Звіт голови районної державної адміністрації по виконанню делегованих районною радою повноважень у 2019 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу» на Ваш розгляд сьогодні  виноситься звіт голови районної державної адміністрації. Підготовка до нього дала змогу детальніше проаналізувати всі сторони діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, ефективність роботи щодо вирішення завдань соціально-економічного розвитку району.

Організаційно-кадрова робота

Робота апарату, управлінь і відділів райдержадміністрації, районних служб зосереджувалась на практичній реалізації цільових програм у галузях сільськогосподарського виробництва, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури.

Значна увага приділялася роботі по зміцненню взаємодії державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, особливо в питаннях соціально-економічного розвитку територій. Апаратом райдержадміністрації надавалася практична і методична допомога виконкомам селищної та сільських рад із цих питань. Проводилися спільні засідання колегії райдержадміністрації з президією та постійними комісіями районної ради. Здійснювалися комплексні перевірки органів місцевого самоврядування  з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та законодавчих актів.

Згідно з Регламентом роботи, щоквартально проводились засідання колегії районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання, передбачені планом роботи. З метою вирішення проблем соціального та економічного розвитку, найважливіших питань життєдіяльності району за звітний період проведено 12 засідань колегії, за результатами яких прийняті відповідні рішення.

Крім того, відповідно до плану заходів проводились оперативні щотижневі та розширені щомісячні наради у голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, на яких зосереджувалась увага на об’єктах соціальної інфраструктури, готовності всіх установ, організацій до роботи в осінньо-зимовий період, обговорювались підсумки роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, формувались реальні завдання на наступний період. За результатами нарад надавались відповідні протокольні доручення та проводився постійний контроль за їх виконанням.

На нарадах у першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації в порядку контролю розглядалися питання виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної і районної державної адміністрації.

З метою системного аналізу наявних проблем, максимального врахування місцевих особливостей територій, донесення до населення об’єктивної інформації щодо актуальності та суті завдань державної політики в робочому порядку проводилися розширені наради за участі селищного та сільських голів.

З метою оперативного управління та зв’язку з обласною державною адміністрацією у 2019 році Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією продовжено роботу проведення аудіо та відео-конференцій, відеоселекторного зв’язку.

Для автоматизації процесів реєстрації, обробки, проходження та контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів в структурних підрозділах районної державної адміністрації у 2019 році активно працює система електронного документообігу «АСКОД».

За 2019 рік оголошено 4 конкурси на заміщення вакантних посад державної служби, претендентів на вакантні посади державної служби 7 осіб, з них призначено 2 особи, спеціальну перевірку на посади категорії «Б» пройшли 2 особи.

З метою реалізації норм Закону України «Про державну службу» в частині підвищення ефективності і компетентності 9 державних службовців підвищили кваліфікацію на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ.

Систематично проводилися онлайн-навчання працівників державних установ району.

Звернення громадян

Робота із зверненнями громадян в районі проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів. Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх заяв, скарг і пропозицій, оперативно вирішуються порушені питання.

Відповідно до затверджених графіків, керівництвом районної державної адміністрації проводяться особисті та виїзні прийоми громадян, працює «гаряча» телефонна лінія.

Так, протягом 2019 року, в районній державній адміністрації із 198 звернень, розглянуто та опрацьовано 199 питань різної тематики. Кількість звернень показує зменшення у звітному періоді поточного року в порівнянні з 2018 роком на 14 звернень.

Письмових звернень розглянуто 89 (-27). З них: на урядову телефонну «гарячу» лінію – 55 (+5). До Офісу Президента України – 1 звернення, до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України по 2 листа. На «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації, зателефонували 15 осіб, на адресу обласної державної адміністрації надійшло 9 звернень. Решта: 4 заяви було надано безпосередньо на ім'я голови районної державної адміністрації та надійшло 2 електронних звернення.

Під час проведення особистих та виїзних прийомів розглянуто 81 звернення (+7). На «гарячу» телефонну лінію районної державної адміністрації надійшло 28 дзвінків (+5).

Крім того, розглянуто 3 колективних, 5 повторних і 2 дублетних звернення.

Основною темою звернень були питання соціального захисту населення (119) аграрної політики та земельних відносин (21), роботи комунального господарства (16), тощо. Також, громадяни порушували у своїх зверненнях і питання територіального об'єднання громад, роботи закладів освіти, медичної реформи, транспортного сполучення з районним центром.

За результатами розгляду: 76 питань вирішено, на 122 дано роз’яснення та відповідні рекомендації, надано допомогу в оформленні необхідних документів. На кінець звітного періоду 1 звернення залишається на контролі - це питання надання матеріальної допомоги на лікування. З початку 2019 року надано грошову допомогу на лікування 28 громадянам які опинились у скрутному матеріальному становищі на суму 25 000 грн.

Також, особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються найменш соціально захищені категорії громадян: учасники та інваліди війни, учасники бойових дій, ветерани праці, «діти війни», пенсіонери (36); багатодітні сім'ї, одинокі матері (10) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

На виконання пункту 2.9 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 лютого 2019 року № 69 «Про виконання в області актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, стан виконавської дисципліни та роботу із зверненнями громадян за підсумками 2018 року», районною, селищною та сільськими радами було надано дані про кількість розглянутих звернень за 2019 рік. Згідно цих даних:

в районній раді розглянуто 2 звернення;

у селищній раді - 54 звернення;

у Чистопільській сільській раді -59 звернень;

у Зеленівській сільській раді - 52 звернення;

в Ушкальській сільській раді – 36 звернень;

у Бережанській сільській раді - 26 звернень;

у Первомаївській сільській раді - 13 звернень;

в Самійлівській сільській раді – 13 звернень.

В районній державній адміністрації продовжує свою роботу постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. З початку року проведено 9 засідань. Питання, які виносились на розгляд комісії, стосувались соціального захисту населення, зокрема: призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання матеріальних допомог та виплати допомоги на лікування, земельні питання тощо.

Згідно затвердженого графіка, у 2019 році проводились перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації. В ході перевірок надано відповідну практичну та методичну допомогу щодо порядку розгляду звернень згідно чинного законодавства. Згідно графіка було надано методичну допомогу з цього питання в селищній та сільських радах.

Інформація про роботу із зверненнями громадян в районній державній адміністрації періодично висвітлюється на сторінках районної газети та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації, а об’єднання зусиль разом з виконкомами селищної та сільських рад, підприємствами, організаціями і установами району дозволяють вирішувати порушені жителями району питання, надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення. З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, надання дієвої допомоги мешканцям району, Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією передбачається вжити додаткових заходів з удосконалення організації і проведення прийомів осіб, які потребують безоплатної правої допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян, оперативного вирішення порушених у зверненнях питань.

Бюджет

Доходи. Протягом 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 40971,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що складає 107,4 відсотки до планових призначень на цей рік, в тому числі по бюджетам району:

Селищна рада - 105,3%,

Бережанська сільська рада - 108,0 %,

Зеленівська сільська рада - 124,5 %,

Первомаївська сільська рада - 103,3 %,

Самійлівська сільська рада - 104,7 %,

Ушкальська сільська рада - 105,8%,

Чистопільська сільська рада -110,2 %.

Районний бюджет виконаний на 107,9 %.

В порівнянні з минулим роком надходження до загального фонду зведеного бюджету збільшились на 5832,4 тис. грн. Перевиконання зафіксовано по всім бюджетам району та складає загалом 2820,6 тис. грн.

Дотації

- базова дотація за 2019 рік отримана в повному обсязі до планових призначень – 8003,4 тис. грн.;

-  додаткова дотація за 2019 рік отримана  в повному обсязі до планових призначень – 6809,4 тис. грн.;

- стабілізаційна дотація за 2019 рік отримана в повному обсязі до планових призначень – 328,0 тис. грн.

Субвенції

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за звітній рік отримана в повному обсязі до планових призначень – 24744,7 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за 2019 рік отримана в повному обсязі до планових призначень – 7806,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримана в обсязі 2761,6 тис. грн., що становить стовідсотково до планових призначень на звітній рік;

- субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження отримана в повному обсязі до планових призначень на 2019 рік – 97,2 тис. грн.;

- субвенція з обласного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на території зони спостереження отримана в повному обсязі  до планових призначень на 2019 рік – 44,0 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана в повному обсязі до планових призначень на звітній рік – 560,2 тис. грн.;

- субвенції з обласного бюджету та за рахунок державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення отримані в сумі 22978,0 тис. грн., (за рахунок держбюджету – 22969,1 тис. грн., облбюджет – 8,9 тис. грн.), що складає 77,8 % від планових призначень на 2019 рік, з отриманого фінансування не використано та повернуто до обласного бюджету 9,9 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана в повному обсязі до планових призначень на 2019 рік – 99,8 тис. грн., з отриманого фінансування не використано та повернуто до обласного бюджету 10,7 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана в обсязі 351,9 тис. грн., що становить 99,6 відсотків до планових призначень 2019 року;

- субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції отримана в повному обсязі  згідно планових призначень на липень-грудень 2019 року – 399,8 тис. грн.;

- отримана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань в обсязі 96,3 тис. грн., з якої не використано та повернуто до обласного бюджету 5,8 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах отримана в повному обсязі згідно планових показників 2019 року – 219,9 тис. грн.;

- інша субвенція з місцевих бюджетів (на утримання дошкільних закладів освіти, селищних, сільських будинків  культури, клубів) за січень-грудень 2019 року перерахована селищній та сільським радам в повному обсязі згідно розподілу з районного бюджету – 2846,0 тис. грн., з якої не використано та повернуто до районного бюджету 2,6 тис. грн. 

- інша субвенція з місцевих бюджетів отримано від селищної та сільських рад в сумі 4584,0 тис. грн. (для перерахування на утримання дошкільних закладів освіти, селищних, сільських будинків культури, клубів, з отриманих коштів не використано та повернуто селищній та сільським радам 113,7 тис. грн.;

- отримана інша субвенція з місцевих бюджетів до районного бюджету (від селищної, сільських рад на фінансування бюджетних установ району) в розмірі 678,1 тис. грн., що становить стовідсотково до планових призначень 2019 року, з отриманих коштів не використано та повернуто селищній та сільським радам 89,2 тис. грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету на фінансову підтримку баскетбольної команди «Таврійська зірка» отримана в повному обсязі згідно до планових призначень на 2019 рік – 100,0 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана в повному обсязі до планових призначень на звітній рік – 209,4 тис. грн.

Заробітна плата. На протязі 2019 року працівникам бюджетної сфери заробітна плата виплачена в повному обсязі.

Енергоносії. За спожиту електроенергію та природний  газ  кредиторська  заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

Фінансування. Станом на 01 січня 2020 року головні розпорядники коштів районного бюджету профінансовані в сумі 93317,0 тис. грн., у тому числі:

на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 47764,2 тис. грн.,

на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 5735,2 тис. грн., інші видатки 39817,6 тис. грн.

Пенсійне забезпечення

У Верхньорогачицькому секторі обслуговування громадян на обліку перебуває 3122 особи, які отримують пенсію. Пенсія виплачується своєчасно і в повному обсязі. Середній розмір пенсії по району на 01 січня 2020 року становить 2277,97 грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом 2019 року підприємствами житлово-комунального господарства надано житлово-комунальних послуг на суму 8254,6тис. грн., сплачено 8873,7 тис. грн., рівень сплати становить 97,0 відсотків.

На підприємствах житлово-комунального господарства відсутня заборгованість за спожиті енергоносії.

Верхньорогачицькою селищною радою надано фінансову підтримку комунальному підприємству «Водопровідне каналізаційне господарство селища Верхній Рогачик» в розмірі 650,0 тис.грн. На упорядкування  території селища та заходи із благоустрою витрачено 178,2 тис.грн. Здійснено поточний ремонт доріг селища на суму 2204,9 тис.грн. Проведено роботи по відновленню вуличного освітлення на суму 71,5 тис.грн. В ясла –садку «Берізка» встановлено твердопаливний котел та модуль на  загальну суму 229,0 тис.грн. Поточний ремонт в я/с «Берізка» - 26,0 тис.грн. Покращення матеріально технічної бази дитячого садка на суму 10,9 тис.грн. Бережанською сільською радою проведено роботи по встановленню автозупинок в селах Бережанка, Новознам’янка, Георгіївка на загальну суму 60,0 тис. грн. Виготовлені технічні умови для приєднання до електромережі в с. Михайлівка. Георгіївка та Новознам’янка на суму 22347 грн. Розроблені проекти на реконструкцію вуличного освітлення по трьом вищевказаним селам на суму 189897 грн. В селі Михайлівка здійснено реконструкцію вуличного освітлення на суму 508,8 тис. грн. Розроблено містобудівну документацію с. Георгіївка – 12,8 тис. грн. Розроблено кошторисну документацію «Капітальний ремонт електричної мережі Бережанського будинку культури» на суму 6,5 тис. грн. Проведено роботи по заміні електричної мережі  Бережанського сільського будинку культури -138,0 тис.грн. Проведено роботи по утриманню доріг на суму 95000 грн. В селі Бережанка встановлені спортивні тренажери на суму 60,3 тис. грн. Придбано вугілля для  опалення установ сільської ради на суму 30,0 тис. грн. Поповнення матеріально технічної бази Бережанського сільського будинку культури на суму  29,8 тис.грн. Для проведення Новорічних свят- 14,5 тис.грн. Надано матеріальної допомоги жителям громади – 33,0 тис.грн.       В адміністративній будівлі сільської ради встановлено металопластикові вікна- 55,4 тис.грн.

Чистопільською сільською радою здійснено поточний ремонт покрівлі літньої сцени у парковій зоні на суму 49,9 тис. грн. Чистопільському комунальному господарству на виготовлення проекту будівництва системи питного водопостачання села Чистопілля та співфінансування Програми «Питна вода» по будівництву та поточному ремонту водомережі села Чистопілля Верхньорогачицького району Херсонської області виділено кошти сільського бюджету в сумі 203,0 тис. грн. Надано фінансову підтримку Чистопільському комунальному господарству в сумі 382,4 тис. грн. Здійснено роботи по вуличному освітленню на суму 805,9 тис. грн. На заходи із благоустрою населених пунктів витрачено 11357 грн. Поточний ремонт асфальтного покриття – 56,4 тис.грн. Надано матеріальної допомоги населенню на суму 34,0 тис.грн.

Агропромисловий комплекс

Згідно завдань програми економічного, соціального і культурного розвитку Верхньорогачицького району на 2019 рік сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності заплановано зібрати 99,0 тис. тонн зернових культур із площі 33450 га при середній урожайності 29,6 ц/га.

В 2019 році сільгосптоваровиробники всіх форм власності району зібрали зернових культур на площі - 33489 га, намолочено – 103743 тонн, урожайність – 31,0 ц/га,  в тому числі озимої пшениці скошено - 23970га, намолочено – 77658 тонн, урожайність – 32,4 ц/га, озимого ячменю скошено – 2910га, намолочено - 9205 тонн,   урожайність 31,6 ц/га, ярового ячменю скошено – 1320га, намолочено -2945 тонн, урожайність –22,3 ц/га, гороху скошено – 900га, намолочено – 1859 тонн, урожайність – 20,7 ц/га. Озимого ріпаку скошено 2040га, намолочено 3815 тонни, урожайність 18,7ц/га. Збір пізніх : сорго з площі 100 га , намолочено 272 тонн при середній урожайності -27,2 ц/га;гірчиці з площі 518 га , намолочено 378 тонн при середній урожайності – 7,3 ц/га; проса з площі 369 га , намолочено 1046 тонн при середній урожайності – 28,3 ц/га; кукурудзи з площі 3900 га , намолочено 10700 тонн при середній урожайність 27,4 ц/га; соняшника з площі  14000га , намолочено – 20300 тонн, урожайність 14,5 ц/га. Збір овочів складає 100% до плану  фактично вироблено 6570 тонн, картоплі  зібрано 4850 тонн  або 100% від завдання, зібрано 2850 тонн баштанних культур, або  100% до запланованого  валового збору. Сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності району під посів озимих культур підготовлено 28750 га ґрунту, в тому числі 13050 га парів, 100% від запланованого. Станом на 01січня 2020 року в районі посіяно озимих зернових культур­ -26950 га або 100% від запланованого, в тому числі озимої пшениці -24000 га, озимого ячменю -2950 га. Крім того посіяно озимого ріпаку -1800 га. В галузі тваринництва станом на 01 січня 2020 року вироблено (реалізовано): 2150 тонн м’яса на забій у живій вазі, що складає 102,7%  відповідного періоду минулого року; 7350 тонн молока (що складає 100,1% до минулого року); 5150 тис. штук яєць (що складає 100,1% до минулого року). Поголів’я худоби та птиці в районі складає: великої рогатої худоби – 2730 голови, в тому числі 1710 корів ; свиней – 5790 голів; овець та кіз – 1490 голів; птиці всіх видів – 61,6 тис. голів. Всього за 12 місяців 2019 року валова продукція сільського господарства в порівняних цінах 2010 року склала  215,5 млн. грн., що складає 101,9% до попереднього року, в тому числі рослинництво 169,1 млн.грн., тваринництво -46,4 млн.грн.

Адміністративні послуги

Станом на 01 січня 2020 року через Центр надання адміністративних послуг зареєстровано 337 заяви про надання адміністративної послуги з питань міграції населення, зареєстровано 4321 заяв на отримання адміністративних послуг з земельних питань, з них платних 493 (це послуга надання відомостей з ДЗКа про земельну ділянку, в т. ч. громадяни замовляли витяги через Публічну кадастрову карту) на суму 44,7 тис. грн, на вклейку фотокарток до паспортів громадян України прийнято 110 заява. Зареєстровано заяв на нерухоме майно 1214 із них заяв на реєстрацію права власності 217, реєстрація іншого речового  права - 903. Надійшло коштів до бюджету 103,8 тис.грн. Від реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців надійшло 20,6 тис.грн.

Зайнятість населення

Станом на 01 січня 2020 року перебувало на обліку 308 шукачів роботи, з них 287 безробітних, з яких отримували допомогу по безробіттю 258 осіб, що становить 90 % від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

У звітному періоді за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 474 особи, в тому числі 349 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних становить 40 %. Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних 95 осіб, які відносяться до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 5 особи з інвалідністю. Прийнято рішення щодо компенсації роботодавцям сплати єдиного соціального внеску по 9 особам. Проходили професійне навчання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з початку року 185 безробітних, з них всі на замовлення роботодавців. Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання становить 95 %.

Приймали участь в роботах тимчасового характеру 142 безробітних.

В громадських роботах приймали участь 43 безробітних.

Середня тривалість отримання допомоги по безробіттю у звітному періоді становила 102дні. В базі даних було зареєстровано 450 вакансій, з них 97 % вакансій із заробітною платою від мінімальної і вище. Вакансії подано 115 роботодавцями. Рівень укомплектування вакансій становить 99,8 %.

Послугами з професійної орієнтації охоплено 1696 осіб, в тому числі 868 безробітних. Рівень охоплення профорієнтаційними послугами безробітних на кінець звітного періоду становив 99,4%.

Середня заробітна плата по району становить 6479 грн.

Соціальний захист населення

Так станом на 01 січня 2020 року згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 729 сімей зареєстровані як одержувачі державної допомоги сім’ям з дітьми. Загальна сума нарахувань допомоги сім’ям з дітьми склала 16825,2 тис. грн. Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 91 малозабезпеченим сім’ям призначено та виплачено допомогу на загальну суму 4540,4 тис. грн.

Протягом 2019 року звернулося за призначенням житлових субсидій 2006 сімей, що становить 47,1 % від домогосподарств району, з них для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу звернулося 824 сім’ї. Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 2619,8 тис. грн. Субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого палива на початок року нараховано на суму 2118,5 тис. грн.

Загальна чисельність зареєстрованих внутрішньо-переміщених осіб складає 95 осіб. Призначено та виплачено грошову допомогу для покриття витрат на проживання особам які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на загальну суму 379,3тис. грн.

Протягом 2019 року за рахунок субвенції з Державного бюджету профінансовано пільг на житлово-комунальні послуги на загальну суму 718,3 тис. грн. Заборгованість з виплати на житлово-комунальні послуги становить 4082,87 грн. Нараховано компенсацію на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговикам на загальну суму 336,7 тис. грн., 169 особам.

З метою розв’язання проблем окремих соціальних груп, які перебувають в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, створено і успішно функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який проводить в  межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким громадянам похилого віку та іншим категоріям незахищених верств  населення, яка спрямована на підтримку їх життєдіяльності і соціальної активності. При територіальному центрі функціонують відділення денного перебування та організації надання адресної натуральної допомоги і відділення соціальної допомоги вдома. Так  в 2019 році послугами охоплено 941 громадян. За рік їм надано 77420 різних соціальних послуг.

В 2019 році відділенням соціальної допомоги вдома обслуговано 232 громадян похилого віку, з них: 164 послуги надавалися безоплатно, та 68 громадянам надавались за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. Протягом 2019 року відділенням надано 67742 послуг, з них 3252 послуг надано за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги  на суму 107 тис. 326 грн.

Відділенням надається понад 30 видів соціальних послуг. Для того, щоб робітники встигали вчасно відвідати кожного зі своїх підопічних територіальний центр забезпечив соціальних робітників транспортними засобами (велосипедами) в кількості 20 шт.  В середньому навантаження на одного соціального робітника складає 8 осіб похилого віку.

В 2019 році територіальним центром зібрано та направлено до Департаменту соціального захисту населення пакети документів для подальшого отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату на постійне місце проживання на трьох осіб. В січні 2020 року отримано путівку на влаштування до будинку-інтернату на постійне місце проживання на одну особу. Відділенням протягом 2019 року обслуговано 551 громадянин похилого віку, яким надано 2971 послуг на суму 74 тис 419 грн., а саме:

- перукарем надано 1446 послуг на суму 37 тис. 645 грн.;

- взуттьовиком надано 781 послуг на суму 20 тис.035 грн.;

- швачкою надано 744 послуг на суму 16 тис. 739 грн.

Протягом 2019 року проведено поточний ремонт  внутрішніх приміщень адміністративної будівлі територіального центру, та здійснено заміну дверних та віконних блоків  на загальну суму – 199 тис. 800 грн. Також здійснено поточний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Верхньорогачицького територіального центру соціального обслуговування  на ремонт  якої, в вересні 2019 року сесією Верхньорогачицької районної ради виділено кошти в сумі 300 тис. грн.

Протягом 2019 року на обліку Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 49 сімей, в них 121 дитина, які опинилися у складних життєвих обставинах. В 2019 р.  загальна кількість отримувачів соціальних послуг складає 197 сімей, в них дітей- 256. З метою обстеження житлово-побутових умов проживання, морального, психічного, фізичного стану членів сім’ї, умов виховання дітей, забезпечення захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів проінспектовано 76 сімей, в яких виховується 162 дитини, та оцінку потреб особи – 12 осіб. Їм надано 235 соціальних послуг. В ході інспектувань виявлено 4 сім’ї у складних життєвих обставинах та взято на облік Центру.

Соціальний захист учасників АТО/ООС

Надані списки на виплату щорічної грошової допомоги до 5 травня в 2019 році на загальну суму 172,8 тис. грн., з них 39 учасникам АТО. На обліку перебуває 62 учасників бойових дій АТО, з них 1 особа з інвалідністю. Станом на 01 січня 2020 року на обліку в управлінні перебуває 153 особи з інвалідністю різних категорій. На обліку на санаторно-курортне лікування перебуває 8осіб з інвалідністю. Протягом 2019 року санаторно-курортне лікування отримало 2 особи: 1 особа з інвалідністю, 1 учасник бойових дій на території інших держав. За рахунок коштів місцевого бюджету мало захищеним верствам населення надано матеріальну допомогу на лікування 33 особам на суму 30,0 тис. грн.

Оздоровлення та відпочинок дітей

Протягом 2019 року послугами оздоровлення охоплено 446 дітей, що становить 159,3% від планових показників, та послугами відпочинку 523 дитини -76,20%. На проведення літньої оздоровчої кампанії 2019 року в позаміських таборах з бюджету району було використано 198,9 тис. грн. на оздоровлення 30 дітей. Виконавчими комітетами сільських рад району прийняті місцеві Програми оздоровлення та відпочинку дітей. За сприяння та підтримки Самійлівської, Чистопільської та Первомаївської сільських рад оздоровлено 12 дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, витрачено коштів на загальну суму 66,3 тис. грн., в тому числі: Самійлівська сільська рада – 11,2 тис. грн. (2 дітей); Чистопільська сільська рада – 26,5 тис. грн. (3 дітей); Первомаївська сільська рада – 28,6 тис. грн. (8 дітей). Крім того залучено позабюджетних коштів (батьківські кошти та кошти християнського центру «Благодать») для організації проведення оздоровлення – 604,4 тис. грн., оздоровлено 403 дитини. Послугами відпочинку у 2019 році охоплено 523 учня. Чистопільською сільською радою надано матеріальну допомогу жителям  в сумі 19,0 тис. грн., Самійлівською 5,0 тис. грн., Бережанською сільською радою 30,0 тис. грн.

Підтримка дітей-сиріт та осіб із їх числа

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року№877 зі змінами що вносяться постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня  2019 року №616, двом дітям – сиротам була виплачена грошова компенсація на придбання житла на суму 561523 грн.

 

 

 

Освіта району

Заклади освіти Верхньорогачицького району протягом 2019 року функціонували стабільно, були створені всі відповідні умови для дітей щодо здобуття дошкільної, загально-середньої та позашкільної освіти.

Зокрема для Дитячо-юнацької спортивної школи було придбано спортивний інвентар на суму 9,9 тис грн., а у Самійлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено поточний ремонт спортзалу на суму 120,0 тис. грн.

У 2019 році на придбання комп’ютерної техніки використано 481,8 тис.грн., а саме за державні кошти придбано ноутбуки для НУШ на суму 59,4 тис.грн, музичну техніку-97,4 тис.грн. За кошти місцевого бюджету для школярів Чистопільської ЗОШ придбано інтерактивний мультимедійний комплекс на суму 71,6 тис., комп’ютерну техніку для закладів загальної середньої освіти на суму 199,6 тис.грн., принтери на суму 30,0 тис.грн, проектори для НУШ на суму 23,8 тис.грн. Придбано комп’ютерну техніку для комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» на суму 20,0 тис.грн. З метою покращення матеріально-технічної бази шкільних їдалень придбано технологічне та холодильне обладнання на суму 107,3 тис.грн, а саме за кошти місцевого бюджету придбано холодильник, водонагрівач та кухонні столи для Михайлівської загальноосвітньої школи на суму 22,0 тис.грн, електричну плиту та трьохсекційну мийну ванну для Чистопільської ЗОШ на суму 29,8 тис.грн, електричну плиту, холодильник та ваги для Самійлівської ЗОШ на суму 41,4 тис.грн, водонагрівач та стелажі для посуду для Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи I-III ступенів на суму 8,4 тис.грн, посуд для харчоблоку Ушкальської ЗОШ на суму 5,6 тис.грн. Також було придбано акустичні системи для Чистопільської та Михайлівської загальноосвітніх шкіл на суму 27,3 тис. грн., а для майстерні Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи закуплено швейні машини та праски на суму 15,8 тис. грн.

У рамках державної реформи Нова українська школа для учнів початкових класів усіх закладів освіти району придбано шкільні меблі на суму 144,5 тис. грн., та дидактичний матеріал на суму 136,4 тис. грн., комп’ютерне обладнання та музичну техніку- 188,0 тис.грн.  На інклюзивне навчання у 2019 році використано 99,8 тис.грн., на закупівлю спеціальних засобів корекції- 16.6 тис.грн. Учні ж середньої та старшої школи мають можливість працювати за новими сучасними комп’ютерними станціями та ноутбуками, на які витрачено 259,1 тис. грн. Начальні заклади  отримали сучасні телевізори на які витрачено 261,5 тис. грн.

Крім того, виконано роботи із енергозбереження у закладах освіти району. Так, завершено роботи із капітального ремонту й заміни віконних та дверних блоків будівлі Чистопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на суму 90,3 тис. грн., капітального ремонту й заміни віконних та дверних блоків будівлі Самійлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 213,4 тис. грн., для Верхньорогачицької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів придбано 2 твердопаливних котли на суму 160,2 тис. грн. та виконано роботи по встановленню опалювальних котлів – 131,0 тис. грн., для Чистопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів придбано твердопаливний котел та модуль опалювальний на загальну суму 266,8 тис. грн. та виконано роботи по встановленню модульної котельні – 130,0 тис. грн.. Також, було здійснено ремонтні роботи із модернізації системи опалення Верхньорогачицької опорної школи – поточний ремонт системи опалення  на суму 297,3 тис. грн., капітальний ремонт теплотраси на суму 262,1 тис. грн., та придбано насос циркуляційний – 54,7 тис.грн., котел Gеfеsт–профі – 113,0 тис. грн. та твердопаливний котел на суму 34,8 тис. грн, комплектуючі елементи та встановлення котлів – 32,1 тис. грн.  Ремонт котельні із заміною опалювальних котлів і насосів в Ушкальській ЗОШ на суму 712,6 тис.грн, із них 671,5 тис.грн - державні кошти, 12,7 тис.грн - місцевий бюджет. 28,4 тис.грн-делеговані кошти. Придбано двері та вікна металопластикові для Верхньорогачицької ЗОШ №2 на суму 52,4 тис. грн. Зроблено ремонт фасаду Зеленівської філії Верхньорогачицької опорної ЗОШ – 125 тис. грн.

 Проведено роботи із благоустрою подвір’я Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (придбання та укладка тротуарної плитки) на що використали 692,7 тис.грн., ремонт харчоблоку навчального закладу на який витрачено 135 тис. грн. Для організації підвозу учнів до місць навчання використано 622,3 тис.грн. За кошти місцевого бюджету проведено роботи з ремонту шкільних автобусів – 201,3 тис.грн. На проведення техоглядів та страхування  транспортних засобів – 29,7 тис.грн. За кошти місцевого бюджету забезпечено безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей – 108,3 тис.грн. На оплату за спожиту електроенергію використано 928,4 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення закладів освіти придбано вугілля на суму 2013468 грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти відповідно  до напрямів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 0 квітня 2019 року № 319 три заклади освіти: Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа I-III ступенів, Верхньорогачицька загальноосвітня школа I-III ступенів №2, Чистопільська загальноосвітня школа I-III ступенів  підключені до високошвидкісного Інтернету. За кошти місцевого бюджету  Михайлівська, Ушкальська та Первомаївська ЗОШ також підключені до мережі Інтернет.

Медицина району

У комунальному некомерційному підприємстві Верхньорогачицька центральна районна лікарня за рахунок додатково виділених коштів обладнано ігрову кімнату в дитячому відділенні. У структурні підрозділи лікарня придбала нове медичне обладнання на суму 155,0тис грн. Для своєчасного діагностичного проведення загального аналізу сечі у клінічно – діагностичну лабораторію придбано напівавтоматичний аналізатор сечі - 27,0тис грн. Для комп’ютеризації робочих місць з метою впровадження електронної системи охорони здоров’я закуплено 15 комп’ютерів та 15 принтерів. Витрачено біля 150,0 тис грн. Всі комп’ютери лікарів підключено до медичної інформаційної системи на що витрачено кошти в сумі 150,0 тис грн. Для зберігання продуктів на харчоблок придбано холодильник - 7,8 тис грн. Відремонтовано глибинний насос для подачі води в систему водопостачання на що витрачені кошти в сумі 7,3 тис грн. Розроблена програма «Місцеві стимули»: залучення молодих спеціалістів до роботи у сільській місцевості шляхом додаткового фінансування молодим спеціалістам з розрахунку 3.0 тис. грн. в місяць на кожного спеціаліста. З метою створення належних умов праці для працівників котельні було перекрито дах котельні, приміщення котельні побілено, витрачено 57,5 тис. грн. Для стабільної роботи опалювальних котлів придбано новий димосос на суму 11,6 тис грн. У кабінеті фізіотерапевтичних процедур проведено поточний ремонт.

Завершений ремонт кабінету головного лікаря, приймальні, маніпуляційного кабінету та сходів в дитячій консультації на загальну суму 195 тис. грн. Знаковою подією  в КННП «В.Рогачицький ЦПМСД» в 2019 році було придбання за кошти  районного бюджету в сумі 320 тис.грн. легкового автомобіля. За благодійні кошти був придбаний скутер для Бабинського ФАП. В квітні місяці із районного бюджету була закуплена фізіотерапевтична апаратура для Первомаївської амбулаторії на 54 тис.грн., в травні для Верхньорогачицької амбулаторії за кошти НСЗ на суму 28 тис. гривень був придбаний 6 – канальний електрокардіограф.

Закуплені меблі для кабінету головного лікаря та приймальні на загальну суму 20227 грн. В минулому році проведено капітальний ремонт Ушкальської амбулаторії ЗПСМ, заміна всіх вікон будівлі амбулаторії на пластикові та заміна дверей на що були виділені  кошти Кабінетом Міністрів України в сумі 1450000 гривень.

Культура району

У районі збережено існуючу мережу, яка включає 32 заклади культури, а саме: комунальні заклади Верхньорогачицької районної ради – «Верхньорогачицький районний будинок культури», «Верхньорогачицька районна централізована бібліотечна система», «Верхньорогачицький районний краєзнавчий музей», «Верхньорогачицька дитяча музична школа», 7 селищних та сільських будинків культури, 7 сільських клубів, 14 селищних і сільських бібліотек-філій. Протягом 2019 року закладами культури району було проведено 91 захід , взяло участь 4130 чоловіка, з них – 810діти.

У комунальному закладі «Верхньорогачицький районний будинок культури» працює 5 гуртків художньої самодіяльності. Комунальним закладом «Верхньорогачицький районний будинок культури» з районного бюджету протягом 2019 року було використано коштів в сумі 21,5 тис. грн, на придбання сценічного одягу, акустична колонка на 2,4 тис. грн. та проведення часткового поточного ремонту даху районного будинку культури на загальну суму 198,4 тис.грн. Верхньорогачицькою селищною радою здійснено завершальні роботи по капітальному ремонту покрівлі  селищного будинку культури на суму 117,4 тис.грн. Самійлівською сільською радою на заходи із енергозбереження в Павлівському сільському клубі витрачено 29,3тис.грн. Бібліотечною системою району проводилась робота щодо організації обслуговування населення художніми книгами, надання інформаційних послуг та культурно-просвітницька діяльність. Пріоритетом бібліотек району є заходи патріотичного, духовного, краєзнавчого напрямків. В рамках державних програм комунальний заклад «Верхньорогачицька районна централізована бібліотечна система», отримала 430 примірників книг на суму 49,1 тис. грн., у вересні 377 книг на суму 41,5 тис. грн. Для потреб бібліотечної системи у березні місяці за кошти районного бюджету придбано комп’ютерну техніку на суму 9,5 тис. грн. На даний момент проведено поточні ремонти читального залу районної бібліотеки - 3,2 тис. грн., Чистопільській та Михайльській бібліотеках-філіях 1,0 тис. грн.

У комунальному закладі «Верхньорогачицька дитяча музична школа» Верхньорогачицької районної ради працює 4 викладачі та налічується 50 учня. Пріоритетним напрямком в діяльності школи є робота по створенню та забезпеченню умов для творчого розвитку та естетичного виховання дітей та молоді. За звітний період закладом проведено 39 культурно-мистецьких заходів. З метою якісної підготовки до проходження осінньо-зимового періоду проведено поточні ремонти класних кімнат та повністю завершено поточний ремонт фасаду будівлі музичної школи на суму - 3,0 тис. грн. Комунальний заклад «Верхньорогачицький районний краєзнавчий музей» налічує 1367 експонатів. Протягом 2019 року було обслуговано 420 відвідувачів та проведено 27 екскурсій серед учнів загальноосвітніх шкіл та жителів і гостей селища. Для потреб краєзнавчого музею для виготовлення постійно діючих виставок у вересні місяці придбано ламінатор на суму 1,1 тис. грн. Самійлівською сільською радою на проведення заходів із впорядкування братських кладовищ витрачено 5,5 тис. грн. Щомісяця ведеться контроль щодо розміщення матеріалів про розвиток галузі культури району та проведення масових заходів на офіційному сайті райдержадміністрації та районній газеті «Рідний край».

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку та нагальних проблем району з урахуванням поточної економічної ситуації в країні, можливих ризиків визначено основні напрями, завдання та заходи соціально-економічного розвитку району у 2020 році.

Сприяння розвитку громадянського суспільства

Протягом 2019 року райдержадміністрація спільно з органами місцевого самоврядування проводили заходи щодо об’єднання громадськості навколо спільних історичних, культурних, державницьких цінностей та розв’язання актуальних соціально-економічних проблем. З цією метою забезпечено проведення заходів  із відзначення державних свят і пам’ятних дат, залучення для цього широких верств населення, громадських організацій різного спрямування та релігійних конфесій.

Особлива увага приділялася й безпосередній взаємодії з інститутами громадянського суспільства у процесі реалізації спільних проектів і програм, спрямованих на вирішення проблемних питань у різних сферах життєдіяльності району. З метою забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади, співпраці між райдержадміністрацією та громадськістю проведено засідання Громадської ради, продовжується співпраця з громадськими організаціями та районним благодійним фондом «Ініціативи та розвиток».

Впродовж 2019 року випадків порушення чинного законодавства в галузі свободи совісті та діяльності релігійних організацій зафіксовано не було. Порушень законодавства у галузі свободи совісті посадовими та службовими особами державних органів влади чи органів місцевого самоврядування, представниками правоохоронних органів не зафіксовано.

Протягом 2019 року здійснювалося інформаційне супроводження офіційного вебсайту органів влади Верхньорогачицького району та офіційної сторінки Верхньорогачицької райдержадміністрації у соціальній мережі Facebook, своєчасно оновлювалися всі інформаційні повідомлення та матеріали.

Крім того, діяльність органів виконавчої влади висвітлено на сторінках районної суспільно-політичної газети «Рідний край», де протягом року висвітлювалися інформаційні, аналітичні матеріали про події району.

Отже, на території Верхньорогачицького району створено належні умови розвитку інформаційного простору, що в свою чергу забезпечило збільшення можливостей доступу населення до інформації та права громадян району на отримання якісної, об’єктивної інформації.

Шановні депутати, запрошені!

Підвівши підсумки діяльності за 2019 рік, можу зазначити, що зроблено багато гарних справ та досягнуто позитивних результатів в роботі, проте поряд з певними успіхами залишаються ще проблеми, які ми маємо і надалі вирішувати та працювати з повною віддачею. Першочерговими завданнями сьогодні, разом із командою, ставимо:

- впровадження реформи децентралізації

- збереження сталого економічного розвитку та легалізація зайнятості населення

- реформування освітньої галузі відповідно до Концепції Нової української школи та надання якісної загальносередньої освіти

- впровадження другого етапу медичної реформи та збереження здоров’я населення

- відновлення інфраструктури, ремонт дорожнього покриття.

Як бачите на цей рік ми маємо досить амбітні плани. Тому запрошую всіх до плідної співпраці!

А ще, дякую за підтримку усім, хто допомагав нам не лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами.

І на майбутнє з впевненістю можу сказати, що тільки завдяки злагодженій співпраці всіх гілок влади, керівників підприємств, установ і організацій району, представників бізнесу ми зможемо вирішити нагальні питання життєдіяльності району, реалізувати в життя задумане.

Тому, продовжуємо й надалі разом працювати задля соціально-економічного розвитку району та зростання якості і стандартів життя наших земляків. Давайте разом впевнено дивитися у майбутнє!

Дякую за увагу!

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua