ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХVІІ  сесії  сьомого  скликання

 

Від  грудня   2017 року  № 

 

Про програму запобігання та лікування

серцево-судинних захворювань

у Верхньорогачицькому районі

на 2018 – 2021 роки

 

 

         З метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань,

виявлення захворювань серцево-судинної системи на ранніх стадіях, зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації від ___ грудня 2017 року №____, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму запобігання та лікування серцево-судинних захворювань у Верхньорогачицькому районі на 2018 – 2021.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

Голова районної ради                             Г.І.Нестеренко

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішенням ХХVІІ сесії

                                                                  районної ради VІІ скликання

                                                                  від  __грудня  2017 року №

 

РАЙОННА  ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 запобігання та лікування серцево-судинних захворювань

у Верхньорогачицькому районі на 2018 – 2021 роки

(проект)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

КЗ «Верхньорогачицька  центральна районна лікарня »

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

КЗ  «Верхньорогачицька  центральна районна лікарня»

4.

Співрозробники Програми

КННП «Верхньорогачицький  центр первинно-медико санітарної допомоги»

5.

Відповідальний

виконавець Програми

КЗ «Верхньорогачицька  центральна районна лікарня »

6.

Учасники Програми

КЗ «Верхньорогачицька  центральна районна лікарня »

КННП «Верхньорогачицький  центр первинно-медико санітарної допомоги

7.

Терміни

реалізації Програми

2018 – 2021 роки

8.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2018 – 2021 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад

10.

Загальний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі

  744.0 тис. грн

 

коштів державного бюджету

 

 

коштів обласного бюджету

 

 

коштів районного та місцевих бюджетів

   744.0 тис.грн

11.

Основні джерела фінансування Програми

Державний, обласний, районний бюджет та  бюджети селищної і сільських рад.

  1. Загальна частина

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання істотно впливають на тривалість життя населення, зумовлюючи третину причин інвалідності та дві третини всіх випадків смерті. У загальній структурі смертності країн Європи та Північної Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 45-50 %, в Україні - більш як 67 %, в області - 61,36%.

Причини раптової коронарної смерті, інфаркту міокарда, інсульту пов'язані з атеросклерозом. Результати досліджень свідчать про значне поширення факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Україні (у 33,5% дорослих виявлена артеріальна гіпертензія, 56,8% мають надлишкову вагу, 44% чоловіків і 16,5% жінок палять).

Щороку в Україні реєструється близько 52 тис. випадків інфаркту міокарда, 100-120 тис. інсультів, 20 тис. аритмій, 4 тис. набутих вад серця та народжується більш як 3500 дітей із вродженими вадами серця.

Відповідно в області щороку реєструється близько 1100 випадків інфаркту міокарда, 2200 випадків інсультів.

         У 2017 році первинна інвалідність при серцево-судинній патології в області серед осіб працездатного віку, за даними кардіологічної МСЕК, збільшилась у порівнянні з 2006 роком, це пов'язано з погіршенням соціально-економічного стану в країні, що ускладнює впровадження в практику сучасних ефективних методів лікування, в тому числі ендоваскулярних та хірургічних втручань. 

         У Верхньорогачицькому районі за 2017 рік зареєстровано вперше 726 хворих з хворобами системи кровообігу, із них 420 на гіпертонічну хворобу, 241  на ішемічну хворобу серця, із них 51 мають стенокардію та 64 осіб на цереброваскулярні хвороби.  Зареєстровано 8 інфарктів міокарду та 19 інсультів.

На диспансерному обліку на кінець 2017 року перебувають всього 6415 осіб з хворобами системи кровообігу, в тому числі 13 чоловік із вродженими вадами серця, 590 з цереброваскулярними хворобами, 3375 з гіпертонічною хворобою, 2434 з ішемічною хворобою серця, із них 1098 мають стенокардію.    Під наглядом 14 хворих зі штучним водієм ритму та 3 хворих з ішемічною хворобою серця яким проведено стентування.

 У районі в 2017 році від ішемічної хвороби серця померло 112 чоловік, що становить від загальної смертності 55,0%; загалом від серцево-судинних захворювань померло 175 хворих, їх питома вага  у загальній структурі смертності склала 87,5%.

Запобігти смертності від вищезазначених захворювань можливо здійснюючи низку профілактичних заходів, таких як скринінгові обстеження, рекомендації лікарів, пропаганда здорового способу життя. Раннє виявлення патології – це запорука успішності лікування, попередження інвалідізації, зниження витрат на лікування. На сучасному етапі науковою базою профілактичної медицини є концепція чинників ризику, що створюють негативний фон для розвитку захворювання. В Україні найбільш значущими чинниками ризику є підвищений кров’яний тиск, тютюн, алкоголь, підвищений рівень холестерину, надмірна маса тіла, недостатнє споживання фруктів, овочів, малорухомий спосіб життя.

Таким чином, серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є медико-соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна координація зусиль усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади.

 

  1. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Високий рівень смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань зумовлений:

-      недостатньою поінформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим хворобам;

-   недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі:

діагностично-лікувального обладнання;

витратних матеріалів;

сучасних дороговартісних лікарських розхідних матеріалів ;

-   обмеженою доступністю сучасних інвазивних та хірургічних методів лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

-            низьким рівнем забезпеченості закладів охорони здоров'я спеціалізованим санітарним транспортом з необхідним обладнанням.

Реформування галузі охорони здоров'я, здійснення належного обсягу надання медичної допомоги населенню Верхньорогачицького району вимагає суттєвого покращення у забезпеченні сучасним лікувально-діагностичним обладнанням медичних закладів району.

Не вистачає сучасного медичного обладнання для організації надання невідкладної медичної допомоги, раннього виявлення захворювань та проведення об'єктивної експертної оцінки патологічного процесу у хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.

Реалізація державних медичних програм у галузі охорони здоров'я на основі поетапного впровадження новітніх медичних технологій, укомплектування сучасною медичною апаратурою та обладнанням лікувально-профілактичних закладів дасть змогу значно покращити надання медичної допомоги населенню району.

Натомість, відсутність фінансування зазначених заходів може призвести не тільки до порушення життєдіяльності пацієнтів, а й до летальних випадків серед населення.

Виконання Програми дозволить покращити рівень надання медичної допомоги населенню району, зокрема хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

-         профілактику, діагностику та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

-         виявлення захворювань серцево-судинної системи на ранніх стадіях;

-         зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень;

-         збільшення тривалості і підвищення якості життя;

-         захист прав громадян на охорону здоров'я.

 

4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

-      визначення пріоритетним в організації надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, матеріально-технічне забезпечення сучасним діагностично-лікувальним обладнанням та лікарськими середниками з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності;

-      підвищення рівня обізнаності населення через залучення засобів масової інформації про чинники ризику розвитку серцево-судинних і судинно-мозкових хвороб та можливість їх запобігання;

-     поліпшення ранньої діагностики та своєчасне лікування серцево- судинних і судинно-мозкових захворювань у спеціалізованих закладах;

-       постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцево- судинні та судинно-мозкові хвороби та стану надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги.

           Завдання та заходи з реалізації Програми наведені у додатку.

  1. Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є кошти державного та  обласного бюджету, місцевих бюджетів району, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів Програми можуть бути залучені державні та міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

  1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

-   підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції;

-       досягти суттєвого покращення якості діагностики та лікування пацієнтів;

-     покращити спеціалізовану комплексну профілактику та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

-      знизити рівень захворюваності на серцево-судинні та судинно- мозкові захворювання;

-        зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево- судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці;

-  збільшити середню тривалість та якість життя населення району.

 

  1. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики шляхом:

-        оснащення закладів охорони здоров'я сучасним діагностично- лікувальним обладнанням;

-   підготовки висококваліфікованих спеціалістів;

-   виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;

-   проведення сучасної медикаментозної терапії.

Забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги шляхом:

        - організації системи стандартизованого обстеження хворих;

-     неухильного дотримання стандартів діагностики та клінічних протоколів лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на всіх етапах.

       - надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги в разі гострих серцево-судинних захворювань;

       - створення системи пренатальної діагностики природжених вад серця.

 

Здійснити реабілітаційні заходи шляхом:

-       розвитку системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих після хірургічного лікування вад серця, аритмій, інших серцево-судинних захворювань;

-                     провадження стандартів і клінічних протоколів терапевтичного ведення  хворих різного віку (антигіпертензивна та ліпідознижувальна, антиагрегантна та антикоагулянтна терапія) після інвазійних кардіологічних і кардіохірургічних втручань,  а також після втручань на магістральних судинах голови та шиї.

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з реалізації районної цільової програми « Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань» на 2018-2021 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання, роки

Орієнтовані обсяги фінансування,

тис. гривень, в тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

Разом за 2018-2021 роки

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

 

Первинна та вторинна профілактика

 серцево – судинних  захворювань

 

 

1.1Забезпечити поширення  інформаційно- просвітницьких матеріалів з питань запобігання серцево-судинних та  судинного-мозкових захворювань (буклети, плакати, соціальна реклама тощо).

 

 

 

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

 

2018-2021

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

2.0

 

 

 

1.2. Висвітлювати у районній газеті «Рідний край» питання  профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

2.

Покращення якості діагностики та якості надання первинної медичної допомоги

3.1.Проведення статистичного моніторингу (районного реєстру) хворих із життєзагрозливими аритміями серця та набутими вадами серця

КЗ «ЦПМСД».

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 3.2. Проведення   реєстру хворих, які потребують кардіохірургічних та  інтервеційних втручань: проведення коронарографії, імплантації кардіостимуляторів, аорто-коронарного шунтування, стентування.

КЗ «ЦПМСД».

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

3.3.Проведення реєстру дітей з вадами серця та дітей, яким необхідна та проведена хірургічна корекція вроджених вад серця.

КЗ «ЦПМСД».

 

2087-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

3.4.Забезпечити порядок обчислення статистичних показників інвалідності і смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у відповідності з вимогами МОЗ

 

КЗ «ЦПМСД».

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

3.5.Забезпечити впровадження ефективних методів і засобів своєчасної діагностики гіперхолестеринемії серед працездатного населення району на всіх рівнях надання медичної допомоги

 

 

 

КЗ «ЦПМСД».

 

 

 

2018-2021

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

За рахунок

поточного бюджетного фінансування

 

 

 

 

3.6 Закупівля для діагностичного обладнання (електрокардіографи)

КЗ «ЦПМСД».

 

 

 

2018-2021

 

 

30.0

 

18.0

 

18.0

 

19.0

 

85.0

 

 

 

3.7 Організувати в амбулаторно-поліклінічних закладах охорони здоров’я «Школи здоров’я» для хворих на серцево-судинні захворювання

 

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

3.

Покращення якості діагностики та якості надання вторинної медичної допомоги

4.1.Закупівля для КЗ «ВЦРЛ» діагностичного обладнання (електрокардіографи)

 

КЗ «ВЦРЛ»

 

2018-2021

 

 

30.0

 

18.0

 

18.0

 

19.0

 

85.0

 

 

 

4.2.Доукомплектування палати інтенсивної терапії необхідним медичним обладнанням

КЗ «ВЦРЛ»

2018-2021

 

40.0

40.0

40.0

40.0

160.0

 

 

 

4.3.Закупівля тромболітичних засобів

для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах, тромбоемболії легеневої артерії, ішемічних інсультах. (закупівля 3 доз Металізе (Актилызе) щорічно)

 

КЗ «ВЦРЛ»

 

 

 

2018-2021

 

 

 

45.0

 

 

50.0

 

 

55.0

 

 

60.0

 

 

210.0

 

 

 

4.4. Закупівля кардіотесту по визначенню експрес-методом тропонінів для верифікації гострого інфаркту міокарду.

КЗ «ВЦРЛ»

 

 

2018-2021

 

 

9.0

 

10.0

 

11.0

 

12.0

 

42.0

 

 

 

4.5. Активізувати роботу системи „Телекард”.

КЗ «ВЦРЛ»

2018-2021

 

-

-

-

-

За рахунок поточного бюджетного  фінансування

 

4.

Своєчасне надання спеціалізованої

медичної допомоги

 

5.1. Забезпечити надання медичної допомоги згідно стандартів діагностики та клінічних протоколів, затверджених МОЗ України  для хворих з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

 

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

5.2.Впровадити ефективні методи та засоби своєчасної діагностики аритмій серця

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2087-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

За рахунок поточного бюджетного  фінансування

 

 

 

   5.3. Впровадити в практику методику диференційованої діагностики порушень периферичного кровообігу (мікросудинних порушень) з метою оптимізації їх лікування

 

 

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

За рахунок поточного бюджетного  фінансування

 

 

 

5.4.Забезпечення надання невідкладної допомоги хворим з порушенями серцевого ритму.  Закупівля виробів медичного призначення (штучні водії ритму - кардіостимуляторів) для надання допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

 

КЗ «ВЦРЛ»

 

 

 

 

 

2018 -2021

 

 

20.0

 

 

20.0

 

 

20.0

 

 

20.0

 

 

80.0

 

 

 

5.5. Співфінансування лікування хворих соціально–незахищеного контингенту, які потребують кардіохірургічних та  інтервеційних втручань: проведення коронарографії,  аорто-коронарного шунтування, стентування в Херсонському обласному кардіодиспансері, Херсонській обласній клінічній лікарні та Центрі серця» КЗ «ХМКЛ ім..Лучанського»..

 

КЗ «ВЦРЛ»

 

 

 

2018-2021

 

 

 

 

20.0

 

 

 

20.0

 

 

 

20.0

 

 

 

20.0

 

 

 

80.0

 

 

 

5.6.Забезпечити планові виїзди терапевтів, сімейних лікарів, невропатолога, хірургів в медичні заклади району,   для відбору хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання з метою  надання спеціалізованої  кардіологічної, кардіохірургічної та неврологічної допомоги.

 

 

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

 

2018-2021

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

За рахунок поточного бюджетного  фінансування

 

 

5.Реабілітація та трудова реадаптація

 

 

6.1.Запровадити стандарти та клінічні протоколи терапевтичного лікування хворих після інвазивних кардіологічних і кардіохірургічних втручань

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 6.2. Забезпечити направлення застрахованих хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду на санаторно-курортне лікування в профільні санаторії.

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 6.3. Забезпечити направлення застрахованих хворих після інвазивних кардіологічних та кардіохірургічних втручань в профільні санаторії

КЗ «ВЦРЛ»,

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

6.4. Забезпечити реабілітацію  дітей після корекції вроджених вад серця на базі профільних санаторіїв.

КЗ «ЦПМСД».

 

 

2018-2021

 

-

 

-

 

-

 

-

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

Державний бюджет

2018-2021

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

2018-2021

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2018-2021

194.5

176.5

182.5

190.5

744.0

 

 

Всього за Програмою

 

Всього

2018-2021

   194.5

176.5

182.5

190.5.

744.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua