ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ сьомого скликання

 

__________  2017 року  № 

  

Про районний бюджет на 2018 рік ( додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України (із змінами), Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, розглянувши подання районної державної адміністрації від          2017 року №      , керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2018 рік:

   - доходи   районного  бюджету у сумі – 104935248,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі – 102400948,00 гривень, доходи спеціального фонду в сумі -  2534300,00 гривень, згідно з додатком №1 цього рішення;

   - видатки районного бюджету в сумі – 104935248,00 гривень, в тому числі  видатків загального фонду бюджету у сумі – 101950948,00 гривень, видатки спеціального фонду в сумі – 2984300,00 гривень.

    - профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 450000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

    - дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 450000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідальним виконавцям районного бюджету на 2018 рік в загальній сумі  104935248,00 гривень , у тому числі по загальному фонду в сумі -101950948,00 гривень та спеціальному фонду 2984300,00 гривень, згідно з додатком № 3 до цього рішення.

     3. Визначити оборотний касовий залишок  бюджетних коштів  районного  бюджету у сумі  300000 гривень.

    4.  Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти  згідно з додатком № 4 до цього рішення. 

      Розподіл міжбюджетного трансферту з районного бюджету селищному, сільським бюджетам району на утримання дошкільних закладів освіти, селищного, сільських будинків культури, клубів, розрахований виходячи з мінімальної  потреби на захищенні статті витрат. Заробітна плата з нарахуванням по установам розрахована відповідно до діючих штатних розписів по кожній сільській та селищній раді з урахуванням збільшення  мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року, яка становитиме 3723,00 гривень.

    5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 450000,00 гривень згідно з додатком № 5 до цього рішення.

      6.  Затвердити на 2018 рік резервний фонд  районного  бюджету у сумі  190000,00 гривень.

   7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам .

 

  8. Затвердити  у  складі видатків  районного  бюджету  кошти на реалізацію  районних  програм  у сумі – 705000,00 гривень згідно з додатком № 6 цього рішення.                                                                                                                

  9.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Верхньорогачицької районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

     -  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

    11.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на  2018 рік:

      - до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

      - джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України

 

     12.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначенні статтею 69¹         Бюджетного кодексу України.

    13. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про бюджет на 2018 рік.

  

    14.  Не проводити фінансування видатків з районного бюджету до  прийняття районних програм та  внесення відповідних змін до  діючих програм ( за необхідністю).

 

 15. Дозволити фінансовому управлінню Верхньорогачицької районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

 

  16. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району.

 

 

Голова  районної  ради                                                              Г.І.Нестеренко  

ДОВІДКА

Про проект районного бюджету на 2018 рік

 

                Формування  прогнозних показників районного бюджету на 2018 рік сформовано  з урахуванням Податкового та   Бюджетного  кодексів України,   основних напрямків бюджетної політики на 2018 рік, що розроблені відповідно до  Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017№ 142-р, та Угодою про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27.11.2014, з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017 року № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання місцевих бюджетів».

Дохідна частина районного бюджету на 2018 рікрозрахована відповідно до норм Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів.

      Загальний обсяг дохідної частини районного бюджету на 2018 рік становить 104935248,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 102400948,00 гривень.,  спеціального фонду – 2534300,00 гривень.

       Згідно з розрахунками фінансового управління Верхньорогачицької районної державної адміністрації, дохідна частина загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів) визначена в сумі 12500000,00  гривень.

       У проекті районного бюджету на 2018 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів в сумі 89900948,00 гривень, а саме:

        - базову дотацію – 6819600,00 гривень;

        - додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8780400,00 гривень;

         - медичну субвенцію – 8835100,00 гривень;

         - освітню  субвенцію – 22485900,00 гривень;

         - субвенції на здійснення програм соціального захисту населення – 40469648,00 гривень;

         - субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 350700,00 гривень;

         -  субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 124700,00 гривень;

         - інша субвенція з селищного та сільських бюджетів ( фінансова підтримка селищних, сільських дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, будинків культури та клубів) – 2034900,00  гривень.

     До спеціального фонду районного бюджету передбачається отримати        2534300,00 гривень, кошти за рахунок  власних надходжень  бюджетних установ.

Видатки районного бюджету становлять 104935248,00 гривень, з яких видатки загального фонду – 101950948,00 гривень та спеціального фонду – 2984300,00 гривень.

 Видатки на оплату праці обраховані з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року , яка становитиме 3723,00 гривень, на оплату енергоносіїв - за діючими тарифами і збільшенні у порівнянні з 2017 роком у середньому до 8  відсотків.

Передбачено перелік об’єктів фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 450000,00 гривень.

На реалізацію районних програм, визначених пріоритетними до фінансування в 2018 році, передбачено 705000,00 гривень, на непередбачувані видатки(резервний фонд) – 190000,00 гривень.

Передбачається також інша субвенція селищному і сільським бюджетам для утримання дошкільних закладів освіти, селищного, сільських будинків культури та клубів – 6281900,00 гривень.

Виходячи з вищезазначеного, пропоную схвалити проект районного бюджету на   2018 рік.

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                                Н.С.Яворницька 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua