх сімей отримують пільги на житлово-комунальні послуги з державного бюджету у розмірі 100% та 75%. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням здійснюється відповідно поданих заяв, так на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебував один учасник АТО, який в серпні місяці отримав вказані послуги в санаторії «Кирилівка». В селищній та сільських радах затверджені та діють комплексні програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Надано матеріальну допомогу 18 учасникам АТО на суму 37,0 тис. грн. З метою забезпечення соціальної та професійної адаптації учасників АТО, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечено послугами професійної адаптації 2 учасників АТО. На вказані цілі з державного бюджету виділено та використано 10,8 тис. грн.

Захист прав дітей

Захист дітей здійснюється службою у справах дітей районної державної адміністрації, яка забезпечує своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, та підготовку документів щодо надання їм статусу дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вживає всі заходи щодо влаштування вищевказаної категорії дітей до сімейних форм виховання.

Служба у справах дітей здійснює роботу щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Службою у справах дітей спільно зі спеціалістами районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчими комітетами селищної та сільських рад було виявлено 2 осіб з числа дітей-сиріт, які перебували на квартирному обліку Верхньорогачицької селищної ради та Первомаївської сільської ради та потребували виділення житла (Кравченко Ігор Володимирович, 28.12.1999 р. н., Таран Анатолій Анатолійович 02.09.1997 р. н.). За кошти державної субвенції придбано для дітей-сиріт, осіб з їх числа 2 жилих приміщення на території Верхньорогачицького району та передано їх у власність. Це двокімнатна квартира у селищі Верхній Рогачик загальною площею 47 кв. м., та житловий будинок у селі Первомаївка загальною площею 64,8 кв. м. та приватизованою земельною ділянкою площею 0,25 га. Для придбання та нотаріального оформлення купівлі вказаного житла до Верхньорогачицького районного бюджету загалом надійшло 503 489,89 грн. (201 809,89 грн. для придбання квартири, 301 680,00 грн. – для придбання будинку та оформлення земельної ділянки). На даний час проводиться моніторинг даних про дітей даної категорії та осіб з їх числа, які будуть потребувати виділення житлових приміщень у 2019 році.

Освіта

Заклади освіти Верхньорогачицького району функціонували стабільно, були створені всі відповідні умови для дітей щодо здобуття дошкільної, загально-середньої та позашкільної освіти. Загальна середня освіта у Верхньорогачицькому районі представлена 7 закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, з них: 2 в міській, 5 в сільській місцевостях, в тому числі: 1 опорний заклад - Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка має в складі Зеленівську філію І ступеня. Мережа закладів дошкільної освіти району становить 7 ДНЗ.

Протягом 2018 року на придбання паливо-мастильних матеріалів для навчальних закладів району використано 198.8 тис. грн., що зумовило придбання 7280 л. пального. Протягом 12 місяців 2018 року для безпечного перевезення учнів та поточного утримання автотранспортних засобів було використано – 197,7 тис. грн. проведення технічної діагностики та страхування шкільних автобусів, автотранспортних засобів МНВК та автобусу ДЮСШ та придбання запасних частин для шкільних автобусів та службового автомобіля.

Для повноцінного функціонування закладів освіти району за 12 місяців 2018 року проведено наступну роботу:

- стільці та парти для Верхньорогачицької опорної ЗОШ на суму 176,8 тис. грн.

- інтерактивні лазерні тренажери для Первомаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Верхньорогачицької опорної ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 233,9 тис грн.

- частково проплачено за Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків будівлі Чистопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицького району Херсонської області в сумі 468,1 тис. грн.

- перераховано кошти за участь команди району у Дитячій олімпіаді Херсонщини у сумі 102,1 тис. грн.

- проведено капітальний ремонт захисної споруди ПРУ Михайлівської ЗОШ на суму 112,2 тис. грн.

- придбано обладнання та матеріали для інклюзивної освіти на суму 19,4 тис. грн.

- для впровадження концепції «Нова українська школа» придбано: дидактичного матеріалу на суму 201,1 тис. грн., шкільні меблі на суму 142,7 тис. грн., комп’ютерне обладнання на суму 98,7 тис. грн.

- проведено роботи по поточному ремонту харчоблоку Верхньорогачицької опорної ЗОШ на загальну суму 741,4 тис. грн. Розроблено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт покрівлі Верхньорогачицької опорної ЗОШ» вартістю 27,0 тис. грн.

- в ясла-садку «Берізка» укладено тротуарну плитку на суму 129,6 тис. грн., придбано дитячі меблі 32,5 тис. грн., встановлено двері на суму 72,2 тис. грн.

Охорона здоров’я

Зважаючи на першочергові завдання згідно з реформами, які проводяться в державі, в районі одними із пріоритетних були дії для забезпечення права громадян на отримання якісної та доступної медичної допомоги.

Діюча мережа лікувально-профілактичних закладів району складається з комунального закладу «Верхньорогачицька центральна районна лікарня», В.Рогачицької підстанції комунального закладу «Херсонський обласний територіальний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» і комунального некомерційного неприбуткового підприємства «Верхньорогачицький Центр первинної медико-санітарної допомоги», в яке входять В.Рогачицька, Первомаївська, Ушкальська амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та 13 ФАПів.

На сьогодні в центральній районній лікарні з 01.01.2018 року функціонує стаціонар на 38 ліжок, (терапевтичне відділення – 14 ліжок, дитяче – 12, хірургічне – 4, гінекологічне – 4, палата інтенсивної терапії – 4 ліжка).

В КЗ «В.Рогачицька ЦРЛ» працюють 17 лікарів, з них 5 вищої, 6 - першої та 2 - другої категорій, 45 середніх медичних працівників, з них 5 вищої, 15 - першої та 5 другої категорій. В центральній районній лікарні вакантні посади лікарів: лікаря – офтальмолога, лікаря – отоларинголога, лікаря - психіатра, лікаря - нарколога та лікаря - рентгенолога.

У кабінеті «Довіри» проведено поточний ремонт. Проведено ремонт актового залу лікарні, дитячого відділення. Витрачено кошти в сумі 180,0 тис. грн. У терапевтичному відділенні встановлена душова кабіна на суму 4 тис. грн.

У 2018 році Урядова програма «Доступні ліки» почала діяти з 15 січня 2018 року. 5 лютого 2018 року МОЗ України затвердило новий реєстр препаратів Урядової програми «Доступні ліки». До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів. На відшкодування вартості ліків в 2018 році уряд виділив 350700 грн. За період дії програми в 2018 році лікарями Центру ПМСД було виписано 9835 рецептів, із них відшкодовано 9758. Станом на 29.12.2018 року сума на відшкодування рецептів становить 350696,70 грн.

До «Електронної охорони здоров’я» було зареєстровано Центр ПМСД та 3 амбулаторії. З 01 квітня 2018 року стартувала програма «Електронна охорона здоров’я» та підписання декларацій з пацієнтами. В даній програмі приймають участь 6 лікарів (Верхньорогачицька амбулаторія – 5, Первомаївська амбулаторія – 1). Станом на 10.01.2019 року підписано 6083 декларації.

Культура

Районна державна адміністрація забезпечує відповідно до законодавства розвиток культури. У районі збережено існуючу мережу, яка включає 32 заклади культури. Головним критерієм роботи закладів культури району є масові заходи (концерти аматорських і народних колективів, окремих виконавців, присвячені різним календарним, видатним, пам’ятним датам, музичні вітання до всіх професійних свят, мітинги, тематичні вечори, районні конкурси), що проводяться для молоді, людей похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції. За 2018 рік закладами культури району було проведено 317 захід, взяло участь 13547 чоловіка, з них – 4874 дитини.

У комунальному закладі «Верхньорогачицький районний будинок культури» працює 5 гуртків художньої самодіяльності, з них 3 дитячих.

Комунальним закладом «Верхньорогачицький районний будинок культури» з районного бюджету у 2018 році використано коштів на загальну суму 123,2 тис. грн. Проведено наступні заходи: поточні ремонти методичних кабінетів на 5,0 тис. грн., придбано оргтехніку на 4,7 тис. грн., замінено електропроводку та лінолеум на загальну суму 35,5 тис. грн. та придбано енергоефективне освітлення для великого глядацького залу будинку культури.

У селищному будинку № 2 проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 637,3 тис. грн. У Зеленівському сільському клубі використано кошти в сумі 10,0 тис. грн. для придбання вугілля та принтера. Самійлівською сільською радою у 2018 році придбано сценічних костюмів на суму 7,1 тис. грн. Чистопільською сільською радою для проведення заходів у сільському клубі виділено 5539 грн.

Комунальний заклад «Верхньорогачицька районна централізована бібліотечна система» отримав у березні 2018 року 853 примірника книг на суму 63,5 грн. У листопаді 2018 року 7 примірників на суму 892 грн. та настільні ігри – 573грн. Крім того, бібліотеки району взяли участь в обласних, районних та міжвідомчих бібліотечних акціях на підтримку читання.

У 2018 році для потреб центральної районної бібліотеки використано 43,8 тис. грн. З них для районної дитячої бібліотеки придбано телевізор на суму 8.8 тис. грн., та здійснено заміну штор на 5,4 тис. грн., придбано оргтехніку на 3,6 тис. грн., та заміна електропроводки другого поверху на 4,9 тис. грн., підписка періодичних видань - 14,9 тис. грн. та інше 6,2 тис. грн.

У комунальному закладі «Верхньорогачицька дитяча музична школа» Верхньорогачицької районної ради за звітний період закладом проведено 56 культурно-мистецьких заходів. Викладачами проводиться позашкільна та позакласна робота по естетичному та патріотичному вихованню дітей. Згідно плану роботи музичної школи, вихованці приймають активну участь в обласних та районних конкурсах, фестивалях.

У дитячій музичній школі було використано коштів на загальну суму 48,7 тис. грн., та проведено заміну електропроводки на суму 4,4 тис. грн., поточний ремонт 2,2 тис. грн., придбано шумові інструменти на суму 4,7 тис. грн., сценічних костюмів на суму 8,5 тис. грн. для вихованців дитячої музичної школи, заміна лінолеуму на суму 3,1 тис. грн., принтера на 3,6 тис. грн. та придбано цифрове фортепіано на суму 22,2 тис. грн.

Комунальним закладом «Верхньорогачицький районний краєзнавчий музей» використано коштів на загальну суму 28,8 тис. грн. з них придбано лінолеум на суму 3,4 тис. грн., встановлено двері на суму 10,0 тис. грн., проведено часткову заміну підлоги на суму 1,0 тис. грн., та проведено капітальний ремонт  фасаду на суму 7,0 тис. грн. та поточний ремонт на 7,4 тис. грн.

Територіальна оборона

Районною державною адміністрацією здійснювались заходи з підготовки територіальної оборони. Протягом 2018 року проведені збори, навчання, тренування.

За 2018 рік перепідготовку пройшли 50 мешканців району. З районного бюджету 18,4 тис. грн. було витрачено на заходи оборонного характеру. Протягом 2018 року районною державною адміністрацією спільно з військовим комісаріатом та органами місцевого самоврядування проводилась робота з виконання планових показників призову на військову службу за контрактом. Усього за 2018 рік укладено 13 контрактів.

Сприяння розвитку громадянського суспільства

Протягом 2018 року райдержадміністрація спільно з органами місцевого самоврядування проводили заходи щодо об’єднання громадськості навколо спільних історичних, культурних, державницьких цінностей та розв’язання актуальних соціально-економічних проблем. З цією метою забезпечено проведення заходів  із відзначення державних свят і пам’ятних дат, залучення для цього широких верств населення, громадських організацій різного спрямування та релігійних конфесій.

Особлива увага приділялася й безпосередній взаємодії з інститутами громадянського суспільства у процесі реалізації спільних проектів і програм, спрямованих на вирішення проблемних питань у різних сферах життєдіяльності району. З метою забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади, співпраці між райдержадміністрацією та громадськістю проведено засідання Громадської ради, продовжується співпраця з громадськими організаціями та районним благодійним фондом «Ініціативи та розвиток».

Впродовж 2018 року випадків порушення чинного законодавства в галузі свободи совісті та діяльності релігійних організацій зафіксовано не було. Порушень законодавства у галузі свободи совісті посадовими та службовими особами державних органів влади чи органів місцевого самоврядування, представниками правоохоронних органів не зафіксовано.

Протягом 2018 року здійснювалося інформаційне супроводження офіційного веб-сайту органів влади Верхньорогачицького району та офіційної сторінки Верхньорогачицької райдержадміністрації у соціальній мережі Facebook, своєчасно оновлювалися всі інформаційні повідомлення та матеріали.

Крім того, діяльність органів виконавчої влади висвітлено на шпальтах районної суспільно-політичної газети «Рідний край», де  протягом року висвітлювалися інформаційні, аналітичні матеріали про події району.

Отже, на території Верхньорогачицького району створено належні умови розвитку інформаційного простору, що в свою чергу забезпечило збільшення можливостей доступу населення до інформації та права громадян району на отримання якісної, об’єктивної інформації.

Шановні депутати, запрошені!

Підсумовуючи, хочу зазначити: рік що минув, для районної державної адміністрації став періодом напруженої, цілеспрямованої праці на всіх напрямках соціально-економічного і духовного життя. Нам вдалося вирішити низку важливих питань, забезпечити стабільність у роботі господарського комплексу, закріпити позитивні зрушення, досягнуті в попередні роки. Все це говорить, що ми на правильному шляху. Але це не підстава для самозаспокоєння. Спільними зусиллями ми могли б досягти більшого і в економіці, і у вирішенні соціальних завдань.

Сьогодні ми розробили чітку стратегію та визначили ключові пріоритети своєї роботи – вперше було розроблено перспективний план розвитку Верхньорогачицького району на найближчі три роки. При цьому вперше створено районну Раду Регіонального Розвитку до складу якої увійшли представники місцевого самоврядування та органів виконавчої влади району.

Радою ретельно аналізуються виконання показників розвитку району поточного року на основі системного, планомірного підходу до реалізації намічених завдань. Основними серед них є послідовне покращення добробуту громадян, розв’язання їх соціальних проблем.

Усвідомлюю, що успішне виконання наміченого неможливе без тісної взаємодії і співпраці з органами місцевого самоврядування, депутатами всіх рівнів. Я вдячна всім вам за співпрацю, розуміння і підтримку.

Думаю, які б проблеми ми не розглядали, необхідно виходити з принципу солідарної відповідальності за все, що відбувається в нашому районі. Дуже добре, що є спільне бажання зробити все можливе для подальшого розвитку Верхньорогачицького району, поліпшення рівня життя її жителів.

Дякую за увагу та співпрацю.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua