Проект

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

  ХХІІ сесії  сьомого  скликання

 

                            2017  року     №

 

Про звіт  про виконання районного

бюджету за   І півріччя 2017 року

 

 

Розглянувши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року, районна рада відмічає, що до загального фонду районного бюджету надійшло власних та закріплених доходів в сумі – 4964,8 тис. грн., що складає 157,1 відсоток до затверджених планових показників , що на 2103,0 тис. грн. більше проти надходжень  за   І півріччя 2016 року.

За  І півріччя 2017 року  до районного  бюджету надійшли дотації та субвенції, а саме:

-  базова  дотація   отримана в  повному  обсязі – 2495,5 тис . грн.;

-  додаткова  дотація  отримана  в  повному  обсязі -  2776,2 тис. грн.;

-  освітня   субвенція  з державного  бюджету  місцевим  бюджетам   отримана  в  повному  обсязі -  8862,0 тис . грн.;        

- медична   субвенція  з  державного  бюджету   місцевим  бюджетам  отримана  в повному  обсязі – 4557,8  тис . грн.;         

- субвенція  з державного та обласного  бюджетів  на здійснення  програм  соціального  захисту  населення  отримана в сумі – 21978,1 тис. грн. ,(державного бюджету – 21976,8 тис. грн. , обласного бюджету – 1,3 тис. грн.)  що складає – 97,1 % від планових  призначень  на  І півріччя 2017 року  (недоотримані: з державного бюджету –  663,6 тис. грн., з обласного бюджету – 0,9 тис. грн.);

- інша  субвенція  від селищної та сільських рад  районному бюджету для фінансової підтримки бюджетних установ району надійшла в розмірі  - 663,4 тис. грн.  - що становить 82,5 % від планових призначень на І півріччя 2017 року ;

-  інша   субвенція (додатково) в районний бюджет  для перерахування  сільським радам (на утримання дошкільних закладів освіти,селищних,сільських будинків культури та клубів)   надійшла  в  обсязі  – 1012,7тис. грн. що становить     78,0 %  до планових призначень на цей період; 

- отримана субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на проведення виборів селищних та сільських голів (в Самійлівській  сільській  раді ) в сумі –       108,9 тис. грн.   - в повному обсязі від планових показників на січень - червень 2017 року( повернуто невикористаних коштів до державного бюджету - 1,3 тис. грн.);

- отримана інша субвенція з обласного бюджету - для підтримки баскетбольної команди «Таврійська зірка» Верхньорогачицького району та на придбання рентгенівської трубки, перетворювача тиску води для Верхньорогачицької центральної районної лікарні  в сумі – 149,5 тис. грн. , що становить 100 % до планових призначень на цей період;

- отримана  субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам  на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань  в повному  обсязі до планових показників – 58,2 тис. грн.;

- отримана  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  в  сумі –  312,0 тис. грн., що становить 100 % від планових призначень на січень – червень 2017 року;

- отримана  субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення ,яке проживає на території зони спостереження  в  сумі  – 42,0 тис. грн., що становить 100 % до планових призначень на І півріччя 2017 року.

В цілому до районного бюджету за січень – червень 2017 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів в загальній сумі – 47873,3 тис. грн., що становить 101,4 % від планових призначень –                47160,3 тис. грн.

        Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету протягом січня - червень поточного року профінансовані в межах бюджетних асигнувань, заборгованість відсутня. Станом на 01 липня 2017 року виникла  кредиторська заборгованість по заробітній платі  з нарахуваннями  працівникам бюджетних  установ району, яка становить  302,0 тис. грн., заборгованість виникла  по Відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації за ТПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в зв’язку з відсутністю планових асигнувань на відповідний період.

Видаткова частина районного бюджету виконана на – 92,4 відсотка. Проведено видатків на загальну суму – 46076,7 тис. грн. із них на освіту – 12300,5 тис. грн., або  26,7 відсотка до загального обсягу видатків, на охорону здоров’я – 5384,3 тис. грн., або – 11,7 відсотка до загального обсягу видатків, на соціальний захист за рахунок субвенції – 21978,0 тис. грн. та власних коштів бюджету – 1182,5 тис. грн., або разом на соціальний захист – 23160,5 тис. грн. що становить 50,3 відсотка до загального обсягу видатків.

Фінансування видатків проводилось, виходячи з плану  на січень – червень згідно з помісячним розписом фінансування видатків районного бюджету.

Залишки на рахунках районного бюджету склали  на 01.07.2017 року в сумі – 5150,7 тис. грн.

Протягом  січня - червня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень у сумі – 890,3 тис. грн.,  та використано  у сумі  - 1159,3 тис. грн.

Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету кошти не виділялись.

Виходячи із вищезазначеного, керуючись п. 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада

                                                                                                                                                                   

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року по доходах загального фонду  з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 47873,3 тисячі гривень та видатках –  46076,7 тисячі гривень,  надходження спеціального фонду районного бюджету по власних доходах –  890,3 тисячі гривень та видатках  - 1159,3 тисячі гривень.

 

  1. Рекомендувати районній державній адміністрації, селищній, сільським радам дотримуватись положень Бюджетного Кодексу України, бюджетної дисципліни, продовжувати роботу по наповненню доходної частини місцевих бюджетів.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району.

 

 

             Голова районної ради                                                               Г.І.Нестеренко   

 

 

 

 

Звіт про  виконання загального фонду

                        районного бюджету за  І півріччя  2017 року

 

                       (тис. грн)                                                                              

Найменування

Уточнений план на

 І півріччя 2017 р.

Виконано за І півріччя 2017р. (касові

видатки )

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

 

 

 

 

Загальний фонд доходів

3160,1

4964,8

157,1

+ 1804,7

Базова дотація

2495,5

    2495,5

100

0

Додаткова  дотація

2776,2

2776,2

100

0

Освітня субвенція

8862,0

8862,0

100

0

Медична субвенція

    4557,8

4557,8

100

0

Субвенції з державного та обласного  бюджетів  для соціального захисту населення

22642,4

     21978,1

97,1

- 664,5

«Інша субвенція»

2103,4

1676,1

79,7

- 427,3

« Інша субвенція » - для підтримки баскетбольної команди та на придбання рентгенівської трубки та перетворювача тиску води

 149,5

149,5

100

0

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на проведення виборів селищних та сільських голів (в Самійлівській  сільській раді)

108,9

107,6

98,8

-1,3

Субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам  на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань 

58,2

58,2

100

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій 

312,0

312,0

100

0

Субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення ,яке проживає на території зони спостереження 

42,0

42,0

100

0

ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

47160,3

47873,3

101,4

+713,0

Залишки коштів на 01.01.2017 року

 

3733,7

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

 з урахуванням залишку

47160,3

   51607,0

109,4

4446,7

Кошти що передаються із загального до спецфонду

-1171,9

-379,6

32,4

792,3

                      ВИДАТКИ

 

 

 

 

Видатки районного бюджету по головним розпорядникам коштів

23181,8

20595,1

88,8

-2586,7

Субвенція з державного та обласного бюджету на програми соціального захисту населення

22642,5

21978,0

97,0

-664,5

Резервний фонд

65,0

-

-

-65,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцільно – економічного та культурного розвитку регіонів

80,0

80,0

100

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

42,0

-

-

-42,0

Інші субвенції

3875,4

3423,6

88,3

-451,8

РАЗОМ з урахуванням міжбюджетних розрахунків

49886,7

46076,7

92,4

-3810,0

Залишки коштів на рахунках станом на 01.07.2017 рік

 

5150,7

 

 

В т.ч. залишки на рахунках :

 

 

 

 

- бюджетних установ по банку “Аваль”

 

 

 

 

- районного бюджету

 

5138,3

 

 

- по банку “Україна”

 

12,4

 

 

Кошти що передаються із загального до спецфонду

-1171,9

-379,6

32,4

-792,3

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

 

 

 

 

Начальник

фінансового управління                                                           Н.С.Яворницька

 

 

 

Виконання дохідної  частини загального фонду

районного бюджету  за  І півріччя  2017року

 

 

                                                                    

Джерела надходжень

План, з урахуванням

внесених змін,

тис. грн

Фактично

надійшло,

тис. грн

Відсоток виконання, %

Відхилення

+, -

тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб

3128,7

4907,0

156,8

  +1778,3

Частина чистого прибутку комунальних підприємств

2,8

5,3

189,3

       + 2,5

Плата   за  надання адміністративних  послуг

27,4

50,1

182,8

       + 22,7

Інші надходження

1,2

2,4

200

       + 1,2

Разом власних доходів

3160,1

4964,8

157,1

+1804,7

Базова  дотація

2495,5

2495,5

100

0

Додаткова  дотація

2776,2

2776,2

100

0

Освітня субвенція

8862,0

8862,0

100

0

Медична субвенція

4557,8

4557,8

100

0

Субвенція з державного та обласного  бюджетів для соціального захисту населення

22642,5

21978,1

97,1

-664,5

«Інша  субвенція»

2103,4

1676,1

79,7

-427,3

« Інша субвенція » - для підтримки баскетбольної команди та на придбання рентгенівської трубки та перетворювача тиску води

 149,5

149,5

100

0

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на проведення виборів селищних та сільських голів (в Самійлівській  сільській раді)

108,9

107,6

98,8

-1,3

Субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам  на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань 

58,2

58,2

100

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій 

312,0

312,0

100

0

Субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення ,яке проживає на території зони спостереження 

42,0

42,0

100

0

           Всього

47160,3

47873,3

101,4

+713,0

 

 

 

 

 

 

Начальник

фінансового управління                                                           Н.С.Яворницька

 

 

 

 

 

                                                                Звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету

за  І півріччя 2017 року

                                                                                                      ( тис. грн.)

Найменування

Уточнений план  

на 2017 рік

Надійшло

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

Доходи

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ і організацій

1891,0

890,3

 

47,0

-1000,7

Податок з власних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку, в т.ч.

 

 

 

 

 

- надходження коштів від відчуження майна

 

 

 

 

 

Надходження з загального фонду районного бюджету

1171,9

379,6

 

32,4

-792,3

Всього спеціальний фонд доходів

3062,9

1269,9

 

41,5

-1793,0

Залишок  на 01.01.2017

 

88,1

 

 

 

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

3062,9

1358,0

 

44,3

-1704,9

Видатки

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)

1891,0

 

779,7

41,2

-1111,3

Інші видатки

 

 

 

 

 

Капітальні видатки (бюджет розвитку)

1171,9

 

379,6

32,4

-792,3

Видатки спеціального фонду, всього

3062,9

 

1159,3

37,8

-1903,6

Інші розрахунки (повернення коштів)

 

 

 

 

 

Залишок на 01.07.2017

 

 

198,6

 

 

Кошти що передаються із загального до спецфонду

1171,9

 

379,6

32,4

-792,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                                                            Н.С.Яворницька

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про виконання спеціального фонду районного бюджету

за І півріччя 2017 року

                                                                                                                                        тис. грн.

Найменування

Уточнений план

Надійшло

% виконання до плану на

 2017 рік

на 2017 рік

в т.ч. згідно розпису на

 

2017 рік

Доходи

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ і організацій

1891,0

Х

890,3

47,0

Інші надходження

 

 

 

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів 

 

Х

 

 

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів

 

Х

 

 

Видатки на погашення заборгованості по пільгах за послуги зв’язку

 

Х

 

 

Бюджет розвитку , в т.ч.

 

Х

 

 

- надходження коштів від відчуження майна

 

Х

 

 

- надходження з загального фонду  бюджету

1171,9

 

379,6

32,4

Субвенція з державного бюджету на соціальний захист населення

 

 

 

 

Всього спеціальний фонд доходів

3062,9

 

1269,9

41,5

                  

                                                       

 

 

                                              

 Начальник фінансового управління                                                                                                                     Н.С.Яворницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про виконання спеціального фонду районного бюджету

за  І півріччя 2017 року

 

                                                                                                                                                     (тис. грн)

Найменування

Видатки

План уточнений на 2017 рік

Профінансовано

Касові

% виконання до плану на 2017 рік

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)

1891,0

Х

779,7

779,7

41,2

Х

Виконання інвестиційних проектів

 

Х

 

 

 

Х

Субвенція іншим бюджетам на виготовлення інвестиційних проектів

 

 

-

-

-

-

Охорона та раціональне використання земель

 

Х

 

 

 

 

Капітальні видатки

1171,9

Х

379,6

379,6

32,4

Х

- капітальні вкладення

 

 

 

 

 

 

- внески у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

- надання пільгового кредиту молодим сім’ям  та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

- надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

 

 

 

 

 

 

- повернення кредитів

 

Х

 

 

Х

Х

Погашення кредиторської заборгованості по земельним ресурсам (за рахунок залишку)

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Видатки на погашення заборгованості по пільгах за послуги зв’язку

 

 

 

 

 

 

Видатки на погашення заборгованості по знецінення грошовим заощадженням

 

х

 

 

 

Х

 

Видатки на погашення заборгованості минулих років з різниці тарифів на водопостачання та водовідведення

 

 

0

0

 

 

Будівництво та придбання житла військовослужбовцям (за рахунок залишку коштів)

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

Інші видатки

 

 

 

 

 

Х

Видатки спеціального фонду, всього

3062,9

Х

1159,3

1159,3

37,8

Х

В т.ч.кошти що передаються із загального до спецфонду

1171,9

Х

379,6

379,6

32,4

Х

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                                                     Н.С.Яворницька                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості

про використання коштів резервного фонду районного бюджету за  І півріччя 2017  року

тис.грн.

 

Дата і номер

розпорядження

Кому

На які цілі

Сума  (грн.)

 

 

 

 

 

План з урахуванням змін на 2017 рік

Фактично профінансовано

Касові видатки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Фінансове управління

 

65,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

65,0

0,0

0,0

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                                             Н.С.Яворницька

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету по загальному фонду

за  І півріччя 2017 року

 

тис. грн.

Найменування

Видатки – всього

Заробітна плата з нарахуванням

Енергоносії

Інші

План затверджений на  

І півріччя 2017 р

(із змінами)

Профінансовано

% фінансування до плану

% виконання до плану

План затверджений на  

І півріччя 2017 р

(із змінами)

Профінансовано

% фінанс

вання до плану

% виконання до плану

План затверджений на  

І півріччя 2017 р

(із змінами)

Профінансовано

% фінансу

вання до плану

%

викона

ння до плану

План затверджений на  

І півріччя 2017 р

(із змінами)

Профінансовано

% фінансу-

вання до плану

% викона

ння до плану

Факт

касові

Факт

Касові

Факт

Касові

Факт

Касові

Районна рада

494,0

463,6

463,6

93,8

93,8

396,0

379,0

379,0

95,7

95,7

74,9

63,4

63,4

84,6

84,6

23,1

21,2

21,2

91,8

91,8

Відділ освіти

13907,3

12300,5

12300,5

88,4

88,4

12308,7

11204,7

11204,7

91,0

91,0

587,7

557,2

557,2

94,8

94,8

1010,9

538,6

538,6

53,3

53,3

Охорона здоров’я

57049

5384,3

5384,3

94,4

94,4

4581,4

4581,4

4581,4

100

100

503,0

354,1

354,1

70,4

70,4

620,5

448,8

448,8

72,3

72,3

Управління соціального захисту населення

1516,8

1182,5

1182,5

78,0

78,0

1166,1

1065,7

1065,7

91,4

91,4

29,4

29,4

29,4

100

100

321,3

87,4

87,4

27,2

27,2

Управління соціального захисту населення (видатки, що здійснюються за рахунок субвенції з державного та обласного бюджету на програми соціального захисту населення , всього в т.ч.:

22642,5

21978,0

21978,0

97,0

97,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22642,5

21978,0

21978,0

97,0

97,0

Відділ культури

1393,8

1148,2

1148,2

82,4

82,4

1132,9

993,9

993,9

87,7

87,7

100,9

85,4

85,4

84,6

84,6

160,0

68,9

68,9

43,0

43,0

Районна державна адміністрація

165,0

116,0

116,0

70,3

70,3

99,6

97,8

97,8

98,2

98,2

4,6

4,5

4,5

97,8

97,8

60,8

13,7

13,7

22,5

22,5

Всього по установам

44824,3

42573,1

42573,1

95,0

95,0

19684,7

18322,5

18322,5

93,0

93,0

1300,5

1094,0

1094,0

84,1

84,1

24839,1

23156,6

23156,6

93,2

93,2

Резервний фонд

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом видатки районного бюджету

44889,3

42573,1

42573,1

94,8

94,8

19684,7

18322,5

18322,5

93,0

93,0

1300,5

1094,0

1094,0

84,1

84,1

24904,1

23156,6

23156,6

93,0

93,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцільно – економічного та культурного розвитку регіонів

80,0

80,0

80,0

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0

80,0

80,0

100

100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інша субвенція

3875,4

3423,6

3423,6

88,3

88,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3875,4

3423,6

3423,6

88,3

88,3

Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів

44886,7

46076,7

46076,7

92,4

92,4

19684,7

18322,5

18322,5

93,0

93,0

1300,5

1094,0

1094,0

84,1

84,1

28901,5

26660,2

26660,2

92,2

92,2

Начальник фінансового управління                                                                                                  Н.С.Яворницька

 

 

       

                                                                                    Сесії  Верхньорогачицької 

                                                                                    районної   ради

 

Звіт                                                                                

про виконання районного

бюджету за  І півріччя 2017 року

 

 

 

Надходження до районного бюджету за І півріччя 2017 року

 

До загального фонду районного бюджету надійшло власних та закріплених доходів в сумі – 4964,8 тис. грн., що складає 157,1 відсоток до затверджених планових показників , що на 2103,0 тис.грн. більше проти надходжень  за   І півріччя 2016 року.

     За  І півріччя 2017 року  до районного  бюджету надійшли дотації та субвенції, а саме:

   -  базова  дотація   отримана в  повному  обсязі – 2495,5 тис . грн.;

   -  додаткова  дотація  отримана  в  повному  обсязі -  2776,2 тис. грн.;

   -  освітня   субвенція  з державного  бюджету  місцевим  бюджетам   отримана  в  повному  обсязі -  8862,0 тис . грн.;        

     - медична   субвенція  з  державного  бюджету   місцевим  бюджетам  отримана  в повному  обсязі – 4557,8  тис . грн.;         

     - субвенція  з державного та обласного  бюджетів  на здійснення  програм  соціального  захисту  населення  отримана в сумі – 21978,1 тис. грн. ,(державного бюджету – 21976,8 тис. грн. , обласного бюджету – 1,3 тис. грн.)  що складає – 97,1 % від планових  призначень  на  І півріччя 2017 року  (недоотримані: з державного бюджету –  663,6 тис. грн., з обласного бюджету – 0,9 тис. грн.);

    - інша  субвенція  від селищної та сільських рад  районному бюджету для фінансової підтримки бюджетних установ району надійшла в розмірі  - 663,4 тис. грн.  - що становить 82,5 % від планових призначень на І півріччя 2017 року ;

   -  інша   субвенція (додатково) в районний бюджет  для перерахування  сільським радам (на утримання дошкільних закладів освіти,селищних,сільських будинків культури та клубів)   надійшла  в  обсязі  – 1012,7тис. грн. що становить     78,0 %  до планових призначень на цей період; 

    - отримана субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на проведення виборів селищних та сільських голів (в Самійлівській  сільській  раді ) в сумі –       108,9 тис. грн.   - в повному обсязі від планових показників на січень - червень 2017 року( повернуто невикористаних коштів до державного бюджету - 1,3 тис.грн.)

        - отримана інша субвенція з обласного бюджету - для підтримки баскетбольної команди «Таврійська зірка» Верхньорогачицького району та на придбання рентгенівської трубки, перетворювача тиску води для Верхньорогачицької центральної районної лікарні  в сумі – 149,5 тис. грн. , що становить 100 % до планових призначень на цей період;

    

 - отримана  субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам  на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань  в повному  обсязі до планових показників – 58,2 тис. грн.;

 - отримана  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  в  сумі –  312,0 тис. грн., що становить 100 % від планових призначень на січень – червень 2017 року;

 - отримана  субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення ,яке проживає на території зони спостереження  в  сумі  – 42,0 тис. грн., що становить 100 % до планових призначень на І півріччя 2017 року.

        В цілому до районного бюджету за січень – червень 2017 року                       з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів в загальній сумі – 47873,3 тис. грн., що становить 101,4 % від планових призначень –                47160,3 тис. грн.

 

                      

                          Виконання дохідної  частини загального фонду

районного бюджету  за  І півріччя  2017року

 

Джерела надходжень

План, з урахуванням

внесених змін,

тис. грн

Фактично

надійшло,

тис. грн

Відсоток виконання, %

Відхилення

+, -

тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб

3128,7

4907,0

156,8

  + 1778,3

Частина чистого прибутку комунальних підприємств

2,8

5,3

189,3

      + 2,5

Плата   за  надання адміністративних  послуг

27,4

50,1

182,8

      + 22,7

Інші надходження

1,2

2,4

200

      + 1,2

Разом власних доходів

3160,1

4964,8

157,1

+ 1804,7

Базова  дотація

2495,5

2495,5

100

0

Додаткова  дотація

2776,2

2776,2

100

0

Освітня субвенція

8862,0

8862,0

100

0

Медична субвенція

4557,8

4557,8

100

0

Субвенція з державного та обласного  бюджетів для соціального захисту населення

22642,5

21978,0

97,1

-664,5

Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

58,2

58,2

100,0

-

«Інші  субвенції»

2252,8

1825,6

81,0

-427,2

Субвенція з державного бюджету на фінансування заходів  соціально-економічної компенсації ризику населення. що проживає на території зони спостереження  

42,0

42,0

100,0

-

Субвенція на проведення виборів голів селищних і сільських рад

1,2

1,2

100

-

Субвенція  з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

312,0

312,0

100,0

-

 

                       Всього

47160,3

47873,3

101,4

+ 713,0

 

 

 

               Видатки з районного бюджету за  І півріччя 2017 року

 

       Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету протягом січня - червень поточного року профінансовані в межах бюджетних асигнувань, заборгованість відсутня. Станом на 01 липня 2017 року виникла  кредиторська заборгованість по заробітній платі  з нарахуваннями  працівникам бюджетних  установ району, яка становить  302,0 тис. грн., заборгованість виникла  по Відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації за ТПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в зв’язку з відсутністю планових асигнувань на відповідний період.

Видаткова частина районного бюджету виконана на – 92,4 відсотка. Проведено видатків на загальну суму – 46076,7 тис. грн. із них на освіту – 12300,5 тис. грн., або  26,7 відсотка до загального обсягу видатків, на охорону здоров’я – 5384,3 тис. грн., або – 11,7 відсотка до загального обсягу видатків, на соціальний захист за рахунок субвенції – 21978,0 тис. грн. та власних коштів бюджету – 1182,5 тис. грн., або разом на соціальний захист – 23160,5 тис. грн. що становить 50,3 відсотка до загального обсягу видатків.

    

Виконання загального фонду видаткової частини районного бюджету

за І півріччя  2017 року

                                                                                                                                             тис. грн.

Головні розпорядники коштів

План з урахуванням внесених змін

Касові видатки

%

виконання

Відхилення в абсолютній  сумі

Районна рада

494,0

463,6

93,8

-30,4

Відділ освіти

13907,3

12300,5

88,4

-1606,8

Відділ культури

1393,8

1148,2

82,4

-245,6

Райдержадміністрація

165,0

116,0

70,3

-49,0

Охорона здоров’я

5704,9

5384,3

94,4

-320,6

Управління соціального захисту населення

1516,8

1182,5

78,0

-334,3

Управління соціального захисту населення (видатки, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення)

22642,5

21978,0

97,0

-664,5

Резервний фонд

65,0

-

-

-65,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцільно – економічного та культурного розвитку регіонів

80,0

80,0

100

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

42,0

-

-

-42,0

Інші субвенції

3875,4

3423,6

88,3

-451,8

Разом видатків загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів

49886,7

46076,7

92,4

-3810,0

                

     Фінансування видатків проводилось, виходячи з плану  на січень – червень згідно з помісячним розписом фінансування видатків районного бюджету.

Залишки на рахунках районного бюджету склали  на 01.07.2017 року в сумі – 5150,7 тис. грн.

Протягом  січня - червня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень у сумі – 890,3 тис. грн.,  та використано  у сумі  - 1159,3 тис. грн.

Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету кошти не виділялись.

 

Начальник

фінансового управління                                                                  Н.С.Яворницька          

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання  Верхньорогачицького

районного бюджету за І півріччя  2017 року

 

 

Надходження до районного бюджету за І півріччя 2017 року

 

До загального фонду районного бюджету надійшло власних та закріплених доходів в сумі – 4964,8 тис. грн., що складає 157,1 відсоток до затверджених планових показників , що на 2103,0 тис.грн. більше проти надходжень  за   І півріччя 2016 року.

     За  І півріччя 2017 року  до районного  бюджету надійшли дотації та субвенції, а саме:

   -  базова  дотація   отримана в  повному  обсязі – 2495,5 тис . грн.;

   -  додаткова  дотація  отримана  в  повному  обсязі -  2776,2 тис. грн.;

   -  освітня   субвенція  з державного  бюджету  місцевим  бюджетам   отримана  в  повному  обсязі -  8862,0 тис . грн.;        

     - медична   субвенція  з  державного  бюджету   місцевим  бюджетам  отримана  в повному  обсязі – 4557,8  тис . грн.;         

     - субвенція  з державного та обласного  бюджетів  на здійснення  програм  соціального  захисту  населення  отримана в сумі – 21978,1 тис. грн. ,(державного бюджету – 21976,8 тис. грн. , обласного бюджету – 1,3 тис. грн.)  що складає – 97,1 % від планових  призначень  на  І півріччя 2017 року  (недоотримані: з державного бюджету –  663,6 тис. грн., з обласного бюджету – 0,9 тис. грн.);

    - інша  субвенція  від селищної та сільських рад  районному бюджету для фінансової підтримки бюджетних установ району надійшла в розмірі  - 663,4 тис. грн.  - що становить 82,5 % від планових призначень на І півріччя 2017 року ;

   -  інша   субвенція (додатково) в районний бюджет  для перерахування  сільським радам (на утримання дошкільних закладів освіти,селищних,сільських будинків культури та клубів)   надійшла  в  обсязі  – 1012,7тис. грн. що становить     78,0 %  до планових призначень на цей період; 

    - отримана субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на проведення виборів селищних та сільських голів (в Самійлівській  сільській  раді ) в сумі –       108,9 тис. грн.   - в повному обсязі від планових показників на січень - червень 2017 року( повернуто невикористаних коштів до державного бюджету - 1,3 тис.грн.)

        - отримана інша субвенція з обласного бюджету - для підтримки баскетбольної команди «Таврійська зірка» Верхньорогачицького району та на придбання рентгенівської трубки, перетворювача тиску води для Верхньорогачицької центральної районної лікарні  в сумі – 149,5 тис. грн. , що становить 100 % до планових призначень на цей період;

      - отримана  субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам  на відшкодування  вартості  лікарських  засобів для лікування окремих захворювань  в повному  обсязі до планових показників – 58,2 тис. грн.;

 - отримана  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  в  сумі –  312,0 тис. грн., що становить 100 % від планових призначень на січень – червень 2017 року;

 - отримана  субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення ,яке проживає на території зони спостереження  в  сумі  – 42,0 тис. грн., що становить 100 % до планових призначень на І півріччя 2017 року.

        В цілому до районного бюджету за січень – червень 2017 року                       з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів в загальній сумі – 47873,3 тис. грн., що становить 101,4 % від планових призначень –                47160,3 тис. грн.

 

                      

                          Виконання дохідної  частини загального фонду

районного бюджету  за  І півріччя  2017року

 

Джерела надходжень

План, з урахуванням

внесених змін,

тис. грн

Фактично

надійшло,

тис. грн

Відсоток виконання, %

Відхилення

+, -

тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб

3128,7

4907,0

156,8

  + 1778,3

Частина чистого прибутку комунальних підприємств

2,8

5,3

189,3

      + 2,5

Плата   за  надання адміністративних  послуг

27,4

50,1

182,8

      + 22,7

Інші надходження

1,2

2,4

200

      + 1,2

Разом власних доходів

3160,1

4964,8

157,1

+ 1804,7

Базова  дотація

2495,5

2495,5

100

0

Додаткова  дотація

2776,2

2776,2

100

0

Освітня субвенція

8862,0

8862,0

100

0

Медична субвенція

4557,8

4557,8

100

0

Субвенція з державного та обласного  бюджетів для соціального захисту населення

22642,5

21978,0

97,1

-664,5

Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

58,2

58,2

100,0

-

«Інші  субвенції»

2252,8

1825,6

81,0

-427,2

Субвенція з державного бюджету на фінансування заходів  соціально-економічної компенсації ризику населення. що проживає на території зони спостереження  

42,0

42,0

100,0

-

Субвенція на проведення виборів голів селищних і сільських рад

1,2

1,2

100

-

Субвенція  з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

312,0

312,0

100,0

-

 

                       Всього

47160,3

47873,3

101,4

+ 713,0

 

 

 

               Видатки з районного бюджету за  І півріччя 2017 року

 

       Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету протягом січня - червень поточного року профінансовані в межах бюджетних асигнувань, заборгованість відсутня. Станом на 01 липня 2017 року виникла  кредиторська заборгованість по заробітній платі  з нарахуваннями  працівникам бюджетних  установ району, яка становить  302,0 тис. грн., заборгованість виникла  по Відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації за ТПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в зв’язку з відсутністю планових асигнувань на відповідний період.

Видаткова частина районного бюджету виконана на – 92,4 відсотка. Проведено видатків на загальну суму – 46076,7 тис. грн. із них на освіту – 12300,5 тис. грн., або  26,7 відсотка до загального обсягу видатків, на охорону здоров’я – 5384,3 тис. грн., або – 11,7 відсотка до загального обсягу видатків, на соціальний захист за рахунок субвенції – 21978,0 тис. грн. та власних коштів бюджету – 1182,5 тис. грн., або разом на соціальний захист – 23160,5 тис. грн. що становить 50,3 відсотка до загального обсягу видатків.

    

Виконання загального фонду видаткової частини районного бюджету

за І півріччя  2017 року

                                                                                                                                             тис. грн.

Головні розпорядники коштів

План з урахуванням внесених змін

Касові видатки

%

виконання

Відхилення в абсолютній  сумі

Районна рада

494,0

463,6

93,8

-30,4

Відділ освіти

13907,3

12300,5

88,4

-1606,8

Відділ культури

1393,8

1148,2

82,4

-245,6

Райдержадміністрація

165,0

116,0

70,3

-49,0

Охорона здоров’я

5704,9

5384,3

94,4

-320,6

Управління соціального захисту населення

1516,8

1182,5

78,0

-334,3

Управління соціального захисту населення (видатки, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення)

22642,5

21978,0

97,0

-664,5

Резервний фонд

65,0

-

-

-65,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцільно – економічного та культурного розвитку регіонів

80,0

80,0

100

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

42,0

-

-

-42,0

Інші субвенції

3875,4

3423,6

88,3

-451,8

Разом видатків загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів

49886,7

46076,7

92,4

-3810,0

                

     Фінансування видатків проводилось, виходячи з плану  на січень – червень згідно з помісячним розписом фінансування видатків районного бюджету.

Залишки на рахунках районного бюджету склали  на 01.07.2017 року в сумі – 5150,7 тис. грн.

Протягом  січня - червня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень у сумі – 890,3 тис. грн.,  та використано  у сумі  - 1159,3 тис. грн.

Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету кошти не виділялись.

 

 

Начальник

фінансового управління                                                                  Н.С.Яворницька          

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua