До відому

ПАСПОРТ

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАНОМ НА 01.01.2017

 

Герб та прапор району

 

 

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тарасова Наталія Олександрівна

Адреса районної державної адміністрації:

74402, Херсонська область, селище Верхній Рогачик, вулиця Центральна       (Леніна), будинок 48

Телефон:(05545) 5-10-32, факс: (05545) 5-15-05

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Географічні дані:

Площа району: 1000 км ² (3,3% від території області).

Відстань: від селища Верхній Рогачик до міста Херсон залізницею – __-__ км, шосейними шляхами – __220__ км на __північний схід__.

Усього в районі __-__ міст, __1__ селище міського типу, __20__ сільських населених пунктів, із них __1__ селище і __20__ сіл. Кількість місцевих рад __8__ (одна районна, одна селищна та 6 сільських рад).

Районна державна адміністрація:

Штатна чисельність – __70__осіб, з них посад державних службовців – __64__.

Укомплектовано – __56__ посади.

Населення:

Станом на 01.12.2016 року:

__11,854__ тис. осіб, з них:

__2,774__ тис. осіб віком від 18 до 35 років

__3,253__ тис. пенсіонерів

Природний приріст (скорочення) населення складає __-95__ осіб.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ:

Працездатне населення _6233_ осіб. Працюють _1900_ осіб, мають статус безробітних_353_осіб станом на 01 січня 2017 року

У порівнянні з попереднім роком:

У 2016 році 165 осіб, у 2015 –160 осіб пройшли професійне навчання;

У 2016 році 480 осіб, у 2015 –418 осіб працевлаштовані, з них безробітних - у 2016 році 406 осіб, у 2015 – 385 осіб;

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:

Показники

січень-грудень

2015року

січень-грудень

2016 року

Обсяг реалізованої товарної продукції,

млн. грн.

-

-

 

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві – __-__ тис. осіб.

Найважливіші підприємства району. Підприємства включати до переліку лише у разі відповідності одному з критеріїв: (1) кількість працівників 250 та більше осіб; (2) підприємство – серед 10 найбільших за надходженнями до бюджету області.

 

Назва підприємства

Обсяг реалізованої товарної продукції,

млн. грн.

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві

тис. осіб.

Власник, керівник підприємства

-

-

-

-

 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА:

Видано патентів: __-__

Запроваджено інноваційних розробок у виробництво __-__ в таких галузях:

__-__

 

НАУКА:

__-__ науково-дослідних інститутів і організацій.

Чисельність спеціалістів – __-__ осіб.

Середня заробітна плата – __-__ грн. виконавців досліджень і розробок, максимальна __-__ грн. в __-__ (науково-дослідна організація), мінімальна __-__ грн.               в __-__ (науково-дослідна організація).

Науковими організаціями району виконано загальний обсяг робіт за договірною ціною на суму __-__ тис. грн.

Залучено ґрантових коштів на суму __-__ тис. грн., у тому числі міжнародних __-__ тис. грн.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО:

Показник

січень-грудень

2015 року

січень-грудень

2016 року

Введено в експлуатацію житла, кв. м,

у тому числі на замовлення районної державної

адміністрації, кв. м

-

 

-

-

 

-

Кількість житлових будинків, введених в експлуатацію

-

-

Освоєння коштів при будівництві об’єктів, тис. грн., у тому числі в галузях:

- житлового будівництва, тис. грн.

- комунального будівництва, тис. грн.

- освіти і спорту, тис. грн.

- охорони здоров’я, тис. грн.

- промислового будівництва, тис. грн.

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА:

Станом на 01.01.2017 року в районі зареєстровано __441__ суб’єкта господарювання, в тому числі:

-                     фізичних – __196__ осіб;

-                     юридичних – __245__ особи.

 

Показники

січень-грудень

2016 року

На 01.01.2017

Всього зареєстровано суб’єктів

господарювання,

в тому числі:

 

427

 

441

- фізичні особи

186

196

- юридичні особи

241

245

 

Станом на 01 січня 2017 року до бюджету району від діяльності малого підприємництва надійшло 2 млн. 300 тис. грн.

 

Центр надання адміністративних послуг:

-               кількість виданих адміністративних послуг – 2750 ;

-               кількість видано документів дозвільного характеру – 1;

-               кількість наданих консультацій по адміністративним послугам – 260;

-               сформовано дозвільних справ – 1;

-               зареєстровано 0 декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

-               кількість відмов у реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – __-__;

-               кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 0.

-               кількість відмов у наданні адміністративних послуг – 30.

ТРАНСПОРТ:

Пасажиропотік за основними видами міського та міжміського громадського транспорту за січень-грудень 2016 року:

Вид транспорту

Пасажиропотік (тис. осіб)

Маршрутне перевезення

43.4

ЗВ’ЯЗОК:

-                     поштові відділення __10__( з них одна пересувна);

-                     абонентів стаціонарних телефонних мереж __1500__ (осіб)

-                     абонентів мобільного зв’язку __8875__ (осіб)

-                     абонентів Інтернет-провайдерів __1500__ (осіб)

-                      

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ:

Вироблено електроенергії __-__ МВт/год., спожито електроенергії         __6300__ МВт/год.

Видобуто природного газу __-__ млн. куб. м, спожито природного газу     __6,4__ млн. куб. м.

Реалізовано проектів з енергозбереження на загальну суму __1.2__ млн. грн.

ТОРГІВЛЯ:

За січень - грудень 2016 року загальний обсяг реалізованих товарів склав __16267.5__ тис. грн.

За групами товарів:

Група товарів

Обсяг реалізації (тис. грн.)

Роздрібний товарообіг

16267.5

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:

Прогнозні показники місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано Кабінетом Міністрів України на основі змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України щодо податкової реформи і реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, і завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

До доходів загального фонду місцевих бюджетів району належать доходи, визначені статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти місцевим бюджетам. Бюджети району затверджено керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» і статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, зведений бюджет району на 2016 рік (із офіційними трансфертами) обраховано в сумі __82,2__ млн. грн., у тому числі:

 1. Доходи загального фонду зведеного бюджету району визначено у сумі __80,1__ млн. грн., із них:

-                     власні надходження (податкові та неоподатковані) – __12,5__ млн. грн. Основним бюджетоутворюючим податком для районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб (КБК 11010000), запланований у сумі __4,9__ млн. грн. Для селищного та сільських бюджетів основними джерелами надходжень податків є: податок на майно (КБК 18010000), запланований у сумі __4,0__ млн. грн., єдиний податок (КБК 18050000) – __2,7__ млн. грн., інші податки і збори – __0,9__ млн. грн.;

-                     базова дотація – __3,9__ млн. грн.;

-                     стабілізаційна дотація - 1,4 млн. грн.

-                     субвенції з державного бюджету, зокрема: освітня субвенція – __13,3__ млн. грн., медична субвенція – __7,6__ млн. грн., субвенції для соціального захисту населення – __33,6__ млн. грн.;

-                     субвенції з обласного бюджету для соціального захисту населення – __0,009__ млн. грн.;

-                     інші субвенції – __7,8__ млн. грн.

 1. Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району визначено у сумі __2,1__ млн. грн. До складу цього доходного джерела включаються кошти, одержані бюджетними установами та закладами району від надання платних послуг, здачі в оренду майна, а також коштів, які у процесі виконання бюджету бюджетними установами і закладами для виконання окремих доручень, благодійних внесків, грантів та дарунків у разі наявності укладених угод.

Відповідно до статей 88, 89 та 91 Бюджетного кодексу України здійснюються видатки з місцевих бюджетів. Так, видатки, затверджені місцевими радами району на 2016 рік, по загальному фонду становлять __79,3__ млн. грн., із них на:

-                     органи місцевого самоврядування – __4,4__ млн. грн.;

-                     освіту – __18,6__ млн. грн.;

-                     охорону здоров’я – __8,5__ млн. грн.;

-                     соціальний захист та соціальне забезпечення – __35,2__ млн. грн.;

-                     державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (районні, селищні, сільські будинки культури, клуби і бібліотеки) – __2,1__ млн. грн.;

-                     фізичну культуру і спорт – __0,3__ млн. грн.;

-                     інші видатки на заходи та програми територіального значення – __10,2__ млн. грн.

Видатки, затверджені місцевими радами району на 2016 рік, по спеціальному фонду становлять __7,9__ млн. грн., із них на:

-                     органи місцевого самоврядування – __1,2__ млн. грн.;

-                     освіту – __3,2__ млн. грн.;

-                     охорону здоров’я – __2,4__ млн. грн.;

-                     соціальний захист та соціальне забезпечення – __0,1__ млн. грн.;

-                     державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (районні, селищні, сільські будинки культури, клуби і бібліотеки) – __0,4__ млн. грн.;

-                     фізичну культуру і спорт – __0,03__ млн. грн.;

-                     інші видатки на заходи та програми територіального значення – __0,57__ млн. грн.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Показники

За січень - грудень

 2015 року

За січень – грудень 2016 року

Збір до Пенсійного фонду (млн.грн.)

13,5

8,1

Обсяги виплат (млн.грн.)

59,5

61,9

Кількість пенсіонерів (осіб)

3465

3393

Недоїмка (тис.грн.)

0,0

0,0

ОСВІТА:

з/п

Назва освітнього

закладу

Форма власності: комерційний / державний. Рівень: середня, професійна, вища освіта

Кількість

учнів / студентів

Кількість педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Примітка

Загальноосвітні навчальні заклади району

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів№ 1

комунальна

середня

379

33

-

 1.  

Верхньорогачицька

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів№ 2

комунальна

середня

159

19

-

 1.  

Зеленівська загальноосвітня школа

І ступеню

комунальна

середня

15

4

-

 1.  

Самійлівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

комунальна

середня

63

14

-

 1.  

Чистопільська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

комунальна

середня

88

17

-

 1.  

Первомаївська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

комунальна

середня

143

14

-

 1.  

Михайлівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

комунальна

середня

81

16

-

 1.  

Ушкальська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

комунальна

середня

82

16

-

Позашкільні навчальні заклади району

 1.  

Будинок дитячої та юнацької творчості Верхньорогачицької районної ради

комунальна

позашкільна

440

6

-

 1.  

Дитячо-юнацька спортивна школа Верхньорогачицької районної ради

комунальна

позашкільна

164

2

-

 1.  

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат

комунальна

позашкільна

98

5

-

Дошкільні навчальні заклади району

 1.  

Комунальна організація «Верхньорогачицький ясла-садок

«Берізка» № 1»

комунальна

дошкільна

129

9

-

 1.  

Зеленівський дитячий

садок «Сонечко»

комунальна

дошкільна

16

2

-

 1.  

Самійлівський дитячий садок «Колосок»

комунальна

дошкільна

14

2

-

 1.  

Чистопільський дитячий садок «Малятко»

комунальна

дошкільна

21

2

-

 1.  

Первомаївський ясла-садок «Барвінок»

комунальна

дошкільна

38

3

-

 1.  

Михайлівський дитячий садок «Веселка»

комунальна

дошкільна

20

2

-

 1.  

Ушкальський ясла-садок «Пролісок»

комунальна

дошкільна

18

3

-

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ:

 

з/п

Назва лікувально-профілактичного

закладу

Кількість осіб, що перебували на лікуванні / профілактиці

Число лікарів, середнього медперсоналу

Примітка

Лікарні

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицька центральна районна лікарня» Верхньорогачицької районної ради

Стаціонар – 1893

 

Поліклініка - 57047

17 лікарів та

45 осіб середнього медперсоналу

-

 1.  

Комунальне некомерційне неприбуткове підприємство «Верхньорогачицький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Верхньорогачицької

районної ради

41437

23

-

Лікарські амбулаторії загальної практики – сімейної медицини

 1.  

Верхньорогачицька лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

15514

8

3 лікарів та

5 сімейних медичних сестер

 1.  

Первомаївська лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

6608

3

1 лікар та

2 сімейні медичні сестри

 1.  

Ушкальська лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

-

2

2 сімейні медичні сестри

Фельдшерсько-акушерські пункти

 1.  

Перемозький фельдшерсько-акушерський пункт

1513

-

З 01.03.2016 зав. ФАПом

 1.  

Вишневський фельдшерсько-акушерський пункт

952

1

-

 1.  

Зеленівський фельдшерсько-акушерський пункт

-

-

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Самійлівський фельдшерсько-акушерський пункт

3450

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Павлівський фельдшерсько-акушерський пункт

1802

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Чистопільський фельдшерсько-акушерський пункт

2715

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Кожум’яківський фельдшерсько-акушерський пункт

-

-

-

 1.  

Бережанський фельдшерсько-акушерський пункт

2924

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Михайлівський фельдшерсько-акушерський пункт

950

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Новознам’янський фельдшерсько-акушерський пункт

525

-

По сумісництву

 1.  

Георгіївський фельдшерсько-акушерський пункт

1780

1

Сестра медична з

27.11.2014

 1.  

Нижньорогачицький фельдшерсько-акушерський пункт

1862

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

 1.  

Бабинський фельдшерсько-акушерський пункт

597

1

Зав. ФАПом,

фельдшер

сестра медична з

01.11.2014

           

КУЛЬТУРА:

з/п

Назва закладу

Кількість осіб, що відвідали заклад

Кількість

працівників

Примітка

Будинки культури та клуби

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицький районний будинок культури» Верхньорогачицької районної ради

 726 (діти)

2916 ( дорослі)

12

-

 1.  

Верхньорогачицький селищний будинок культури № 1

156

2

-

 1.  

Верхньорогачицький селищний будинок культури № 2

298

2

-

 1.  

Верхньорогачицький селищний будинок культури № 3

362

2

-

 1.  

Зеленівський сільський

будинок культури

560

2

-

 1.  

Первомаївський сільський

будинок культури

 

540

 

 

1

-

 1.  

Бережанський сільський

будинок культури

128

2

-

 1.  

Ушкальський сільський

будинок культури

450

2

-

 1.  

Павлівський сільський клуб

-

-

-

 1.  

Чистопільський

сільський клуб

170

1

-

 1.  

Кожум’яківський

сільський клуб

22

1

-

 1.  

Михайлівський сільський клуб

-

-

-

 1.  

Новознам’янський

сільський клуб

93

1

-

 1.  

Георгіївський сільський клуб

-

-

-

 1.  

Нижньорогачицький

сільський клуб

26

1

-

Бібліотеки

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицька центральна районна бібліотека» Верхньорогачицької районної ради

7618

8

-

 1.  

Верхньорогачицька селищна бібліотека № 1

1440

1

-

 1.  

Верхньорогачицька селищна бібліотека № 2

1298

1

-

 1.  

Верхньорогачицька селищна бібліотека № 3

1276

1

-

 1.  

Зеленівська сільська

бібліотека

1242

1

-

 1.  

Самійлівська

сільська бібліотека

1135

1

-

 1.  

Павлівська

сільська бібліотека

584

1

-

 1.  

Чистопільська

сільська бібліотека

607

1

-

 1.  

Первомаївська

сільська бібліотека

960

1

-

 1.  

Бережанська

сільська бібліотека

1164

1

-

 1.  

Михайлівська

сільська бібліотека

523

1

-

 1.  

Новознам’янська

сільська бібліотека

296

1

-

 1.  

Ушкальська

сільська бібліотека

1252

1

-

 1.  

Георгіївська

сільська бібліотека

241

1

-

 1.  

Нижньорогачицька

сільська бібліотека

248

1

-

Інші заклади культури

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицький районний краєзнавчий музей» Верхньорогачицької районної ради

688

 

1

-

 1.  

Комунальний заклад «Верхньорогачицька дитяча музична школа» Верхньорогачицької районної ради

336

4

-

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО:

-                     багатоповерхові будинки __20__ (кількість)

-                     приватний сектор __5086__(кількість)

 

Заборгованість зі сплати (тис. грн.):

 

Електроенергія

Газ

Водопостачання та водовідведення

Населення

 

 

50.1

Підприємства державної та комунальної власності

-

-

-

Комерційні підприємства

 

 

 

ШЛЯХОВА МЕРЕЖА:

Доріг із твердим покриттям __199,1__ (км)

Ґрунтових доріг __15,2__ (км)

Відремонтовано / збудовано __9.8__ (км) доріг, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету __9.8__ (км).

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

У районі на виконання програми «Екологія», виконкомами селищної та сільських ради  розроблені та затверджені територіальні комплексні програми по охороні довкілля та раціонального природокористування на 2016 – 2020 роки, що спрямована на реалізацію державної і регіональної політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку з охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. Основна мета зазначеної програми – забезпечення екологічно-безпечних умов проживання населення району, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. Для досягнення цієї мети в районі проводиться ряд заходів щодо зменшення забруднення довкілля стічними водами, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, запобігання зсувонебезпечним явищам, вирішення проблеми розташування сільських сміттєзвалищ, збереження та відновлення земельних зон, зменшення негативного впливу підприємств району на довкілля, захист земель від деградації і підвищення родючості ґрунтів, підтримання санітарного стану водойм, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців району, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Таким чином, основними тенденціями розвитку екологічної ситуації у районі, є:

-                     впорядкування системи водокористування та каналізування населених пунктів із метою ощадливого використання артезіанських вод, недопущення їх забруднення і скидання забруднених стоків у поверхневі водойми;

-                     будівництво полігонів твердих побутових відходів та оформлення у встановленому порядку відповідних документів на них;

-                     інвентаризація місць розташування колишніх складів хімічних засобів боротьби зі шкідниками сільського господарства та мінеральних добрив, визначення реального стану забрудненості територій в зоні їх розташування, вжиття необхідних заходів із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації непридатних або заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів і тари від них;

-                     мінімізація забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних та пересувних джерел, стимулювання використання альтернативних видів палива;

-                     збільшення кількості зелених насаджень у населених пунктах району;

-                     збереження осередків природи шляхом суттєвого покращення еколого - виховної роботи серед місцевого населення.

На виконання територіальної комплексної програми  охорони довкілля та раціонального природокористування Верхньорогачицькою селищною радою на 2017 рік заплановано виділення коштів в сумі 30 тис. грн., Первомаївською сільською радою 5 тис. грн..

ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС:

Кількість зареєстрованих за категоріями:

Категорія

Осіб

1

2

2

11

3

3

діти

6

3 потерпілі

5

 

Видано путівок на санаторно-курортне лікування __1__.

Компенсовано пільги на проїзд __-__ (млн. грн.)

Виплачено пенсій станом на 01 січня 2017 року__61.880__ (тис. грн.)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ:

з/п

Спортивні об’єкти

Середньомісячне число осіб, які використовують об’єкт

Примітка

Стадіони

 1.  

Центральний стадіон «Старт»

 

 

Футбольні поля

 1.  

Футбольне поле Комунального закладу «Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

1060

 

 1.  

Футбольне поле Верхньорогачицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2

625

 

 1.  

Футбольне поле Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

-

 

 1.  

Футбольне поле Самійлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

71

 

 1.  

Футбольне поле Чистопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

2700

 

 1.  

Футбольне поле Первомаївської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

-

 

 1.  

Футбольне поле Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

460

 

 1.  

Футбольне поле Ушкальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

-

 

Спортивні майданчики цільового призначення

 1.  

Волейбольний майданчик

Комунального закладу «Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

600

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Верхньорогачицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

650

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Зеленівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

-

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Самійлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

35

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Чистопільської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

150

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Первомаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

42

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Михайлівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

490

 

 1.  

Волейбольний майданчик

Ушкальської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

1360

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Комунального закладу «Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

600

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Верхньорогачицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

645

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Зеленівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

-

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Самійлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

48

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Чистопільської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

120

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Первомаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

82

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Михайлівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

150

 

 1.  

Баскетбольний майданчик

Ушкальської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

1360

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу комунального закладу «Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

600

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Верхньорогачицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

315

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Зеленівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

-

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Самійлівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

71

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Чистопільської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

900

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Первомаївської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

117

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Михайлівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

860

 

 1.  

Майданчик для міні-футболу та

гандболу Ушкальської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

1600

 

Спортивні зали

 1.  

Спортивний зал комунального закладу Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

800

 

 1.  

Спортивний зал Верхньорогачицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2

610

 

 1.  

Спортивний зал Самійлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

71

 

 1.  

Спортивний зал Чистопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

1320

 

 1.  

Спортивний зал Первомаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

649

 

 1.  

Спортивний зал Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

860

 

 1.  

Спортивний зал Ушкальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

1860

 

Тренажерні зали

 1.  

Тренажерний зал комунального закладу Верхньорогачицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів№ 1

498

 

БЕЗПЕКА, ОБОРОНА, ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами за січень - грудень 2016 року – __1173__ на 10,0 тис. населення району. Зокрема, зареєстровано злочинів:

-                     проти власності – __93_;

-                     вчинених групою осіб – __0__;

-                     проти життя та здоров’я особи – __72__;

-                     скоєних неповнолітніми – __0__.

Кількість попереджених терористичних актів __0__.

Загальне число мобілізованих (з січня 2016 року): __31__ (осіб).

Залучено коштів на підтримку АТО: __27,5__ (тис. грн.), з них волонтерами __20,0__ (тис. грн.)

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ:

-                     політичні партії __69__;

-                     громадські організації __18__;

-                     волонтерські організації та рухи __-__.

 

П’ять найвпливовіших (за сумою критеріїв у таблиці) партій:

№ з/п

Назва партії

К-сть

партійних осередків

К-сть

членів партії

К-сть

депутатів районної ради

станом на 01.01.2017

Відсоток набраних голосів в багатомандатному окрузі на виборах до районної ради

1.

Верхньорогачицька районна організація політичної партії «Опозиційний блок»

-

22

7

-

2.

Верхньорогачицька районна організація ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» «СОЛІДАРНІСТЬ»

-

7

4

-

3.

Верхньорогачицька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка

-

3

4

-

4.

Верхньорогачицька районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

16

501

4

-

5.

Верхньорогачицька районна організація політичної партії «Аграрна партія України»

-

5

3

-

 

Три найвпливовіші (за сумою критеріїв у таблиці) громадські та волонтерські організації, рухи:

Назва організації (руху)

Голова

(лідер, лідери)

Кількість членів

Кількість проведених заходів за звітний період

Сума

зібраних коштів,

тис. грн.

Основне спрямування зібраних коштів

Верхньорогачицька районна організація ветеранів

Желізняк Олексій

Васильович

1350

1

11.0

Допомога військовослужбовцям Збройних Сил України, які беруть участь в антитерористичній операції

Верхньорогачицьке територіальне об’єднання «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

Слоневський Костянтин Вікторович

115

1

Верхньорогачицька районна організація Товариства

Червоного Хреста України

Воропай Жанна

Едуардівна

822

1

 

Інша політична та адміністративно-господарська еліта району:

№ з/п

ПІБ

Зв’язок з партіями, громадськими організаціями, рухами

Зв’язок з районом, вплив на ситуацію

в районі

-

-

-

-

 

Найбільш резонансні громадські акції, заходи (крім протестів) за звітний період:

Дати проведення

Тематика

Число

учасників

Організатор (партія, організація, підприємство, активіст)

Результат

-

-

-

-

-

 

Протести:

Дати

проведення

Тематика

Число учасників

Організатор (партія, організація, активіст)

Наявність силових дій

Результат

-

-

-

-

-

-

 

Станом на 01.01.2017 року:

Загальна кількість виборців __8978__

Кількість виборчих дільниць __21__

ГРАФІК  ОСОБИСТОГО  ПРИЙОМУ  ГРОМАДЯН 

головою, заступником голови та депутатами Верхньорогачицької районної ради VІІ скликання

Подробнее...

Г І М Н

Верхньорогачицького району

Слова Хропача О.І. Музика Савчука Ф.І.

 

Каховськеє море ласкає водою

Такі молоді ще свої береги.

А Верхній Рогачик степів широтою

Його обіймає, мов друг дорогий.

 

Високі врожаї, зеленії села

І радість в труді прикрашає цей край.

Трудящі тут люди і юність весела -

Їм шану і славу Рогачик співай.

 

Ну, як ти не будеш цю землю кохати,

Що людям віддячує за всі труди.

Радіє Рогачик, мов рідная мати,

Веселому співу садів молодих.

 

Стоїть гордовито в степах неозорих,

Овіяний славою прошлих боїв,

Наш Верхній Рогачик у синіх просторах

Вартує багатство і спокій ланів.

Голова районної ради

 

Нестеренко Геннадій Іванович

Нестеренко Геннадій Іванович народився 2 січня 1967 року у селищі Верхній Рогачик Херсонської області.У 1991 році закінчив з відзнакою Мелітопольський сільськогосподарський інститут за спеціальністю механізація сільського господарства та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Трудову діяльність розпочав у 1984 році у колгоспі імені Т.Г. Шевченка. З 1985 по 1987 рік служив у лавах Збройних Сил Радянської Армії. Після закінчення інституту продовжив працювати в колгоспі імені Т.Г. Шевченка на посаді головного інженера. Працював на посадах бригадира в агротехнійчній корпорації «Херсон», МТК «Слобожанська», викладача СТК ТСОУ та механіка ПП «Павлішин О.Ю.».

Був депутат районної ради двох попередніх скликань поспіль. Очолював депутатську групу ВО «Батьківщина».

Одружений.Має двох синів.

Заступник голови районної ради  

Давидов Артур Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давидов Артур Вікторович народився 02 травня 1977 року у селі Семіновка Рогачевського району, Гомельської області.

З 1980 року проживав у смт Верхній Рогачик. У 1994 році після закінчення  Верхньорогачицької середньої школи №1 вступив до Таврійської державної агротехнічної академії та  отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства», здобувши кваліфікацію інженера-механіка. Має другу вищу освіту. Закінчив Херсонський аграрний державний університет за спеціальністю «Облік та аудит», має кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

Трудову діяльність розпочав у 1999 році на посаді інженера з експлуатації нової техніки ВАТ «Верхньорогачицький маслозавод». Працював у Верхньорогачицькій районній державній адміністрації, відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, керуючим Верхньорогачицького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», заступником директора ПП «Агропростір», начальником відділення  ПАТ КБ «Надра».

Одружений. Має доньку.

 

 

  

 

Доступ до публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання Верхньорогачицькою районною радою такої інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому повинно бути вказано:

– ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер контактного телефону;
– опис інформації, яку отримувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
– підпис і дату.

 

Направлення інформаційного запиту

 

Усно: телефон (05545) 52449

Факс: (055545) 52449

Письмово: смт Верхній Рогачик Херсонська область, вулиця Леніна 48, Верхньорогачицька районна рада (помітка на конверті «Публічна інформація»).

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Відповідь на інформаційний запит має бути наданою не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується великого обігу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

 

Районна рада, як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

– районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримані вимоги щодо форми запиту на інформацію.

Відповідно до статті 23 Закону, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення громадян проводиться згідно наступних правил

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ

ГОЛОВОЮ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

МАНГЕР ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 

останній четвер місяця 

 з 14.00 до 17.00 години, 

м. Херсон, пл. Свободи, 1кабінет 321 

 

 

ГРАФІК  ОСОБИСТОГО  ПРИЙОМУ  ГРОМАДЯН 

головою, заступником голови та депутатами Верхньорогачицької районної ради VІІ скликання

 

Подробнее...

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 47, ст.256 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 653-XIV ( 653-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.219
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 2384-IV ( 2384-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.200 )

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і
законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

 

Подробнее...У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область


Р І Ш Е Н Н Я

VІ сесії шостого скликання

від 30 березня 2011 року №88

Про Герб, Прапор та Гімн

Верхньорогачицького району

Подробнее...

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua