проект         

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХІІ сесії  сьомого скликання

 

Від       серпня 2017  року №

 

Про затвердження Порядку

призначення керівника

опорного  навчального закладу

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

 Відповідно до статті 21 Кодексу Законів про працю України, статті 20 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року №827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» у зв’язку з необхідністю визначення процедури призначення керівника опорного навчального закладу   Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок призначення керівника  опорного навчального закладу

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, що додається.

2..Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району.

 

 

 

 

     Голова районної ради                                                        Г.І.Нестеренко

 

 

 

 

Додаток

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

 

 

ПОРЯДОК

призначення керівника опорногонавчального закладу

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівника опорного начального закладу комунальної форми власності Верхньорогачицького району (далі – опорна школа).

2. Керівником опорного навчального закладу може бути особа, яка:

-        є громадянином України;

-        вільно володіє державною мовою;

-        має вищу педагогічну освіту;

-        має кваліфікаційний рівень не нижче «спеціаліст І категорії»;

-        має стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

-        атестований на посаді директора або як особа, що претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Керівник опорного навчального закладу повинен:

-        мати високий рівень моральних якостей, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки;

-        проявити себе в практичній роботі як лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою навчального закладу та її розвитком;

-        вільно володіти сучасними інформаційними технологіями, технологіями менеджменту й маркетингу в освіті;

-        організовувати й стимулювати професійну діяльність педагогічних працівників;

-        сприяти формуванню культури організації, організовувати та забезпечувати її діяльність;

-        вміти вивчати попит на освітні послуги, організовувати та забезпечувати їх якість; 

-        мати  вміння для розробки та прийняття управлінських рішень, аналізу результатів функціонування та розвитку навчального закладу, власної управлінської діяльності;

-        мати здатності до прогнозування та проектування.

4. Призначення керівника опорного навчального закладу здійснюється відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника опорного закладу.

Умовами для прийняття відповідного рішення є:

-        створення опорної школи;

-        прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з попереднім керівником опорного навчального закладу.

6. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника опорного навчального закладу, та навчального закладу не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

-          найменування і місце знаходження опорного закладу;

-          найменування посади та умови оплати праці;

-         кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника опорного навчального закладу (далі  претенденти);

-          перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

-         дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

-        прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

7. Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника опорного навчального закладу, на паритетних засадах утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники засновника, відділу освіти районної державної адміністрації, педагогічного колективу, батьківської громадськості опорної школи, органу місцевого самоврядування та інші. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Засідання конкурсної комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

8. Конкурсний відбір полягає:

8.1  В розгляді поданих претендентом:

-        документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

-        мотиваційного листа;

-        перспективного плану розвитку навчального закладу.

8.2 Проведенні претендентом відкритої публічної презентації плану розвитку навчального закладу.

9. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсного відбору надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника опорного навчального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

10. На підставі висновку не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника опорного навчального закладу видає наказ про призначення.

11. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

-          відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

-          жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-          конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника опорного закладу.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

12. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника опорного навчального закладу.

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua