ПРОЕКТ 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІсесії  сьомого  скликання

від         2017 року  №

 

Про районну програму забезпечення пожежної

та техногенної безпеки, захисту населення

і територій Верхньорогачицького району

від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання Верхньорогачицької районної державної адміністрації від 20 вересня 2017 року № 204/01-33, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки, що додається.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, природних ресурсів та екології.

 

Голова районної ради                                      Г.І.Нестеренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

рішенням XХIІI  сесії

районної ради VII скликання

від       2017 року №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки (проект)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки

 

І.       Паспорт Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017 - 2020 роки (далі - Програма).

ІІ.      Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.

ІІІ.     Мета і завдання Програми.

ІV.     Напрямки виконання Програми.

V.      Фінансове та ресурсне забезпечення Програми.

VІ.     Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки.

  1. Очікувані результати виконання Програми.
  2. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

Додаток:

 

Завдання і заходи з виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


І. Паспорт

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на

2017 - 2020 роки

 

1

Ініціатор розроблення програми

Верхньорогачицька районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

3

Розробник програми

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій Верхньорогачицької районної державної адміністрації

4

Співрозробники програми

Верхньорогачицький районний сектор Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (за згодою)

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій Верхньорогачицької районної державної адміністрації, Верхньорогачицька районна державна адміністрація, Верхньорогачицький районний сектор Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (за згодою)

6

Учасники програми

Верхньорогачицька районна державна адміністрація, сільські, селищна та районна ради,  Верхньорогачицький районний сектор Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (за згодою)

7

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконання програми

 

Районний, селищний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

коштів районного бюджету

3609 тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення кола проблемних питань,

на розв’язання яких спрямована Програма

Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки району характеризується наступними аналітичними висновками. За п’ять останніх років в Верхньорогачицькому районі виникло 107 пожеж, на яких загинуло 5 осіб та травмовано 2 особи. Врятовано на пожежах 3 особи.

В житловому секторі виникло 48 пожежа (44% від загальної кількості пожеж). Вогнем знищено і пошкоджено 39 будівель і споруд, 5 одиниць техніки, близько 25 тонн грубих кормів.

Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому сягають більше 700 тисячгривень.

На території району в середньому кожні 15 днів виникає пожежа.

При збереженні існуючих тенденцій минулого року в найближчі роки можна очікувати подальше зростання кількості пожеж, випадків загибелі і травмування людей на них.

Причиною пожеж, під час яких були загибелі людей, є необережність під час куріння та порушення правил монтажу електроустановок та електромереж.

Найбільше пожеж сталося по причині необережного поводження з вогнем, –

56 випадків, а це 52% від загальної кількості пожеж, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок – 14, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей -12, підпалів по 7, порушення ППБ при експлуатації електропобутових приладів – 5, дитячі пустощі з вогнем – 3, необережність під час куріння – 8, інші – 2.

         Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки, проведення на об’єктах роботи щодо попередження, своєчасного виявлення  та реагування на пожежі та інші події.

Для Верхньорогачицького району характерне розташування по всій його території розрізнених населених пунктів, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається організація пожежогасіння в сільській місцевості.

Внаслідок реформ ліквідовані наявні раніше пожежні команди, які утримувалися за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств та сільських рад і питання пожежогасіння в сільських населених пунктах повністю лягли на підрозділ ДСНС. Разом з тим, враховуючи, що останній дислокується в районному центрі, відстань від якого до окремих населених пунктів складає 55-60 км, час прибуття пожежного підрозділу до місця пожежі складає більше 1 години, що призводить до значних матеріальних збитків.

Взагалі на території району не залишилось боєздатних протипожежних формувань різних форм власності.

Також викликає занепокоєння стан протипожежного захисту на об’єктах з масовим перебуванням людей яких на території Верхньорогачицького району налічується 32. Якщо об’єкти підвідомчі відділу освіти Верхньорогачицької РДА  майже в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, сертифікованими вогнегасниками, які періодично проходять технічне обслуговування, проведено перевірку електрогосподарства. Практично жоден об’єкт культури не забезпечений вогнегасниками згідно норм належності, це стосується технічне обслуговування наявних засобів. Електрогосподарство в дуже поганому стані, на жодному об’єкті автоматична пожежна сигналізація несправна, або взагалі відсутня, що не дасть змогу виявити пожежу на її початковій стадії.

В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в населених пунктах району, особливо критична ситуація у зимовий період, адже в більшості населених пунктах забір води пожежним автомобілем не можливий. Залишаються несправними 6 пожежних гідрантів, 7 пожежних водоймищ, 5 водонапірних веж.

Приведений аналіз стану пожежної безпеки району свідчить про наявність проблем, які потребують негайного вирішення.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з районного бюджету на виконання цієї Програми.

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів району, набуває особливої актуальності.

 

3. Мета і завдання Програми

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території району та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

 

Завдання Програми

          Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

-   комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної та техногенної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки;

-   створення єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території району та її розвиток;

-   розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності, розташованих на території району;

-   удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки на території району;

-   посилення державного нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки на об’єктах різних форм власності та в населених пунктах району;

-   інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення району з питань пожежної та техногенної безпеки;

-   залучення до розв'язання проблеми пожежної та техногенної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

4. Напрямки виконання Програми

Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, в тому числі:

-   організація та проведення шкільних, районних турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;

-   організація та проведення в загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах конкурсу "На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики";

-   виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків.

     Здійснення практичних заходів, в тому числі:

-   обладнання будинків та споруд пристроями захисту від блискавок;

-   проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії пристроїв захисту від блискавок;

-   обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики;

-   ремонт систем пожежної автоматики;

-   підтримання в працездатному стані систем пожежної автоматики шляхом здійснення їх технічного обслуговування;

-   забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння;

-   підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами;

-   виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження;

-   збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями;

-   покращення матеріально-технічного стану підрозділу ДСНС в районі;

-   приведення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж в працездатний стан та у відповідність вимогам нормативно-правових актів.

 

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів Верхньорогачицького району та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету на фінансування Програми на 2017-2020 роки становить 3609 тис. грн.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із фінансових можливостей районного бюджету.

Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою.

                           

                            6. Перелік нормативно-правових актів у площині

забезпечення пожежної безпеки

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки в Україні належать:

Конституція України;

Кодекс цивільного захисту України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ".

 

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми повинна забезпечити:

-   підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки в районі, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності;

-   навчання населення вимогам правил пожежної та техногенної безпеки;

-   формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної та техногенної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;

-   попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем;

-   відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання;

-   забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим перебуванням людей;

-   виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження;

-   забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;

-   можливість підрозділом ДСНС райони якісно виконувати будь-які аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції районна державна адміністрація.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її виконання Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                           І.Ю.Малишева                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Верхньорогачицького району від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. гривень

У тому числі за роками

 

2017

2018

2019

2020

 
 

1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки в кожному населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей

Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

2) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони

Виконкоми сільських рад

сільські бюджети

3200

800

800

800

800

 

3) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення населення про пожежу, електрообладнання будівель та споруд з масовим перебуванням людей у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки

 відділи районної державної адміністраціЇ: освіти, культури, КЗ «Верхньорогачицька центральна районна лікарня» (за згодою), КННП «Верхньорогачицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), виконкоми селищних та сільських рад, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Місцеві бюджети району

120

30

30

30

30

 

4) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання населених пунктів району, об'єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів

відділи районної державної адміністраціЇ: освіти, культури, КЗ «Верхньорогачицька центральна районна лікарня» (за згодою), КННП «Верхньорогачицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), виконкоми селищних та сільських рад, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Місцеві бюджети району

80

20

20

20

20

 

5) підвищення вогнестійкості будинків та споруд з масовим перебуванням людей шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

 відділи районної державної адміністраціЇ: освіти, культури, КЗ «Верхньорогачицька центральна районна лікарня» (за згодою), КННП «Верхньорогачицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), виконкоми селищних та сільських рад, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Місцеві бюджети району

80

20

20

20

20

 

6) Участь районної команди у щорічному обласному фестивалі дружин юних пожежних

Відділ освіти районної державної адміністрації, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Районний бюджет

24

6

6

6

6

 

7) Підвищення технічного оснащення та покращення матеріально-технічного стану 1 ДПРП ГУ ДСНС України у Херсонській області

Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою), відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій Верхньорогачицької районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Місцеві бюджети району

105

60

15

15

15

 

8) сприяння висвітленню у засобах масової інформації питань щодо запобігання виникненню пожеж

Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області(за згодою), газета «Рідний край»

 Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

9) організація вивчення в межах навчальних предметів та в позаурочний час учнями загальноосвітніх навчальних закладів правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі

Відділ освіти районної державної адміністрації, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

10) організація та проведення виставок та екскурсій з питань пожежної безпеки

Відділ освіти районної державної адміністрації, Відділ культури районної державної адміністрації, Верхньорогачицький районний сектор ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою)

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                           І.Ю.Малишева                                                                                                      

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua