ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

04.01.20177

Про проект програми розвитку

інформаційного простору Верхньорогачицького

району на 2017-2020 роки

 

 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 926 «Про проект програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки», відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указу Президента України від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проект програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017 – 2020 роки, що додається.

2. Відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації забезпечити підготовку відповідного пакета документів щодо проекту програми, схваленого цим розпорядженням, для винесення його на розгляд районної ради.

3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам селищної та сільських рад Верхньорогачицького району після затвердження районною радою програми, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження, в межах компетенції сприяти реалізації передбачених нею заходів.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Нестеренко С.М..

 

Голова районної

державної адміністрації                                                     Н.О. Тарасова

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

04.01.2017 7

 

ПРОГРАМА

розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району

на 2017 – 2020 роки

(проект)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

 

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 926 «Про проект програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки», Закони України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указ Президента України від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення»

 

3.

Розробник програми

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Верхньорогачицька районна державна адміністрація, Верхньорогачицька районна рада, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад Верхньорогачицьокого району

7.

Терміни реалізації програми

2017-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

309000 грн

10.

Основні джерела фінансування програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету

 

Програма розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до таких законодавчих та нормативно-правових актів:

- Законів України «Про інформацію», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу»;

- Указів Президента України від 31 липня 2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні»;

- постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 24 лютого 2003 року №208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

І. Розвиток інформаційного простору Верхньорогачицького району

Важливою складовою інформаційного простору є діяльність районної газети «Рідний край», офіційний сайт органів влади району та веб-сайтів організацій та установ району, постійне оновлення зовнішньої реклами району.

Основні програмні цілі районних засобів масової інформації – оперативно, систематично висвітлювати події, що відбуваються в районі, діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розповсюджувати новини про соціально-економічне життя району.

Для забезпечення вирішення питань діяльності районних засобів масової інформації виникає необхідність додаткового фінансування за рахунок коштів районного бюджету.

У районі зареєстровано одне періодичне видання – районна газета «Рідний край». Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 квітня 2016 року №180 «Про реформування друкованого засобу масової інформації районної газети «Рідний край» та редакції Верхньорогачицької районної газети «Рідний край», співзасновником яких є Верхньорогачицька районна державна адміністрація» Верхньорогачицька районна державна адміністрація вийшла зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації районної газети «Рідний край» та редакції Верхньорогачицької районної газети «Рідний край» з перетворенням Редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.  

Районна газета «Рідний край» –суспільно-політичне видання для населення всього району. Поряд з оперативною інформацією про всі сфери соціально-економічного життя Верхньорогачицького району, газета ґрунтовно висвітлює діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, забезпечує постійну інформаційну підтримку реформаторській державній політиці в регіоні і широкий доступ громадян до публічної інформації про діяльність влади.

Не менш важливими в формуванні громадської думки та одними з найшвидших шляхів донесення новин про діяльність органів влади до населення є офіційний сайт органів влади. Стрічка новин на сайті завжди супроводжується фоторепортажем, тому придбання фотоапаратів є виробничою необхідністю. Адже якісні фото – це і складова іміджу органів влади.

Важливу роль в інформатизації населення району про масові кампанії, соціальні проекти займають біл-борди. Завдяки цим об’єктам зовнішньої реклами відбувається соціальна підтримка населення, підвищує рівень культури та моральності суспільства, формується позиція громадськості, громадяни ширше залучаються до соціального життя держави, регіону та району.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе збільшення можливостей доступу населення до інформації, підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності.

 

Основні завдання Програми:

1. Формування районної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства.

2. Розвиток інформаційної інфраструктури шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних завдань з пріоритетних напрямів побудови інформаційного суспільства.

3. Розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації всіх сфер життя.

4. Популяризація української книги шляхом використання найбільш ефективних форм і методів.

5. Забезпечення інформаційної безпеки на території району.

 

ІІІ. Механізм реалізації Програми

Програму планується реалізувати шляхом:

- надання місцевим медіа-ресурсам різних форм власності достовірної інформації про події, що відбуваються в країні, області та районі;

- надання підтримки та залучення до реалізації заходів районної газети «Рідний край», бібліотечних і навчальних закладів, творчої еліти району;

- забезпечення більш якісного функціонування офіційного сайту органів влади району шляхом придбання цифрової фотокамери.

 

ІV. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове забезпечення

Основні заходи щодо реалізації Програми та обсяги їх фінансового забезпечення визначено у додатку.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів районного бюджету, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

 

ІV. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дозолить забезпечити:

- реалізацію права громадян району на одержання якісної, виваженої, об'єктивної інформації;

- підвищення повноти та оперативності інформування громадян району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району та країни;

- налагодження діалогу між представниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадянами району;

- безперебійне та якісне функціонування засобів масової інформації району.

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                       С.М. Приходько

 

 

 

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансування, грн..

 

Усього

 

У т.ч. за рахунок

районного бюджету

 

 

1

2

3

4

5

6

І. Формування районної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства

1.

Координація в консультаційній формі дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, друкованих та електронних ЗМІ, громадських організацій та громадськості для розвитку розширення інформаційного простору, а також сприяння демократичним процесам у сфері інформування про соціально важливі заходи, які здійснюються органами влади

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

1.1.

Систематичне проведення семінарів-нарад, консультацій у форматі засідання за «круглим столом» з керівниками засобів масової інформації, представниками громадських організацій,  спілок, діяльність яких пов’язана з ЗМІ, комунікацією з органами влади та мас-медіа

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

1.2.

Проведення тематичних семінарів із залученням громадських організацій, фахових представників громадянського суспільства для підвищення професійного рівня місцевих журналістів, а також працівників виконавчих органів влади в районі, дії яких пов’язані із зв’язками зі ЗМІ

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

2.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів патріотичного блоку (виховання молоді, ідеологічні питання, історичні та державні свята, події, що мають важливе значення на районному рівні тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

16000

16000

16000

16000

 

16000

16000

16000

16000

 

3.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів спортивного блоку (популяризація престижності спорту, здорового способу життя тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

3000

3000

3000

3000

 

3000

3000

3000

3000

 

4.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку реформ (децентралізація влади, галузі охорони здоров’я та освіти, реалізація національних, обласних і районних програм, виконання стратегії розвитку району тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

10000

10000

10000

10000

 

10000

10000

10000

10000

 

5.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів соціального блоку (субсидії, тарифна політика,пенсійне забезпечення, пільги тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

8000

8000

8000

8000

 

8000

8000

8000

8000

 

6.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку енергоефективності та енергозбереження (альтернативна енергетика, енергозберігаючі технології, кредитування населення тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

5000

5000

5000

 

5000

5000

5000

5000

 

7.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів військово-патріотичного блоку (оборонна діяльність, мобілізація, служба за контрактом, сприяння українській армії, волонтерська діяльність тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

12000

12000

12000

12000

 

12000

12000

12000

12000

 

8.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку інформаційної безпеки (розбудова телекомунікаційної інфраструктури, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Всього за розділом І:

224000

224000

 

у тому числі:

 

2017

56000

56000

 

 

 

2018

56000

56000

 

 

 

2019

56000

56000

 

 

 

2020

56000

56000

ІІ. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних інноваційних завдань з пріоритетних напрямків побудови інформаційного суспільства

1.

Модернізація та підтримка офіційного сайту органів влади району з метою приведення його у відповідність із сучасними стандартами інформаційного маркетингу, інформаційний супровід офіційних сторінок районної державної адміністрації та впровадження нових принципів роботи у соціальних мережах, відповідно до укладених договорів.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Придбання необхідних матеріалів та обладнання для забезпечення роботи з підготовки та випуску соціально важливих інформаційних кампаній, зокрема з питань децентралізації, патріотичного виховання, соціальної політики тощо, а також для здійснення професійної фотозйомки під час здійснення службових обов’язків

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

-

-

-

5000

-

-

-

 

Всього за розділом ІІ:

5000

5000

 

у тому числі:

 

2017

5000

5000

 

 

 

2018

-

-

 

 

 

2019

-

-

 

 

 

2020

-

-

ІІІ. Розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя

1.

Формування у вітчизняному інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Верхньорогачицького району шляхом забезпечення виготовлення різноманітної рекламної продукції, спрямованої на створення позитивного іміджу та презентації району на місцевому рівні щодо туристичних, інвестиційних та інших можливостей району, розміщення її в електронних виданнях та на об’єктах зовнішньої реклами (біл-борди, інформаційні дошки тощо), в автомобільному транспорті, у соціальних мережах тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.

Забезпечення виготовлення соціально важливої рекламної продукції, зокрема, що містить інформацію щодо роботи телефонних «гарячих ліній», звернень керівників району з нагоди державних свят та визначних подій. Розміщення її на правах соціальної реклами у друкованих та електронних виданнях, на об’єктах зовнішньої реклами (біл-борди, інформаційні дошки тощо), в автомобільному транспорті, у соціальних мережах тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

3.

Стимулювання серед засобів масової інформації попиту на позитивні новини про різні аспекти життя району в цілому та його конкретні галузі зокрема шляхом проведення інформаційно-рекламних кампаній у засобах масової інформації регіонального рівня і постійної роботи в соціальних мережах та на інтернет-форумах

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом ІІІ:

80000

80000

 

у тому числі:

 

2017

20000

20000

 

 

 

2018

20000

20000

 

 

 

2019

20000

20000

 

 

 

2020

20000

20000

ІV. Популяризація української книги шляхом використання найбільш ефективних форм і методів

1.

Проведення книжкових виставок та презентації книжок місцевих авторів. Сприяння в організації розповсюдження вітчизняної книжкової продукції у місцях масового відпочинку населення, у віддалених населених пунктах району.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: культури, освіти, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом ІV:

-

-

 

у тому числі:

 

2017

-

-

 

 

 

2018

-

-

 

 

 

2019

-

-

 

 

 

2020

-

-

V. Підвищення рівня інформаційної безпеки

1.

Проведення інформаційної кампанії серед населення району щодо прийому програм українських мовників шляхом організації саІІ-центрів для інформування мешканців регіону щодо налаштування сет-топ-боксів та прийому цифрового мовлення, наявності доступного сигналу FM, УКХ, АМ-сигналу та аналогових ефірних телеканалів, популяризації цифрового мовлення, його налаштування та стимулювання до придбання сет-топ-боксів шляхом укладання відповідних договорів з редакцією районної газети «Рідний край»

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Сприяння розвитку мережі інтернет-провйдерів приватних підприємств у комерційно непривабливих населених пунктах району з метою збільшення покриття території району телепрограмами українських мовників

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом V:

-

-

 

у тому числі:

 

2017

-

-

 

 

 

2018

-

-

 

 

 

2019

-

-

 

 

 

2020

-

-

 

Загальна сума за Програмою:

309000

309000

 

у тому числі:

 

2017

81000

81000

 

 

 

2018

76000

76000

 

 

 

2019

76000

76000

 

 

 

2020

76000

76000

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                  С.М. Приходько

 

А Р К У Ш

погодження проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

«Про проект програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки»

 

Проект розпорядження розроблено відділом організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації.

 

Підстава: Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 926 «Про проект програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки», Закони України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указ Президента України від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення».

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Головний спеціаліст відділу

організаційної роботи та з питань

внутрішньої, інформаційної політики

аппарату районної державної адміністрації      О.О. Михайлова ________

 

Начальник відділу юридичної,

мобілізаційної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами аппарату

районної державної адміністрації                Л.О.Коноплянко ____________

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                Н.С. Яворницька ____________

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                С.М. Приходько ____________

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                С.М. Нестеренко____________

 

 «___»__________2017 р.

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

 

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про проект програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Дане розпорядження прийнято відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 926 «Про проект програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки», Закони України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указ Президента України від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення».

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе збільшення можливостей доступу населення до інформації, підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності.

Досягнення шляхом:

- формування районної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства;

- розвитку інформаційної інфраструктури шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних завдань з пріоритетних напрямів побудови інформаційного суспільства;

- розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації всіх сфер життя;

- популяризації української книги шляхом використання найбільш ефективних форм і методів;

- забезпечення інформаційної безпеки на території району.

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація розпорядження потребує фінансових затрат.

 

 

 

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження стосується структурних підрозділів районної державної адміністрації, Верхньорогачицької районної ради, виконкомів селищної та сільських рад.

 

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується адміністративно-територіальної одиниці району.

 

7. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів

Виконання Програми дозолить забезпечити:

- реалізацію права громадян району на одержання якісної, виваженої, об'єктивної інформації;

- підвищення повноти та оперативності інформування громадян району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району та країни;

- налагодження діалогу між представниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадянами району;

- безперебійне та якісне функціонування засобів масової інформації району.

 

Головний спеціаліст відділу

організаційної роботи та з питань

внутрішньої, інформаційної політики

апарату районної державної адміністрації                           О.О. Михайлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_________2017 р.

 

 

                    СПИСОК

організацій, установ та осіб, 

яким надіслано розпорядження

від _______________ № ____

 

1. Відділ діловодства                             - 4

2. Заступник                                            - 1

3. Внутрішня політика                           - 1

4. Відділ культури                                  - 1

5. Відділ освіти                                        -1

6. Виконкоми                                           -7

 

 

Розсилку склала: О.О. Михайлова

5-13-06

Розіслано відділом діловодства

«_____» ____________ 2017 року

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua