ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХVсесії  сьомого  скликання

 

Від             2016 року  №

 

Про внесення змін до програми

розвитку фізичної культури і спорту

у Верхньорогачицькому районі

на 2013-2017 роки

 

 

З метою створення належних умов щодо популяризації здорового способу життя, забезпечення участі молоді району у обласних спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходах, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», керуючись п.16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року № 313/01-03, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту у Верхньорогачицькому районі на 2013-2017 роки,  а саме:

 

1.1.         Розділ  ІV «Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту»  пункт 4 «Зміст заходу» викласти в новій редакції, а саме: Здійснення модернізації, реконструкції, капітального ремонту, проектування та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, будівництво спортивних майданчиків та малих форм архітектури в районі.

 

1.2. У загальній характеристиці Програми замінити у пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми», цифри і слова «184,1 тис. грн.» на цифри і слова «577,1 тис. грн.».

 

1.2.         У розділі 5 «Фінансове забезпечення Програми» таблицю «Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках» викласти в новій редакції:

 

Рік

Місцевий бюджет

Всього (тис.грн.)

2013

19,0

19,0

2014

25,0

25,0

2015

28,0

28,0

2016

75,1

75,1

2017

430,0

430,0

Всього

577,1

577,1

 

1.4 У додатку до Програми «Заходи щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту у Верхньорогачицькому районі на 2013-2017 роки» замінити:

- у стовпчиках 5 та 6 пункту 3 розділу 1 цифри «3,0» змінити цифрами «10,0»;

- у стовпчиках 5 та 6 пункту 6 розділу 1 цифри «3,0» змінити цифрами «35,0»;

- у стовпчиках 5 та 6 пункту рядка «Всього» розділу 1 цифри «11,0» змінити цифрами «50,0»;

- у стовпчиках 5 та 6 пункту 4 розділу 4 доповнити цифрами «354,0»

- у стовпчиках 5 та 6 рядка «Всього» розділу 4 цифри «2,0» змінити цифрами «356,0»

- у стовпчиках 5 та 6 рядка «Разом» цифри «37,0» змінити цифрами «430,0»;

- у стовпчиках 5 та 6 рядка «Разом» цифри «184,1» змінити цифрами «577,1».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

Голова районної ради                                      Г.І.Нестеренко

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХV сесії

районної ради  VIІ скликання

від  2016 року  №

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту

у Верхньорогачицькому районі на 2013 – 2017 роки

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

роки

Прогнозні обсяги

фінансових ресурсів,

тис. грн.

Усього

у тому числі:

місцевий

бюджет

інші джерела

 

1

2

3

4

5

6

7

І. Створення умов для фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації у навчальних закладах, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення

 1.  

Запровадження у навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів в обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час шляхом:

- поступового введення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної культури не менше трьох разів на тиждень, проведення ранкової гімнастики п’ять разів на тиждень та двох годин позакласних занять з фізичної культури і масового спорту, збільшуючи щороку кількість таких занять на 1,5%;

- залучення до занять у Дитячо-юнацькій спортивній школі Верхньорогачицької районної ради до 25% від учнів шкіл;

- утворення та легалізації в установленому порядку в закладах освіти спортивних клубів.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Введення до штату навчальних закладів посади консультанта з питань здорового способу життя.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Проведення у місцях масового відпочинку громадян спортивно-масових заходів (фестивалів, показових виступів, конкурсів, змагань тощо) із залученням керівництва району, видатних спортсменів сучасності, ветеранів спорту та інших.

Відділ культури районної державної адміністрації, виконавчі комітети селищної і сільських рад

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

2,0

2,0

5,0

10,0

1,0

2,0

2,0

5,0

10,0

 

 1.  

Проведення змагань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 1.  

Проведення районних, сільських спортивних ігор серед: сільських школярів, ветеранів сільського спорту.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, виконавчі комітети селищної і сільських рад

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 1.  

Проведення районних і участь в обласних спартакіадах, масових фізкультурно-спортивних заходах, забезпечення матеріально-технічною базою для вищезазначених цілей в тому числі придбання спортивного обладнання та інвентарю для державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,  працівників галузей народного господарства, соціально-побутової сфери.

Відділ культури районної державної адміністрації

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

2,0

2,0

23,6

35,0

1,0

2,0

2,0

23,6

35,0

 

 1.  

Проведення оглядів-конкурсів на визначення кращої організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед виконавчих комітетів селищної, сільських рад.

Відділ культури районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Залучення до занять у Дитячо-юнацькій спортивній школі Верхньорогачицької районної ради дітей-інвалідів.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.

Виконавчі комітети селищної та сільських рад

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Щорічне проведення районних спартакіад допризовної молоді.

Відділ культури районної державної адміністрації, міжрайонний райвійськкомат

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

 

Всього:

2013

2014

2015

2016

2017

5,0

8,0

8,0

33,6

50,0

5,0

8,0

8,0

33,6

50,0

 

ІІ. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту та резервного спорту

 1.  

Забезпечення діяльності Дитячо-юнацької спортивної школи Верхньорогачицької районної ради шляхом збереження закладу та затвердження видатків на навчально-спортивну роботу в розмірі не менше 20% від загального обсягу фінансування.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Дитячо-юнацької спортивної школи Верхньорогачицької районної ради, шляхом затвердження видатків на:

- придбання спортивного обладнання та інвентарю;

- завершення реконструкції будівлі під Дитячо-юнацьку спортивну школу Верхньорогачицької районної ради.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013 –

2014 –

2015 –

2016

2017 –

 

 

 

 

 

5,5

 

 

 

 

5,5

 

 

 1.  

Залучення до 25% дітей та молоді району до занять у Дитячо-юнацькій спортивній школі Верхньорогачицької районної ради.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Недопущення реорганізації Дитячо-юнацької спортивної школи Верхньорогачицької районної ради у дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Участь у спеціалізованих змінах для учнів Дитячо-юнацької спортивної школи Верхньорогачицької районної ради.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 

Всього:

2013 –

2014 –

2015 –

2016

2017 –

 

 

 

5,5

 

 

 

 

5,5

 

 

ІІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту інвалідів

 1.  

Забезпечення участі спортсменів району, збірних команд району різних вікових груп у спортивних змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів із визнаних у державі видів спорту.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013

2014

2015

2016

2017

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

 

 1.  

Проведення районних спортивних змагань з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонати, кубки, турніри тощо).

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013

2014

2015

2016

2017

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

 

 1.  

Забезпечення проведення на території району обласних, регіональних, міжрегіональних змагань із визнаних у державі видів спорту.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Визначення щороку, за підсумками спортивного сезону, рейтингу кращих спортсменів та тренерів, закладів району з відзначенням їх в урочистій обстановці.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013

2014

2015

2016

2017

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

 

Всього:

2013

2014

2015

2016

2017

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

 

 

ІV. Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,

медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

 1.  

Здійснення переоснащення загально-освітніх закладів спортивним обладнанням та інвентарем.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Забезпечення перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації тренерів-викладачів Дитячо-юнацької спортивної школи Верхньорогачицької районної ради.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Введення посади інструктора з фізичної культури до штату виконавчих органів місцевих рад із розрахунку одна посада на 5 тис. населення.

Виконавчий комітет

селищної, сільських ради

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Здійснення модернізації, реконструкції, капітального ремонту, проектування та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд в районі.

 

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

2013 – 2017

354,0

354,0

 

 1.  

Облаштування велосипедних доріжок у місцях масового відпочинку населення.

Виконавчі комітети селищної, сільських рад, відділ культури районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії.

Центральна районна лікарня, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Проведення медичного обстеження спортсменів району а також учнів Дитячо-юнацької спортивної школи. Забезпечення медичного супроводу спортивних змагань.

Центральна районна лікарня

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Встановлення спортсменам району за рахунок районного бюджету стипендій за досягнення особливо високих спортивних результатів.

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

2013

2014

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 1.  

Залучення спільно інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту.

Відділ культури районної державної адміністрації

2013 – 2017

 

 

 

 1.  

Забезпечення матеріально-технічної бази шляхом придбання оргтехніки (персонального комп’ютера, принтера) для розробки методичної літератури в сфері фізичної культури і спорту, соціальної реклами, просвітницьких заходів щодо пропаганди здорового способу життя

 

Відділ культури районної державної адміністрації

2013 – 2017

13,0

 

13,0

 

Всього:

2013

2014

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

15,0

356,0

2,0

2,0

2,0

15,0

356,0

 

РАЗОМ:

2013

2014

2015

2016

2017

19,0

25,0

28,0

75,1

430,0

19,0

25,0

28,0

75,1

430,0

 

2013 – 2017

577,1

577,1

 

               

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                           І.Ю. Малишева                             

 

 

 

                               

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua