У К Р А Ї Н А                                              

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

VІ сесії  сьомого скликання

 

від   17 березня 2016 року  80

 

Про районну програму висвітлення

діяльності Верхньорогачицької районної

державної адміністрації та Верхньорогачицької

районної ради на сайті «Верхньорогачицький

район Херсонської області. Офіційний сайт

органів влади району» на 2016 – 2020 роки

 

 

             Керуючись п.16 ст.43, п.4 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  взявши до уваги подання районної державної адміністрації від 11 березня 2016 року №57/01-03, районна рада


В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити програму висвітлення діяльності Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району» на 2016 – 2020 роки, що додається.

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради мандатну з питань депутатської діяльності та етики, гуманітарної політики, законності та правопорядку.

 

 

Голова районної ради                                      Г.І. Нестеренко

 

 

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 Рішенням VІ сесії районної

                                                            ради сьомого скликання

                                                                             від  17 березня 2016 року № 81

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

висвітлення діяльності Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради

на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району»

на 2016-2020 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

 

 

Указ Президента України від 01 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), Закони України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації» (зі змінами та доповненнями), від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами та доповненнями)

3.

Розробник програми

Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець

Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Верхньорогачицька районна державна адміністрація, Верхньорогачицька районна рада, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад Верхньорогачицьокого району

7.

Терміни реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

60 000 грн.

10.

Основні джерела фінансування програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Утвердження демократичних принципів в українському суспільстві диктують нові цивілізовані підходи до системи державного управління.

Головним чином мова йде про прозорість діяльності органів державної влади, донесення до народу інформації про дії влади.

З метою  забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності  органів виконавчої влади та органів самоврядування у Верхньорогачицькому районі, надання громадянам і юридичним особам  інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, реалізації громадянами права на вільний доступ до  інформації про діяльність виконавчих органів та місцевого самоврядування розроблено програму «Про висвітлення діяльності Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району» на 2016 – 2020 роки».

Правовою основою Програми є Указ Президента України від 01 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), Закони України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації» (зі змінами та доповненнями), від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами та доповненнями).

Для забезпечення висвітлення інформації на відповідному сайті необхідна фінансова підтримка.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

 

Мета Програми – забезпечення висвітлення діяльності Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району».

Завдання – створення додаткових умов реалізації громадянами права на вільний доступ до  інформації про діяльність виконавчих органів та місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Механізм реалізації Програми

 

Програму планується реалізувати шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів про діяльність Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району», оплати наданих послуг згідно з умовами договору щодо функціонування сайту.

 

ІV. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове забезпечення

 

Основні заходи щодо реалізації Програми та обсяги їх фінансового забезпечення визначено у додатку.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів районного бюджету, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

 

ІV. Очікувані результати від виконання Програми

 

Оперативне оприлюднення інформації про діяльність Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради.

Надання рівного якісного доступу громадськості до інформаційних ресурсів, адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району між собою, а також з населенням шляхом використання сучасних інформаційних технологій.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради               І.Ю. Малишева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Програми

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми висвітлення діяльності Верхньорогачицької районної державної адміністрації та Верхньорогачицької районної ради на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району»

на 2016-2020 роки

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування, грн

1

2

3

4

5

 

1.

Забезпечення оперативного висвітлення діяльності Президента України, Прем’єр-міністра України, голів районної державної адміністрації, районної ради та їх заступників, структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів селищної та сільських рад Верхньорогачицького району.

Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

2016-2020 роки

-

2.

Забезпечення систематичного надання повної, об’єктивної, неупередженої інформації щодо діяльності голів районної державної адміністрації, районної ради та їх заступників, структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів селищної та сільських рад Верхньорогачицького району з подальшим її висвітленням на сайті «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району».

Верхньорогачицька районна державна адміністрація, Верхньорогачицька районна рада, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад Верхньорогачицьокого району

2016-2020 роки

-

3.

Модернізація та підтримка сайту «Верхньорогачицький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району» з метою підтримки його у відповідність сучасним стандартам інформаційного маркетингу. Створення та забезпечення обслуговування сайту.

Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

2016

2017

2018

2019

2020

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

 

 

Загальна сума за Програмою:

 

60 000

 

у тому числі:

 

2016

12 000

 

 

 

2017

12 000

 

 

 

2018

12 000

 

 

 

2019

12 000

 

 

 

2020

12 000

           

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради               І.Ю. Малишева

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua