ПРОЄКТ

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІІІ сесії сьомого скликання

 

Від                          2020 року  №  

 

Про надання дозволу на реорганізацію

комунальної установи «Верхньорогачицький

районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впровадження новел Закону України «Про повну загальну середню освіту» №463-IХ від 16.01.2020 у діяльності комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти», розглянувши подання комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» від 21 травня 2020 року №86/01-16, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Надати дозвіл на реорганізацію комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти», виключивши з її складу – методичний кабінет.
 2. Попередити працівників методичного кабінету комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» про наступне звільнення в зв’язку із реорганізацією діяльності установи, згідно чинного законодавства України.
 3. Затвердити граничну чисельність та структуру комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» у новій редакції, що додається.
 4. Затвердити Статут комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» у новій редакції, що додається.
 5. Визнати такими, що втратили чинність рішення XLVІІ сесії Верхньорогачицької районної ради сьомого скликання від 24 квітня 2020 року №704 «Про внесення змін до граничної чисельності та структури комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» та рішення ХХХІІІ сесії  Верхньорогачицької районної ради сьомого скликання від 16 листопада 2018 року №472 «Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти».
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району.

 

 

Голова районної ради                                                   Г.І. НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XLVIIІ сесії

Верхньорогачицької районної

ради сьомого скликання

від __ травня 2020 року №

 

Гранична чисельність та структура

комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

№п/п

Найменування посад

Тарифний розряд

Кількість штатних одиниць

1

Директор комунальної установи

14

1

Централізована бухгалтерія

1

Головний бухгалтер

10

1

2

Заступник головного бухгалтера

9

1

3

Бухгалтер

7,8,9

3

4

Юрист

14

1

5

Економіст

9

1

 

Всього по централізованій бухгалтерії

 

7

Група централізованого господарського обслуговування

1

Начальник господарської групи

10

1

2

Інженер

5

1

3

Водій автотранспортного засобу

2

2

4

Секретар - друкарка

5

1

5

Прибиральник службових приміщень

1

0.5

6

Сторож

1

2

7

Двірник

1

0.5

8

Механік

5

0,5

 

Всього по групі централізованого господарського обслуговування

 

8,5

 

Всього по комунальній установі

 

16,5

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                           І.МАЛИШЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XLVІІІ сесії

Верхньорогачицької районної ради

сьомого скликання

від __________ 2020 року №__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Верхній Рогачик

2020 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» (далі – Комунальна установа) створена на підставі рішення XL сесії  Верхньорогачицької районної ради шостого скликання від 27 березня 2014 року №450 "Про комунальну установу "Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти". Комунальна установа здійснює виробничу, господарську та інші види діяльності з метою здійснення матеріального забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів на підставі договорів та довіреностей.

1.2. Засновником Комунальної установи є Верхньорогачицька районна рада Херсонської області, яка представляє спільні інтереси територіальних громад району (надалі – Засновник) та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комунальна установа, як самостійний господарюючий суб’єкт, є закладом зі статусом некомерційної (неприбуткової) установи.

1.3. Найменування закладу:

Повна назва: комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»;

Скорочена назва: КУ ВРРЦОЗО.

1.4. Юридична адреса комунальної установи:

- 74402, Херсонська область, смт.Верхній Рогачик  вулиця Центральна, будинок 64.

Телефон: ___________; електронна адреса ___________.

1.5. Комунальна установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та підзаконними нормативно–правовими актами України та власним Статутом затвердженим Засновником.

1.6. Комунальна установа є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, гербову печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в органах державної казначейської служби України у Верхньорогачицькому районі Херсонської області, ідентифікаційний код та інші необхідні атрибути.

1.7. Територія обслуговування Комунальної установи: Верхньорогачицький район, як адміністративно-територіальна одиниця на території Херсонської області.

 

 1. МЕТА І ПРЕДМЕТДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

Мета діяльності Комунальної установи :

2.1. Забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у комунальних навчальних закладах освіти, що має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та створення належних умов для функціонування та розвитку закладів загальної середньої, дошкїльної та позашкільної освіти.

2.2. Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків освітніх закладів на території Верхньорогачицького району, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів (далі – заклади освіти) на підставі договорів та довіреностей.

2.3. Реалізація державної політики України у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, організації роботи з охорони праці.

Предмет діяльності Комунальної установи :

2.4. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності, складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державно- статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому чинним  законодавством України закладів та установ освіти  Верхньорогачицького району на підставі договорів та довіреностей.

2.5. Координація діяльності керівників закладів освіти у частині матеріально-технічного забезпечення, освітнього процесу, підготовки до осінньо-зимового періоду, утримання будівель та комунікацій у належному стані, проведення поточних та капітальних робіт. Здійснення контролю за пожежною охороною, охороною праці та технікою безпеки у закладах освіти.

 

 1. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

3.1. Комунальна установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів.

Комунальна установа здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на календарний рік. План роботи затверджується   директором Комунальної установи за погодженням з начальником відділу освіти, культури молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

3.2. Штатний розпис, структура та гранична чисельність Комунальної установи погоджується головним розпорядником коштів комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» та затверджується рішенням сесії Верхньорогачицької районної ради Херсонської області.

3.3. Працівники Комунальної установи приймаються та звільняються директором комунальної установи.

3.4. Організаційна структура Комунальної установи включає підрозділи:

- централізована бухгалтерія;

- група централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Підрозділи Комунальної установи діють відповідно до Положень про них, які затверджуються директором Комунальної установи.

3.5. Взаємовідносини між Комунальною установою з юридичними або фізичними особами визначаються на підставі укладених договорів та угод, а між закладами освіти – на підставі договорів та довіреностей.

3.6. Комунальна установа обслуговує наступні заклади освіти комунальної форми власності:

3.6.1. Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Центральна, будинок 53, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, 74402;

3.6.2. Зеленівська філія І ступеня Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Корбута, будинок 44, село Зелене, Верхньорогачицького району, Херсонської області, 74440;

3.6.3. Верхньорогачицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Січова, будинок 29, селище міського типу Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області,74401;

3.6.4. Самійлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: проспект Центральний, будинок 5, село Самійлівка Верхньорогачицького району Херсонської області, 74441;

3.6.5. Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Степова, будинок 2, село Михайлівка Верхньорогачицького району Херсонської області, 74420.

3.6.6. Первомаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Центральна, будинок 101, село Первомаївка, Верхньорогачицького району, Херсонської області, 74430.

3.6.7. Чистопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою:вулиця Затишна, будинок 2, село Чистопілля Верхньорогачицького району Херсонської області, 74431.

3.6.8. Ушкальська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Резніченка, будинок 102, село Ушкалка Верхньорогачицького району Херсонської області, 74410.

 3.6.9. Будинок дитячої та юнацької творчості Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, який знаходиться за адресою: вулиця Центральна, будинок 83, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, 74402.

3.6.10. Дитячо-юнацька спортивна школа Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Центральна, будинок 73, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, 74402.

3.7. Граничну чисельність штатних працівників та структуру Комунальної установи затверджує Засновник за погодженням із начальником відділу освіти, культури молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.

 

 1. УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ ТА УПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

4.1.   Реалізацію Комунальною установою державної політики в галузі освіти контролює Верхньорогачицька районна державна адміністрація в особі начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької  районної державної адміністрації відповідно до повноважень, делегованих їй Верхньорогачицькою   районною радою.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області є головним розпорядником бюджетних коштів комунальної установи. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту безпосередньо здійснює контроль за напрямами діяльності Комунальної установи, а саме:

- за обсягами бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

-  за фінансовою та матеріально-технічною діяльністю Комунальної установи;

- за здійсненням керівниками закладів освіти  внутрішньо шкільного керівництва та контролю за організацією освітнього процесу;   

- за наданням педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством;

- за організацією харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів;

- за статистичною звітністю про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збір та опрацювання інформації та формування банку даних.

4.2.   Комунальну установу очолює директор.

Директор призначається на посаду і звільнюється з посади рішенням сесії Верхньорогачицької районної ради за поданням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.

Директор Комунальної установи може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра, стаж роботи не менше п’яти років.

На час відпустки директора або його відсутності з інших причин обов’язки  директора виконує начальник групи централізованого господарства комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

4.3. Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області з наступних питань:

- укладання господарських договорів;

- затвердження проектів будівництва, кошторисної документації  капітальних ремонтів та реконструкцій загальноосвітніх та позашкільних закладів;

- затвердження документації по формуванню бюджетної освітньої галузі району, надання пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо функціонування навчальних закладів.

4.4. Директор Комунальної установи:

- має право першого підпису на фінансових документах; 

- здійснює керівництво колективом Комунальної установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;   

- створює необхідні умови для роботи працівників;

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комунальної установи; 

- контролює цільове використанням Комунальною установою бюджетних коштів та майна, використання залучених коштів на будівництво та ремонтні роботи;

- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає та звільняє працівників Комунальної установи згідно Кодексу Законів про працю України;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Комунальної установи відповідно до чинного законодавства України;

- представляє Комунальну установу у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації за результати його діяльності;

- видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Комунальної установи та контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Комунальної установи;

- затверджує посадові обов’язки працівників Комунальної установи;

- звітує про діяльність Комунальної установи перед Засновником;

- надає, з дозволу Засновника, в оренду фізичним і юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Комунальної установи;

- несе відповідальність за виконання покладених на Комунальну установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління  Комунальній установі;

- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується головою районної ради та контрактом, укладеним з директором комунальної установи.

4.5. Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області з наступного питання:

- подання особистих заяв Засновнику на відпустку, відрядження.

4.6. Директор Комунальної установи є членом колегії  відділу  освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області.

4.7. Трудовий колектив Комунальної установи:

4.7.1.Трудовий колектив Комунальної установи складають громадяни, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору.

4.8. Органом громадського самоврядування Комунальної установи є загальні збори колективу, які скликаються не менше одного разу на рік. 

Рішення загальних зборів  приймаються  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

4.9.   Загальні збори колективу:

4.9.1. Створюють первинну профспілкову організацію або об’єднання профспілок та укладають колективний договір з адміністрацією Комунальної установи.

4.9.2. Погоджують правила внутрішнього трудового розпорядку Комунальної установи.

4.9.3. Розглядають результати роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань Комунальної установи. 

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬКОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

5.1. Фінансово – господарську діяльність Комунальна установа здійснює на основі кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

5.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області є головним розпорядником бюджетних коштів Комунальної установи.

5.3.  Джерелами фінансування Комунальної установи є кошти:

- районного бюджету, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на галузь «Освіта»;

- капітальні вкладення, субвенції, дотації з бюджетів всіх рівнів;

- добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності: здача в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Кошти Комунальної установи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні.

5.5. Комунальна установа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- представляти інтереси навчальних закладів та установ освіти в установленому порядку з питань, що відносяться до її компетенції, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях, судах незалежного від форм власності;

- розвивати власну матеріальну базу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно чинного законодавства;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.    

5.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Комунальній установі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

5.7. Ведення кадрової документації та звітності по навчальних закладах здійснює Комунальна установа на підставі договорів та довіреностей.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

6.1. Матеріально-технічна база Комунальної установи включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі установи.

6.2. Усе майно є спільною власністю територіальних громад Верхньорогачицького району Херсонської області та закріплюється за Комунальною установою на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору із Засновником.

6.3.   Відчуження основних засобів Комунальної установи (списання чи передача майна) здійснюється тільки за рішенням Засновника. Комунальна установа має право передавати в оренду належне йому на праві оперативного управління майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника.

6.4. Збитки, завдані Комунальній установі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

 

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯКОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

7.1. Ліквідація або реорганізація (злиття,  приєднання,  поділ, виділення,  перетворення) Комунальної установи проводиться  згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством.

7.2. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Комунальної установи здійснюється за рішенням Засновника – рішенням сесії Верхньорогачицької районної ради Херсонської області або Господарського суду згідно з чинним законодавством України.

7.3. Ліквідація Комунальної установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії  входять представники Засновника. Порядок і строки  проведення  ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником відповідно до чинного законодавства України.

7.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Комунальною установою.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Комунальної установи і подає його на в затвердження Засновнику, який призначив ліквідаційну комісію.

 Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із Комунальною установою, яка ліквідується, отримують повідомлення про його ліквідацію у письмовій формі.

7.5. При реорганізації або ліквідації Комунальної установи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.6. У разі реорганізації Комунальної установи її права та обов’язки переходять до правонаступників.

7.7. Ліквідація Комунальної установи вважається завершеною, а Комунальна установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.  Зміни та доповнення до Статут Комунальної установи вносяться за пропозицією:

- Верхньорогачицької районної ради;

- Верхньорогачицької районної державної адміністрації;

- відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області;

- Комунальної установи;

- трудового колективу Комунальної установи.

8.2. Статут Комунальної установи та зміни до нього, що оформлюються у формі доповнень або нової редакції затверджуються рішенням сесії Верхньорогачицької районної ради.

8.3. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинність з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Структура та гранична чисельність комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» затверджується рішенням сесії Верхньорогачицької районної ради.

У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Комунальна установа керується чинним законодавством України.

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua