проект

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я 

   ХХ сесії  сьомого  скликання

 

від            2017 року №  

 

Про затвердження умов проведення

конкурсу з визначення опорного

навчального закладу

 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 №911-VІІІ, листів Міністерства освіти і науки від 28.01.2016 року №1/10-251 «Щодо створення опорних шкіл», від 23.02.2016 №1/9-94 «Щодо опорних шкіл», Положення про освітній округ, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. №79) зі змінами, з метою формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.  Затвердити умови проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу (далі – Конкурс), що додаються.
 2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного навчального закладу (додається).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району.

 

Голова районної ради                            Г.І.Нестеренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХ сесії

районної ради VII скликання 

від _____2017 року  №

 

УМОВИ

проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу

 

І. Мета і завдання Конкурсу

1.1 Конкурс проводиться з метою виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентноспроможного випускника сучасної школи.

1.2. Завдання Конкурсу:

- виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

- визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;

- поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

 

ІІ. Керівництво Конкурсу

2.1. Організаційне забезпечення та проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у термін з 01 липня по 30 липня 2017 року.

3.2. Учасники конкурсу є загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області.

3.3. Матеріали учасників Конкурсу подаються керівниками загальноосвітніх навчальних закладів до відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації до 23 липня 2017 року.

 

V. Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали:

- заява  загальноосвітнього навчального закладу;

- опис проекту опорної школи (до 10 сторінок), яка відповідає вимогам Положення про освітній округ, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. .№79) зі змінами;

 - відео презентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

- додаткові ілюстративні матеріали.

5.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати наступні складники:

- історична довідка опорної школи;

- концепція діяльності опорної школи;

- структура: опорна школа, філії;

- мета та завдання діяльності опорної школи;

- професійний рівень керівника опорної школи;

- якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 - перспективи профільного та поглибленого навчання;

- раціональність використання варіативної частини робочого навчального плану  у відповідності до профілю навчання;

- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- створення системи виховної роботи в школі;

- відомість про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи з інших населених пунктів району);

- вказати, з яких загальноосвітніх навчальних закладів реорганізованих, ліквідованих планується підвезення учнів до опорної школи;

- наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорних шкіл;

- наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

- матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць); внутрішні туалети.

5.3. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 

VI. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

           6.1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного навчального закладу (далі – Комісія)

6.2. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 330 балів.

6.3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

 

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу 

одна філія

дві філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

150-200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

20-50 учнів

більше 50 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

30-50%

50% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 10 км

10 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 15 хв.

до 15 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

11-17 осіб

більше 17 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

60-80%

80% і більше

Якісний рівень педагогів

40-50%

50% і більше

Наявність кабінетів:

фізики

 

хімії

 

біології

 

географії

 

інформатики

 

навчальних майстерень

 

спортивної зали

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 Мбіт

1 Мбіт і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:

 

пандус

 

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, не відповідають нормам

 

 

так

 

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Термін проведення останнього капітального ремонту

15-10 років

до 5 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпечено-сті

100%

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

          6.5. Комісія працює на громадських засадах.

6.6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ній присутні не менше двох третин його складу.

6.7. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

 

VII. Підведення підсумків та визначення переможців

6.1. Конкурсна комісія за поданими матеріалами відбирає кращі опорні школи.

6.2. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться протягом десяти днів після дня його завершення.

                                                                                             

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХ сесії

районної ради VII скликання

від _________2017 року №

                                                              

Склад конкурсної комісії

з визначення опорного навчального закладу

 

Співголови конкурсної комісії

 

 1.  

Нестренко

Світлана Михайлівна

- заступник голови районної державної адміністрації

 

 1.  

Давидов Артур Вікторович

- заступник голови районної ради

 

 

Заступник співголів конкурсної комісії

 

 1.  

Богатиренко

Валентина Григорівна

- начальник відділу освіти районної державної адміністрації

 

Члени конкурсної комісії

 

 1.  

Пахомова

Аліна Миколаївна

- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

 

 1.  

Ткач Наталя Володимирівна

- завідуюча РМК комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти»

 

 1.  

Самойлова

Світлана Володимирівна

 

- голова профспілки працівників освіти району

 1.  

Валієва

Валентина Миколаївна

- економіст комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти»

 

 1.  

Жованик

Руслан Вікторович

- директор комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти»

 

 1.  

 

Байша

Микола Володимирович

- депутат районної ради

 

 

 1.  

Малишева

Ірина Юріївна

- депутат районної  ради

 

11

 

Лаврова

Людмила Володимирівна

 

- депутат районної ради

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua