ПРОЕКТ 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонськаобласті 

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії сьомого скликання

 

від  28 квітня 2017 року     №

 

Про Угоду про співпрацю

між Верхньорогачицькою районною радою

та Херсонською обласною радою

 

 

         Згідно п. 15 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги висновки та рекомендації постійних комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Схвалити текс Угоди про співпрацю між Верхньорогачицькою районною радою та Херсонською обласною радою, що додається.
  2. Доручити голові районної ради підписати дану Угоду.
  3. Угода набуває чинності  з моменту прийняття цього рішення.

 

 

Голова районної ради                                      Г.І.Нестеренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОДА

про співпрацю між обласною радою та районними,
міськими, районними у місті Херсоні радами
Херсонської області

 

Ця Угода укладається між обласною радою та районними, міськими, районними у місті Херсоні радами Херсонської області як представницькими органами відповідних територіальних громад в особі голови обласної ради, голів районних рад, міських голів міст Херсона, Каховки, Нової Каховки і Голої Пристані, голів районних у місті Херсоні рад Херсонської області на підставі Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою ефективного вирішення завдань місцевого самоврядування, які мають спільний характер в межах Херсонської області або в декількох районах, містах області.

 

1. Принципи та шляхи реалізації Угоди

         1.1. Головними принципами реалізації Угоди є: розподіл повноважень;

добровільність участі в Угоді; диференційованість участі в Угоді;

надання переваги консенсусу, як правило, у прийнятті спільних рішень; перевага економічних і соціальних чинників над партійно-політичними; відкритість діяльності в межах Угоди.

         1.2. Головними шляхами реалізації Угоди є:

спільне формування засад регіональної економічної та соціальної політики, насамперед на основі принципу інноваційності;

узгодження розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, необхідних цільових програм, а також їх затвердження та контроль за виконанням;

скоординована організація бюджетного процесу на рівні області, районів та міст;

планомірна діяльність щодо питань власності, земельних відносин, природокористування;

застосування на рівні області, районів та міст електронного документообігу, систем підтримки прийняття управлінських рішень, поширення інформаційного обміну між радами - учасницями Угоди щодо планування діяльності та організації виконання прийнятих програм та планів; взаємна методична та практична допомога регламентно-процедурна єдність діяльності місцевих рад - учасниць Угоди.

1.3. Для забезпечення дієвості Угоди під керівництвом голови обласної ради створюється Рада місцевого самоврядування (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять заступники голови обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного значення, голови районних у місті Херсоні рад. Діяльність Ради регламентується окремим положенням, яке затверджується головою обласної ради.

 

2.1. Херсонська обласна рада:

створює для загального користування сторін, в межах їх компетенції, систему діяльності щодо розробки та подальшого супроводження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм обласного, районного та міського рівнів;

удосконалює для загального користування сторін, в межах їх компетенції, систему діяльності щодо здійснення бюджетного процесу на рівні області, районів та міст;

координує діяльність місцевих рад - учасниць Угоди щодо контролю за виконанням повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям, виконавчими органами міської, районної у місті ради;

представляє в межах компетенції взаємно погоджені інтереси сторін Угоди у взаємодії з центральними органами законодавчої та виконавчої влади, обласними радами інших регіонів, підприємствами, установами, закладами тощо як всередині країни, так і відповідно до встановленого порядку за кордоном;

виконує в межах компетенції завдання щодо концентрування фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів для виконання спільних завдань, прийнятих сторонами Угоди;

за дорученням учасників угоди виступає головним замовником тих розробок або послуг по супроводженню вже створених продуктів, які визнаються необхідними сторонами Угоди;

створює і підтримує за замовленням учасників угоди в експлуатаційному стані систему електронного документообігу, яка забезпечує повнофункціональну діяльність сторін Угоди, а також систему підтримки прийняття управлінських рішень, поширення інформаційного обміну між радами-учасницями Угоди щодо планування діяльності та організації виконання прийнятих програм та планів;

підтримує функціонування сайту обласної ради в інтересах сторін Угоди; узагальнює та розповсюджує серед місцевих рад - учасниць Угоди досвід роботи з питань діяльності місцевих рад;

організує в разі потреби практичну допомогу місцевим радам – учасницям Угоди;

створює систему діяльності щодо постійного виконання функцій методичного й навчально-методичного центру стосовно питань місцевого самоврядування;

сприяє висвітленню роботи місцевих рад - учасниць Угоди у засобах масової інформації.

 

2.2. Районні, міські, районні у місті Херсоні ради:

своєчасно формулюють та надають для врахування проблемні питання діяльності рад в межах їх компетенції;

забезпечують, в межах їх компетенції, участь у системі діяльності щодо здійснення бюджетного процесу на рівні області, районів та міст;

сприяють концентруванню фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів для виконання спільних завдань, прийнятих сторонами Угоди;

забезпечують участь у розробці та кваліфіковане користування можливостями системи електронного документообігу, а також системи підтримки прийняття управлінських рішень, поширення інформаційного обміну між радами - учасницями Угоди щодо планування діяльності та організації виконання прийнятих програм та планів;

укладають угоди про співпрацю з міськими (районного підпорядкування), сільськими та селищними радами;

надають інформацію з питань діяльності рад для узагальнення або аналізу.

 

           3. Прикінцеві положення

Зміни і доповнення до цієї Угоди протягом терміну її дії можуть вноситися за умови взаємної згоди керівників місцевих рад - учасниць Угоди з подальшим затвердженням сесією обласної ради.

Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами і діє до кінця поточного скликання.

 

 

Голова Херсонської                                 Голова

обласної ради                                          Верхньорогачицької районної ради

_________ В.М. Мангер                         ______________ Г.І. Нестеренко

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua