ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІсесії  сьомого  скликання

 

Від  22 грудня  2017 року  №

 

Про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки

 

 

З метою забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе збільшення можливостей доступу населення до інформації, підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності, розглянувши подання Верхньорогачицької районної державної адміністрації від __ грудня 2017 року № _____, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Верхньорогачицької районної ради від 28 лютого 2017 року № 211 (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти в новій редакції пункт 9 таблиці загальна характеристика Програми:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

896000 грн.

1.2. Викласти в новій редакції додаток до Програми «Заходи щодо реалізації програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки» згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради  мандатну з питань депутатської діяльності та етики, гуманітарної політики, законності та правопорядку.

 

Голова районної ради                                      Г.І.Нестеренко

 

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку інформаційного простору Верхньорогачицького району на 2017-2020 роки

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансування, грн..

 

Усього

 

У т.ч. за рахунок

районного бюджету

 

 

1

2

3

4

5

6

І. Формування районної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства

1.

Координація в консультаційній формі дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, друкованих та електронних ЗМІ, громадських організацій та громадськості для розвитку розширення інформаційного простору, а також сприяння демократичним процесам у сфері інформування про соціально важливі заходи, які здійснюються органами влади

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

1.1.

Систематичне проведення семінарів-нарад, консультацій у форматі засідання за «круглим столом» з керівниками засобів масової інформації, представниками громадських організацій,  спілок, діяльність яких пов’язана з ЗМІ, комунікацією з органами влади та мас-медіа

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

1.2.

Проведення тематичних семінарів із залученням громадських організацій, фахових представників громадянського суспільства для підвищення професійного рівня місцевих журналістів, а також працівників виконавчих органів влади в районі, дії яких пов’язані із зв’язками зі ЗМІ

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Постійно

-

-

2.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів патріотичного блоку (виховання молоді, ідеологічні питання, історичні та державні свята, події, що мають важливе значення на районному рівні тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

16000

32000

34000

36000

 

16000

32000

34000

36000

 

3.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів спортивного блоку (популяризація престижності спорту, здорового способу життя тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

3000

8000

9000

10000

 

3000

8000

9000

10000

 

4.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку реформ (децентралізація влади, галузі охорони здоров’я та освіти, реалізація національних, обласних і районних програм, виконання стратегії розвитку району тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

 

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

10000

34000

36000

38000

 

10000

34000

36000

38000

 

5.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів соціального блоку (субсидії, тарифна політика,пенсійне забезпечення, пільги тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

8000

23000

25000

27000

 

8000

23000

25000

27000

 

6.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку енергоефективності та енергозбереження (альтернативна енергетика, енергозберігаючі технології, кредитування населення тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

10000

11000

12000

 

5000

10000

11000

12000

 

7.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів військово-патріотичного блоку (оборонна діяльність, мобілізація, служба за контрактом, сприяння українській армії, волонтерська діяльність тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

12000

17000

18000

19000

 

12000

17000

18000

19000

 

8.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів блоку інформаційної безпеки (розбудова телекомунікаційної інфраструктури, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації тощо) шляхом укладання договорів з друкованими засобами масової інформації різних форм власності

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

2000

6000

7000

8000

2000

6000

7000

8000

 

Всього за розділом І:

476000

476000

 

у тому числі:

 

2017

56000

56000

 

 

 

2018

130000

130000

 

 

 

2019

140000

140000

 

 

 

2020

150000

150000

ІІ. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних інноваційних завдань з пріоритетних напрямків побудови інформаційного суспільства

1.

Модернізація та підтримка офіційного сайту органів влади району з метою приведення його у відповідність із сучасними стандартами інформаційного маркетингу, інформаційний супровід офіційних сторінок районної державної адміністрації та впровадження нових принципів роботи у соціальних мережах, відповідно до укладених договорів.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Придбання необхідних матеріалів та обладнання для забезпечення роботи з підготовки та випуску соціально важливих інформаційних кампаній, зокрема з питань децентралізації, патріотичного виховання, соціальної політики тощо, а також для здійснення професійної фотозйомки під час здійснення службових обов’язків

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

10000

10000

10000

5000

10000

10000

10000

3.

Придбання необхідних матеріалів та комплектуючих для створення системи електронної взаємодії та відео селекторного зв’язку, оргтехніки та витратних матеріалів для забезпечення підготовки до проведення відеоселекторних нарад, носіїв ключової інформації для захищеного зберігання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

65000

70000

80000

90000

65000

70000

80000

90000

 

Всього за розділом ІІ:

340000

340000

 

у тому числі:

 

2017

70000

70000

 

 

 

2018

80000

80000

 

 

 

2019

90000

90000

 

 

 

2020

10000

10000

ІІІ. Розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя

1.

Формування у вітчизняному інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Верхньорогачицького району шляхом забезпечення виготовлення різноманітної рекламної продукції, спрямованої на створення позитивного іміджу та презентації району на місцевому рівні щодо туристичних, інвестиційних та інших можливостей району, розміщення її в електронних виданнях та на об’єктах зовнішньої реклами (біл-борди, інформаційні дошки тощо), в автомобільному транспорті, у соціальних мережах тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.

Забезпечення виготовлення соціально важливої рекламної продукції, зокрема, що містить інформацію щодо роботи телефонних «гарячих ліній», звернень керівників району з нагоди державних свят та визначних подій. Розміщення її на правах соціальної реклами у друкованих та електронних виданнях, на об’єктах зовнішньої реклами (біл-борди, інформаційні дошки тощо), в автомобільному транспорті, у соціальних мережах тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

3.

Стимулювання серед засобів масової інформації попиту на позитивні новини про різні аспекти життя району в цілому та його конкретні галузі зокрема шляхом проведення інформаційно-рекламних кампаній у засобах масової інформації регіонального рівня і постійної роботи в соціальних мережах та на інтернет-форумах

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом ІІІ:

80000

80000

 

у тому числі:

 

2017

20000

20000

 

 

 

2018

20000

20000

 

 

 

2019

20000

20000

 

 

 

2020

20000

20000

ІV. Популяризація української книги шляхом використання найбільш ефективних форм і методів

1.

Проведення книжкових виставок та презентації книжок місцевих авторів. Сприяння в організації розповсюдження вітчизняної книжкової продукції у місцях масового відпочинку населення, у віддалених населених пунктах району.

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: культури, освіти, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом ІV:

-

-

 

у тому числі:

 

2017

-

-

 

 

 

2018

-

-

 

 

 

2019

-

-

 

 

 

2020

-

-

V. Підвищення рівня інформаційної безпеки

1.

Проведення інформаційної кампанії серед населення району щодо прийому програм українських мовників шляхом організації саІІ-центрів для інформування мешканців регіону щодо налаштування сет-топ-боксів та прийому цифрового мовлення, наявності доступного сигналу FM, УКХ, АМ-сигналу та аналогових ефірних телеканалів, популяризації цифрового мовлення, його налаштування та стимулювання до придбання сет-топ-боксів шляхом укладання відповідних договорів з редакцією районної газети «Рідний край»

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Сприяння розвитку мережі інтернет-провйдерів приватних підприємств у комерційно непривабливих населених пунктах району з метою збільшення покриття території району телепрограмами українських мовників

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої, інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом V:

-

-

 

у тому числі:

 

2017

-

-

 

 

 

2018

-

-

 

 

 

2019

-

-

 

 

 

2020

-

-

 

Загальна сума за Програмою:

896000

896000

 

у тому числі:

 

2017

146000

146000

 

 

 

2018

230000

230000

 

 

 

2019

250000

250000

 

 

 

2020

270000

270000

 

Керучий справами

виконавчого апарату районної ради                         І.Ю. Малишева

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua